1. Augustów, Muzeum 104 Ustjużskiego generała księcia Bagrationa PP (Bagrationowski sztab, gub. suwalska)
2. Arkadia k. Nieborowa, 1778-1821, ogród sentymentalno-romantyczny Heleny z
Przeździeckich Radziwiłłowej
3. Beresteczko, 1914, muzeum-pomnik „Kozackie mogiły”
4. Berlin, 1836-1883, galeria malarstwa Atanazego Raczyńskiego
5. Bielsko (Bielsko-Biała), 1903-1941, Muzeum Miejskie
6. Białowieża, 1916-918, Muzeum Przyrodnicze
7. Białowieża, 1913-1915, Muzeum Puszczy Białowieskiej
8. Biała, 1902-1939, (Bielsko-Biała) Muzeum Miejskie
9. Biała Cerkiew, Muzeum 9 Bużskiego pułku ułanów Jego Królewskiej Wysokości arcyksięcia austriackiego Franciszka Ferdynanda (Biała Cerkiew, gub. kijowska)
10. Białystok
11. Białystok, 1911-1916, Muzeum 4-go charkowskiego pułku ułanów
12. Biecz, 1898, Muzeum Regionalne
13. Bobrek, (pow. cieszyński) Muzeum Śląskie ks. Józefa Londzina
14. Bordzie-Bijaty (Litwa, powiat rosieński), muzeum Dionizego Paszkiewicza (Dionizas
Poška) w wydrążonym dębie Baublis
15. Braniewo, 1880, Gabinet Archeologii Antycznej przy Lyceum Hosianum
16. Braniewo, 1903, Muzeum Starożytności Warmińskich
17. Bruksela, 1905, 1907, Muzeum Międzynarodowe, sala polska/ dział polski
18. Brzeg, 1910, Muzeum Miejskie
19. Brześć Litewski, Muzeum 152 Władykaukaskiego PP gen Jermołowa
20. Bydgoszcz, 1890, Muzeum Miejskie
21. Bytom, 1910, Muzeum Górnośląskie
22. Ciechocinek, 1901, zbiory muzealne przy zakładzie zdrojowym
23. Chełm, 1886, Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
24. Chełm, 1911, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
25. Chełm, Muzeum eparchialnego prawosławnego Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego
26. Chełm Lubelski, 1886, Muzeum 65 Moskiewskiego Pułku Piechoty Jego Wysokości
27. Ciechanów, Muzeum 6 Wołyńskiego pułku ułanów (Ciechanów, okresowo Łomża)
28. Cieszyn, 1901, Muzeum Miejskie
29. Cieszyn, 1808, Muzeum i biblioteka Leopolda Jana Szersznika
30. Cieszyn, 1901, Muzeum Śląskie przy Polskim Towarzystwie Ludoznawczym
31. Chicago, Muzeum Związku Narodowego Polskiego
32. Chroberz, 1858-1860, niezrealizowane Muzeum Polskie im. Świdzińskich w ramach
ordynacji Myszkowskiej Wielopolskich
33. Chyrów, Muzeum przyrodnicze i gabinet numizmatyczny konwiktu oo Jezuitów
34. Czernihów, 1896, Muzeum W. W. Tarnowskiego/potem Muzeum Historyczne
35. Czerniowce, Muzeum Arcybiskupie
36. Czerniowce, 1863-1877, Muzeum (regionalne)
37. Czerniowce, 1893, Bukowińskie Muzeum Krajoznawcze Czerniowce, Bukowińskie
Muzeum Rzemiosła
38. Częstochowa, 1896-1913, rotunda ekspozycyjna obrazów panoramowych
39. Częstochowa, 1905, Muzeum higieny
40. Częstochowa, 1911, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
41. Częstochowa, Zbiory i skarbiec klasztoru Paulinów 51
42. Częstochowa, Muzeum 14 Mitawskiego pułku huzarów, Częstochowa
43. Dąbrowa Górnicza, 1889, Muzeum szkolne
44. Dąbrowa Górnicza, 1912, Muzeum Geologiczne im. Zygmunta Glogera
45. Drezno, 1848-1850, Muzeum Narodowe im. Wodzińskich
46. Drohobycz, zbiory naukowe Gimnazjum
47. Dublany, 1858, pod Lwowem Muzea Wyższej Szkoły Rolniczej/ Akademii Rolniczej
48. Dubno, Muzeum 11 Czugujewskiego pułku ułanów Jej Wysokości pani imperatorowej Marii Fiodorowny (Dubno, gub. wołyńska)
49. Dubno, Muzeum 41 Selengijskiego PP
50. Dzików, zbiory Tarnowskich
51. Dźwińsk, Muzeum 97 Inflanckiego generała-feldmarszałka hrabiego Szeremietiewa PP (Dźwińsk = Dyneburg, gub. witebska)
52. Dźwińsk, Muzeum 98 Juriewskiego PP (Dźwińsk = Dyneburg, gub. witebska)
53. Dźwińsk, Muzeum 99 Iwangorodskiego PP (Dźwińsk = Dyneburg, gub. witebska)
54. Elbląg 1864 Muzeum Miejskie
55. Gawrolin, Muzeum 13 pułku dragonów wojennego orderu generała-feldmarszałka
hrabiego Munnicha (Garwolin, gub. siedlecka)
56. Gdańsk Musaeum Gottwaldianum Krzysztofa Gottwalda (XVII)
57. Gdańsk, 1870, Stadtmuseum [Muzeum Miejskie Sztuki i Starożytności]
58. Gdańsk, 1880-1945, Westpreußisches Provinzial Museum [Zachodniopruskie Muzeum Prowincjalne]
59. Gdańsk, 1904, Muzeum Żydowskie Lessera Gieldzińskiego
60. Gdańsk, 1881-1884, Provinzial-Kunstgewerbemuseum [Muzeum Rzemiosła
Artystycznych]
61. Gliwice, 1905, Heimatmuzeum, Oberschlesien Muzeum [Muzeum górnośląskie]
62. Głubczyce, 1911, Muzeum śląskie
63. Golub, 1911, (Golub-Dobrzyń) Muzeum na zamku Polskiego Towarzystwa
Krajoznawczego
64. Gołuchów Zbiory Zamku xx. Czartoryskich
65. Gorzów Wielkopolski, 1884, Muzeum
66. Gostyń zbiory kasyna obywatelskiego (1835-1851)
67. Grajewo, Muzeum 4 Nowotroicko-Jekaterynosławskiego dragońskiego pułku
generała-feldmarszałka księcia Potiomkina-Taurydzkiego (Potiomkinowski sztab,
niedaleko Grajewa, gub. łomżyńska)
68. Grodno, 1776 zbiory muzealne Akademii Medycznej
69. Grodno, 1913 muzeum strzeleckie garnizonowe
70. Grodno, Muzeum Archeologiczne
71. Grodno, Muzeum 101 Permskiego pułku piechoty
72. Gródek, 1893, pow. Równe muzeum archeologiczno-etnograficzne
73. Grudziądz, 1884, Muzeum Miejskie
74. Hel, 1913, Kolekcja Bałtycka Morskiego Laboratorium Rybackiego
75. Homel, Muzeum historyczno-artystyczne (w pałacu Paskiewicza)
76. Homel, . Muzeum 160 Abchaskiego PP (Homel, gub. mohylewska)
77. Horodok, 1896, Muzeum Wołyńskie
78. Jędrzejów, 1911, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (F.
Przypkowskiego)
79. Jabłonna, Muzeum 8 Estlandzkiego PP, Sztab feldmarszałka Hurko niedaleko Jabłonnej
80. Kamieniec Podolski, 1891, Muzeum Miejskie
81. Kamieniec Podolski, 1912, Muzeum Towarzystwa Przyrodniczego
82. Kalisz ,1911, Muzeum Ziemi Kaliskiej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
52
83. Kalisz, Zbiory Sekcji Pokazów p. Kaliskim Oddziale Popierania Przemysłu i Handlu
84. Kalisz, Muzeum 14 Małorosyjskiego pułku dragonów ks. następcy tronu niemieckiego i
pruskiego (Staszów, gub. radomska; Kalisz)
85. Kalwaria, Muzeum 2 Kurlandzkiego pułku Lejb ułanów imperatora Aleksandra II
(Kalwaria, gub. suwalska)
86. Kartuzy, 1907, Muzeum (wraz z Biblioteką) Kaszubskiego Towarzystwa Ludoznawczego
87. Kielce, 1911, Muzeum Diecezjalne
88. Kielce, 1908, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
89. Klimowicze, 1911, Muzeum starożytności Męskie Gimnazjum
90. Kołomyja, 1913-1915, Muzeum Pokuckie
91. Kołomyja, 1892-1901, Muzeum Pokuckie im Starzeńskiego
92. Kościerzyna muzeum parafialne/ powiatowe muzeum Towarzystwa Czytelni Ludowych
93. Kowel, Muzeum 67 Tarutińskiego Wlk. Ks. Oldenburskiego PP
94. Kowno, 1897, Muzeum Narodowe / Muzeum miejskie
95. Kowno, 1910, Muzeum Ziemi Kowieńskiej/Muzeum Miejskie
96. Kowno, Muzeum 3 Noworosyjskiego pułku dragonów Jej Imperatorskiej Wysokości wlk.
ks. Heleny Władymirowny
97. Koźmin Wielkopolski, 1910, muzeum parafialne
98. Kórnik, 1861, zamek z biblioteką Działyńskich
99. Kraków, 1815-1850, gabinet historyczny Jana Pawła Woronicza w pałacu biskupim
100. Kraków, 1818, Galeria [Akademii Sztuk Pięknych]
101. Kraków, 1850-1891, Muzeum Starożytności TNK
102. Kraków, 1854, Zbiory Towarzystwa Sztuk Pięknych
103. Kraków Muzeum Komisji Fizjograficznej PAU (Kraków, 1865, Muzeum Komisji
Fizjograficznej PAU
104. Kraków, 1867, Gabinet Sztuki i Archeologii UJ
105. Kraków, 1868, Muzeum Techniczno-Przemysłowe miejskie im. A. Baranieckiego
106. Kraków, 1876, Muzeum Czartoryskich
107. Kraków, 1879, Muzeum Narodowe w Sukiennicach
108. Kraków, 1891-1955, Muzeum Komisji Archeologicznej PAU
109. Kraków, 1895, Muzeum Jana Matejki
110. Kraków, 1898, Muzeum historyczne m. Krakowa
111. Kraków, 1901, Zbiory Towarzystwa Polska Sztuka Stosowana
112. Kraków, 1904, Muzeum hr. Hutten-Czapskich
113. Kraków, 1906, Muzeum Diecezjalne
114. Kraków, 1910, Pawilon dioramy Bitwa pod Grunwaldem
115. Kraków, 1911, Muzeum Etnograficzne
116. Kraków, 1917, Muzeum Wawelskie
117. Kraków, zbiory kościoła Franciszkanów
118. Kraków Zbiory sztuki i archeologii historycznej PAU
119. Kraków zbiory Towarzystwa Numizmatycznego
