Wystawa miast-ogrodów i przyrodnicza w Bagateli, 1910

“Kogo nie wdrożono do uczenia się od przyrody mądrości życiowej […] ten musi żyć w takich właśnie warunkach, w jakich nasz przeciętny “obywatel” żyje: w stosunkach antyhygienicznych, antymoralnych, antyspołecznych, w ogóle w warunkach niewiele mających wspólnego z istotną kulturą” – taką diagnozę postawił recenzent warszawskiej wystawy, Kazimierz Kulwieć (1871-1943), przyrodnik i krajoznawca. Tym bardziej więc potrzebną była w jego ocenie organizacja ekspozycji poświęconej warunkom życia w mieście oraz znajomości przyrody.

Wystawa odbyła się w pałacyku Warszawskiego Towarzystwa Ogrodniczego przy Bagateli 3 oraz pawilonie wystawowym przy ul. Flory.

Dział przyrodniczy stworzony został staraniem Towarzystwa Miłośników Przyrody, Urania [Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii] oraz Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskiego. Na ekspozycji starano się zaprezentować teorię ewolucji w świecie przyrodniczym, okazy antropologiczne wraz z omówieniem, układ wszechświata czy zbiory szkolne związane z zoologią.

Dział Warszawskiego Towarzystwa Hygienicznego dotyczył poprawy zdrowotności miast na przykładzie Anglii i Holandii oraz robotniczych przedmieść w Niemczech. Zaprezentowano również założenia ogrodowe i parkowe w Warszawie.

Polskie Towarzystwo Krajoznawcze zaprezentowało poglądowe ilustracje, mapy i tablice, akwaria prezentujące życie ryb słodkowodnych oraz okazy ptactwa czy żywe egzotyczne skorupiaki. Uzupełnieniem były liczne wydawnictwa publikowane przez towarzystwo.

Kończąc swoją relację z wystawy Kulwieć pisał “Wchodzi się na wystawę z uczuciem zaciekawienia, przechodzi się ją kilkakrotnie w podniosłym nastroju piękna i prawdy a opuszcza się ją z żalem, że miasta-ogrody są dla nas dopiero bolesną pieśnią przyszłości […]”.

Więcej na temat wystawy zob.:
Kazimierz Kulwieć, Krajoznawstwo na wystawie miast-ogrodów i przyrodniczej, Ziemia. Tygodnik Krajoznawczy Ilustrowany 1910, r.1, nr. 26, s. 404-406.
Z., C., Wystawa miast-ogrodów i przyrodnicza, Muzeum. Czasopismo Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych 1910, r. 26, t.2, z.2, s. 220.

2017-09-27_102301
Ilustracja:
repr. z Ziemia, 1910, nr 26, s. 405, dział Krajoznawczy fot. M. Wisznicki

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz