• “Pamiątki narodowe w Wilnie”: uzupełnienie przedwodnika po Wilnie Kirkora (1904);
 • “Pamiątki po Piastach i Jagiellonach pozostałe w wierzeniach, tradycji i zabytkach” (1905);
 • “Szkoła i społeczeństwo”: z powodu t. zw. Strajku Szkolnego w Królestwie (1905);
 • “Zakopane i jego okolice : przewodnik dla zwiedzających z widokami” (1905);
 • “Przyczynki do archeologii Prus Zachodnich” (1905);
 • “Monografia XX. Sanguszków.” T. 1-3 (1906);
 • “Podstawy kultury estetycznej” (1906);
 • “Wyprawa na Litwę opowiedziana według zapisków Macieja Mielżyńskiego” (1908);
 • “Wilno: przewodnik ilustrowany po mieście i okolicach z planem miasta i dodatkami” (1910);
 • “Widoki Warszawy i jej okolic Karola Albertiego, malarza nadworskiego hessko-darmsztackiego ze schyłku XVIII wieku” (1912);
 • “Podróż swojaka po swojszczyźnie” (1914);
 • “Przewodnik po Guberni Wileńskiej: zarys statystyczno-opisowy (z mapką)” (1919);
 • “Muzeum Wielkopolskie w Poznaniu” (19121); “Wycieczki szkolne” (1920);

Monografie:

 • Stare bronzy w zbiorach Towarzystwa Naukowego w Toruniu (1906);
 • Dzieje Warszawskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk (1800-1832): z dzieła Aleksandra Kraushara (1907);
 • Monety i rękopisy gabinetu archeologicznego C. K. Gimnazjum w Nowym Sączu ;
 • Monety i rękopisy gabinetu archeologicznego C. K. Gimnazyum w Nowym Sączu (1908);
 • Materiały w sprawie włościańskiej. T. 1-3 (1910);
 • Ludność kaszubska w ubiegłem stuleciu: (szkic społeczno-kulturalny) (1911);
 • Towarzystwo Szkoły Ludowej. Jak powstało, co zrobiło i do czego dąży (1891-1911) W 20-tą rocznicę powstania Towarzystwa (1911);
 • Biblioteka Uniwersytecka we Lwowie w latach 1899-1910 (1912);
 • Führer durch das Städtische Museum (1917);

Wystawy:

 • Pamiętnik wystawy miniatur, oraz tkanin i haftów, urządzonej w domu własnym w Warszawie przez Towarzystwo Opieki nad Zabytkami Przeszłości w czerwcu i lipcu 1912 roku; Katalog wystawy sztuki współczesnej (1913)
Print Friendly, PDF & Email

Redaktor