120. Kraków, Muzeum Wydziału Lekarskiego UJ
121. Kraków, Muzeum Jeliksa Manngha Jasieńskiego
122. Kraków zbiory Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Polskiemi Sztuki i Kultury
123. Kraków, Zbiory Arcybractwa Miłosierdzia i Banku Pobożnego
124. Krościenko, 1914, Muzeum Pienińskie
125. Krzemieniec, zbiory archeologiczne przy Liceum Krzemienieckim
126. Kwidzyn, 1876, zbiory Towarzystwa Historycznego Regencji Kwidzyńskiej
127. Kwidzyn, 1838, zbiory przyrodnicze Gimnazjum założonego
128. Lublin, 1906, Muzeum Lubelskie
53
129. Lublin, 1911, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
130. Lublin, 1918, Muzeum Diecezjalne
131. Lublin, 1914, Muzeum Ziemi Lubelskiej
132. Lublin, Muzeum 69 Riazańskiego generała–feldmarszałka księcia Aleksandra Golicyna PP
133. Lucerna, 1902-1919, Muzeum Wojny i Pokoju / Kriegs & Friedens Museum
134. Lwów, 1784, gabinet historii naturalnej Uniwersytetu we Lwowie
135. Lwów, 1820 Galeria Dąmbskich
136. Lwów, 1823/1870, Muzeum Lubomirskich/Ossolineum
137. Lwów, 1861 [1849], Naridnyj Dim (Rusiński Dom Narodowy)
138. Lwów, 1874, 1905, Muzeum Przemysłowe, Muzeum Artystyczno-Przemysłowe
139. Lwów, 1880, Muzeum Dzieduszyckich
140. Lwów, 1884, Muzeum zoologiczne Uniwersytetu Lwowskiego
141. Lwów, 1889, Muzeum Stauropigijne Szewczenki (Muzej Naukowoho Towarystwa imeny
Szewczenka)
142. Lwów, 1891, Muzeum historyczne m. Lwowa
143. Lwów, 1894-1945, panorama Racławicka Kossak/Styka
144. Lwów, 1895, zbiory artystyczne przy bibliotece Pawlikowskich
145. Lwów, 1895, Muzeum Towarzystwa Ludoznawczego
146. Lwów, 1898, Muzeum Technologiczne im. cesarza Franciszka Józefa /zbiory Instytutu
Technologicznego Izby Handlowej i Przemysłowej
147. Lwów, 1900, zbiory artystyczne Biblioteki Baworowskich
148. Lwów, 1903, Muzeum szkolne polskie
149. Lwów, 1904, zbiór numizmatyczny Rudolfa Miękickiego
150. Lwów, 1905, Muzeum Cerkiewne/ Muzeum Ukraińskie Narodowe im metr. Andrija
Szeptyckoho (1908)
151. Lwów, 1907, Lwowska Galeria Miejska
152. Lwów, 1908-1945, Muzeum Narodowe im. Jana III
153. Lwów, 1909, Galeria Miączyńskich-Dzieduszyckich
154. Lwów, 1913, Muzeum Budowy Maszyn Politechniki Lwowskiej
155. Lwów, 1916, Muzeum archidiecezjalne rzymsko-katolickie im. Jana Długosza
156. Lwów, 1916, Muzeum „Recordeum”
157. Lwów, zbiory muzealne instytutu technologicznego*
158. Lwów, zbiory Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych
159. Ładyżyn, Muzeum 75 Sewastopolskiego PP, Hajsyn, gub. podolska (Ładyżyn, gub.
podolska)
160. Łomża, 1910, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
161. Łomża, Muzeum 13 biełozierskiego pułku piechoty
162. Łomża, Muzeum 118 szujskiego pułku piechoty
163. Łowicz, 1905, Muzeum łowickie starożytności Tarczyńskiego
164. Łowicz, 1910, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
165. Łódź, 1909, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
166. Łódź, 1911, Muzeum Nauki i Sztuki
167. Łódź, Muzeum Oświaty Ziemi Łódzkiej
168. Łódź, Muzeum 1 pułku strzelców
169. Łubnie, Muzeum miejskie generałowej Katarzyny Skarżyńskiej
170. Łuck, 1890, Skarbnica (Dawnioschowyszcze) przy Bractwie Podwyższenia Krzyża
Świętego
171. Łuck Muzeum krajoznawcze wołyńskie/ Muzeum Wołyńskie Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Łucku (1929)
54
172. Łuck, Muzeum 11 Izjumskiego pułku dragonów gen. Dorochowa = Jego Królewskiewj
Wysokości , ks. Henryka Pruskiego (Łuck, gub. wołyńska)
173. Malbork, 1884, Muzeum Towarzystwa odbudowy i upiększenia Malborka
174. Mariampol, Muzeum 3 Jelizawietgradzkiego pułku huzarów Jej Imperatorskiej Wysokości
wlk. ks. Olgi Nikołajewny (Olgin sztab, niedaleko Mariampola, gub. suwalska)
175. Miechów, 1911, Muzeum oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
176. Międzybórz, Muzeum 12 Achtyrskiego pułku huzarów gen. Denisa Dawidowa = Jej
Imperatorskiej Wysokości wlk. ks. Olgi Aleksandrowny (, gub. podolska)
177. Miłosław galeria malarstwa Seweryna Mielżyńskiego
178. Mińsk (Mińsk Litewski) gabinet naukowy szkoły realnej
179. Mińsk, 1877, (Mińsk Litewski) Muzeum Archeologiczne
180. Mińsk (Mińsk Litewski) zbiory naukowe gimnazjum mińskiego
181. Mińsk, Muzeum Henryka Tatura w Mińsku
182. Mińsk Mazowiecki, Muzeum 13 Włodzimierskiego pułku ułanów (Nowo-Mińsk (Mińsk
Mazowiecki, gub. warszawska)
183. Mitawa, 1818-1939, (Jełgawa) na Łotwie Kurlandzkie Muzeum Prowincjonalne
(Kurländisches Provincialmuseum)
184. Mitawa (Jełgawa) na Łotwie gabinet fizyczny i przyrodniczy gimnazjum
185. Mohylew, 1891, Muzeum Naukowe/Muzeum Gubernialne
186. Mohylów Podolski muzeum naukowe z d. Muz. Tow. do badań Naddniestrza
187. Mohylów Podolski, Muzeum 48 Odeskiego PP
188. Mohylów, Muzeum przy Gubernialnym Komitecie Statystycznym
189. Montrésor, 1845, zamek Xawerego Branickiego
190. Mońki, Muzeum 62 Suzdalskiego generalissimusa księcia Suworowa PP, Suworowski
sztab
191. Mścisław, Muzeum Mścisławskie Starożytności
192. Nałęczów, 1904, Biblioteka i Muzeum Ziemi Lubelskiej
193. Niedźwiedź, 1900, kolekcja-muzeum Mieczkowskich
194. Nowogród nad Narwią ,1910, Muzeum Kurpiowskie
195. Nowy Sącz, 1909, Muzeum Ziemi Sądeckiej
196. Nowy Sącz, Gabinet archeologiczny przy I Gimnazjum
197. Ojców, 1908, Muzeum Krajoznawcze, przyrodniczo-archeologiczne na zamku
198. Olita, Muzeum 108 Saratowskiego PP (Olita, gub. wileńska)
199. Olkusz, 1912, Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego
200. Olkusz, 1913, Muzeum przemysłowe powiatu olkuskiego
201. Olkusz, 1916, Muzeum Koła Ligi Kobiet w Olkuszu
202. Orsza na Białorusi (Mohylewszczyzna) – Muzeum miejskie (po 1918)
203. Osowiec, Muzeum 61 Władymirskiego PP, twierdza Osowiec
204. Ostrołęka, 1913, Muzeum Puszczańskie/Muzeum Kurpiów
205. Ostrołęka, Muzeum 6 Głuchowskiego pułku dragonów imperatorki Katarzyny Wielkiej
(Niżegorodzkij sztab, niedaleko Ostrołęki, gub. łomżyńska)
206. Ostróg, 1914, Muzeum im. ks. Ostrogskich
207. Ostrów, Muzeum 24 Symbirskiego generała Niewierowskiego pp, Sałtykowskij sztab
208. Ostrów Wielkopolski, 1907, Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
209. Pabianice, 1910, Zbiory Towarzystwa Naukowego / Macierzy Szkolnej
210. Paryż , 1833-1858, kolekcja Adolfa Cichowskiego
211. Paryż, 1838, Biblioteka Polska
212. Paryż, 1846-1876, Hôtel Lambert Czartoryskich
213. Paryż, 1870, (ok.) Muzeum-Atelier Balzaka (Mniszchów)
214. Paryż, 1876-1899, (Neuilly-sur-Seine) kolekcja Michała Tyszkiewicz
55
215. Paryż, 1903, Muzeum Adama Mickiewicza
216. Paryż, 1919, Muzeum ks. Lubomirskich we Lwowie (oddział)
217. Paryż , Aneks Muzeum Ossolińskich (Annexe du Musee Ossolinski
218. Pieskowa Skała, 1907, Muzeum Krajoznawcze na zamku
219. Piotrków Trybunalski ,1910, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
220. Pleszew, 1912, Muzeum Powiatowe Towarzystwa Czytelń Ludowych
221. Płock, 1820-1831, Muzeum Towarzystwa Naukowego Płockiego
222. Płock, 1904, zbiory szkolne połączone z TNP (1908)
223. Płock, 1905, Muzeum Diecezjalne
224. Płock, 1912, Muzeum Mazowsza Płockiego
225. Płock, katedra zbiory archeologiczne ks. Franciszka Tarczyńskiego
226. Podhorce, zbiory zamkowe xx.Sanguszków/muzeum Jana III
227. Połock, 1788, zbiory muzealne Kolegium Jezuickiego (Akademii Połockiej)
228. Poznań, 1875, Muzeum Mielżyńskich w nim zbiory PTPN
229. Poznań, 1894, Kaiser-Friedrich-Museum (potem Muzeum Wielkopolskie)
230. Poznań, 1894/1898, Muzeum Archidiecezjalne
231. Poznań, Posenches Provinzial-Museum der Hist. Gesellschaft für Provinz Posen
232. Poznań,1916-1919, Hindenburgmuseum
233. Poznań, Muzeum Etnograficzne
234. Poznań, Muzeum Starożytności Polskich i Słowiańskich (PTPN)
235. Proskurów, Muzeum 12 Biełgorodzkiego pułku ułanów Jego Wysokości imperatora
austriackiego i króla węgierskiego Franciszka Józefa I (Proskurów, gub. podolska)
236. Puławy, 1801-1831, Muzeum Izabelli z Flemingów Czartoryskiej
237. Puławy, Puławskie Muzeum Oświatowe
238. Puławy, 1862, gabinet naukowy Instytutu Politechnicznego
239. Pułtusk, Muzeum 6 Kljastyńskiego pułku huzarów gen. Kulniewa = Jego książęcej
Wysokości wlk ks. hesseńskiego Ernesta Ludwika (Pułtusk, czasowo Kulniewski sztab
niedaleko Mławy, gub. płocka)
240. Przemęt, 1895, Muzeum Parafialne
241. Przemyśl, 1902, Muzeum Diecezjalne
242. Przemyśl, 1909, Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej
243. Przemyśl, 1909, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
244. Radom, 1845-1856, gabinet historyczno-naturalny w gmachu rządu guberni radomskiej
245. Radom, 1910, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
246. Raperswil, 1870, Muzeum Narodowe Polskie
247. Rogalin, Zbrojownia Edwarda Raczyńskiego
248. Rogalin, 1912, galeria obrazów Edwarda Aleksandra Raczyńskiego
249. Rohaczów, Muzeum 117 Jarosławskiego PP (Rohaczów, gub. mohylewska)
250. Równe, 1906, Muzeum Towarzystwa Rolniczego
251. Równe, 1908, Muzeum Wołyńskie
252. Równo, Muzeum 127 Putywelskiego PP (Równo, gub. wołyńska)
253. Różano, Muzeum 21 Muromskiego pp, Zabałkanskij sztab obok Różana
254. Rzeszów, Muzeum Przemysłowe
255. Rzeszów, 1903, galeria Dąmbskich (zdeponowana w ratuszu)
256. Rzym, 1879, Muzeum Kopernika
257. Rzym, 1838, Biblioteka Polska w Bibliotheca Casanatense
258. Rzym, zbiory Michała Tyszkiewicza
259. Sandomierz, 1882 gabinet sztuki seminarium duchownego
260. Sandomierz, 1888 Muzeum Diecezjalne
56
261. Sandomierz, 1918, Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego/ Muzeum Ziemi
Sandomierskiej
262. Siedlce, 1909, Muzeum Podlaskie
263. Siedlce, Muzeum 13 Narwskiego pułku huzarów Jego Królewskiej Wysokości imperatora
niemieckiego i króla pruskiego Wilhelma II (Siedlce)
264. Siemiatycze, gabinet historii naturalnej księżnej Jabłonowskiej (XVIII)
265. Sokółka, Muzeum 63 Uglickiego generała–feldmarszałka Apraksina PP
266. Sołotwin pod Berdyczowem gospodarstwo (800 uli) – filia muzeum pszczelniczego hr.
Ledóchowskiego
267. Sopot, 1913, Muzeum kaszubsko-pomorskie
268. Sosnowiec, 1910, Muzeum Krajoznawcze im. Zygmunta Glogera
269. Stańków, muzeum i zbiory numizmatyczne Emeryka Hutten-Czapskiego
270. Starokonstantynów, Muzeum 45 Azowskiego generała–feldmarszałka grafa Gołowina
(obecnie EI Wys. Wlk. Ks. Borysa Władymirowicza PP
271. Stary Szelków, 1897, Muzeum Rolnicze
272. Strugi, 1909-1914, Pawilon japoński
273. Sucha, zbiory Władysława Branickiego/ zbiory Tarnowskich
274. Suwałki, 1856, Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
275. Suwałki, 1897, Muzeum Rolnicze
276. Suwałki, 1909, Muzeum Ziemi Suwalskiej
277. Suwałki, 1856, Gabinet Płodów Przyrody i Zabytków Archeologicznych
278. Suwałki, Muzeum 2 Pawłogrodzkiego pułku Lejb huzarski imperatora Aleksandra III
279. Suwałki, Muzeum 2 Pskowskiego pułku Lejb dragonów Jej Wysokości Marii Fiodorowny
280. Suwałki, Muzeum 20 pułku strzelców
281. Szamotuły, 1841-1846, zbiory Towarzystwa Zbieraczów Starożytności Krajowych
282. Tarnopol, 1907, Muzeum Podolskie
283. Tarnów, 1888, Muzeum Diecezjalne
284. Toruń, 1875-1930, Zbiory TNT
285. Toruń, 1861-1920, Muzeum miejskie
286. Toruń, 1594, kunstkamera przy bibliotece Gimnazjum Akademickiego
287. Waplewo, zbiory Sierakowskich
288. Warszawa, 1680, gabinet przyrodniczy w pałacu Radziwiłłów (k. XVII)
289. Warszawa, 1747-1795, biblioteka Załuskich
290. Warszawa, 1764, gabinety królewskie Stanisława Augusta Poniatowskiego w pałacu Pod
Blachą
291. Warszawa, 1781, Musaeum Potocianum
292. Warszawa, 1811, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
293. Warszawa, 1814-1830, galeria Józefa Kajetana Ossolińskiego na Tłumackiem
294. Warszawa, 1815, zbiory Pałacu Łazienkowskiego
295. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Chirurgiczny
296. Warszawa, Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria obrazów
297. Warszawa, Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Starożytnych Osobliwości
298. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
farmacyiny
299. Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Fizyczny
300. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Numizmatyczny
57
301. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Anatomiczny
302. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Zoologiczny
303. Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Mineralogiczny
304. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Rycin
305. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Modeli i Rysunków Architektonicznych
306. Warszawa zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Gabinet
Odlewów Gipsowych
307. Warszawa, zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1818-1832): Zbiór materii medycznej
308. Warszawa, 1835-1856, galeria Radziwiłłów w Królikarni
309. Warszawa, 1844-1864, zbiory muzealne Szkoły Sztuk Pięknych
310. Warszawa, 1860, Zbiory Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych
311. Warszawa, 1861, Muzeum Konstantego Świdzińskiego (Muzeum Polskie im.
Świdzińskich), w zbiorach muzealnych Biblioteki ordynacji Krasińskich
312. Warszawa, 1862, Muzeum Miejskie / Muzeum Sztuk Pięknych/ Muzeum Narodowe
313. Warszawa, 1866/1875, Muzeum Rolnictwa i Przemysłu
314. Warszawa 1868, zbiory muzealne Biblioteki Ordynacji Zamoyskich
315. Warszawa, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet Zoologiczny
316. Warszawa, 1869, zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego Muzeum Starożytności Słowiańskich Hipolita Skimborowicza
317. Warszawa zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet
Numizmatyczny
318. Warszawa zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet
archeologiczny
319. Warszawa zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869-1915): Gabinet
Odlewów Gipsowych
320. Warszawa, 1875, Muzeum Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych
321. Warszawa, 1878, projekt Girdwoynia Muzeum rybackiego połączonego z akwarium
322. Warszawa, 1882, Muzeum Pszczelnicze
323. Warszawa, 1887, Muzeum ornitologiczne hr. Branickich
324. Warszawa, 1888-1896, zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym
325. Warszawa, 1891, zbiory Towarzystwa Muzycznego
326. Warszawa, 1891, Muzeum Rzemiosł i Sztuki Stosowanej
327. Warszawa, 1892, Muzeum Przedhistoryczne im. Erazma Majewskiego
328. Warszawa, 1893, muzeum towarów wschodnich / Warszawa, Muzeum Towaroznawcze Wyrobów Wschodnich 1893 – (koncepcja)
329. Warszawa, 1896, panorama na Dynasach
330. Warszawa, 1897-1907, panorama na Karowej
331. Warszawa, 1898, projekt Muzeum Towarzystwa Higienicznego
332. Warszawa, 1899, Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
333. Warszawa, 1899, zbiory Warszawskiego Towarzystwa Artystycznego
334. Warszawa, 1899, Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Keksholmskiego Pułku Grenadierów
335. Warszawa, 1900-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Wołyńskiego
336. Warszawa, 1900-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Huzarów Grodzieńskich
58
337. Warszawa, 1900-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Ułanów Jego Wysokości
338. Warszawa, 1900-1914 Muzeum Lejb-Gwardyjskiego Pułku Litewskiego
339. Warszawa, Muzeum Lejbgwardii Petersburskiego pułku króla Fryderyka – Wilhelma III
340. Warszawa, Muzeum 3 brygady artylerii lejbgwardii
341. Warszawa, 1903, Muzeum Warszawskie w Domu Dochodowym TZSP
342. Warszawa, 1905, Muzeum starożytności żydowskich Mathiasa Bersohna
343. Warszawa, 1906, zbiory Towarzystwa Miłośników Historii
344. Warszawa, 1906, Koncepcja Muzeum Bibliograficznego przy Bibliotece Publicznej w Warszawie
345. Warszawa, 1908, Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
346. Warszawa, 1910, projekt Muzeum Artura Oppmana
347. Warszawa, 1910, Muzeum Archidiecezjalne
348. Warszawa, 1914, Muzeum Zakładu Mineralogii i Geologii Politechniki (przed 1914)
349. Warszawa, 1914, Muzeum Starożytności Polskich Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości
350. Warszawa, 1916, Małe Muzeum Biblijne przy Seminarium Metropolitalnym
351. Warszawa, 1917, Muzeum Pedagogiczne/ zbiory po ś. p. Janie Blochu)
352. Warszawa, Galeria Muzealna Ordynacji Zamojskiej
353. Warszawa, Koncepcja Muzeum Narodowego Eligiusza Niewiadomskiego
354. Warszawa, Muzeum Przyrodnicze
355. Warszawa, Polskie Muzeum Farmaceutyczne
356. Warszawa, Zbiory Archikonfraterni Literackiej
357. Warszawa, Zbiory Jednoty Reformowanej w Królestwie Polskim
358. Warszawa, Zbiory Magistratu Stołecznego m.
359. Warszawa, zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Krasińskich
360. Warszawa, zbiory muzealne Biblioteki ordynacji Przezdzieckich
361. Warszawa, Zbiory muzealne Pałaców Cesarskich
362. Warszawa, Zbiory Towarzystwa Artystycznego Warszawskiego
363. Warszawa, zbiory warszawskich teatrów rządowych
364. Warszawa, Muzeum 29 Czernihowskiego generała–feldmarszałka hrabiego Dybicza – Zabałkańskiego PP
365. Warszawa-Wilanów, 1835, pałac Potockich i Branickich (poł. XIX)
366. Wdzydze Kiszewskie, 1907, Muzeum kaszubskie
367. Wiedeń, galeria sztuki w pałacu Karola Lanckorońskiego
368. Wiedeń, 1915-1921, zbiory muzealne Polskiego Archiwum Wojennego
369. Wieliczka, 1898, Muzeum Salinarne
370. Wikłowyszki, Muzeum 3 Smoleńskiego pułku ułanów imperatora Aleksandra III
(Aleksandrowski sztab, niedaleko Wiłkowyszek)
371. Wilno, zbiory muzealne Archiwum miejskiego
372. Wilno, 1781, gabinet historii naturalnej Uniwersytetu wileńskiego
373. Wilno, 1856, Muzeum Starożytności (Komisji Archeologicznej) Eustachego Tyszkiewicza
374. Wilno, 1865, Muzeum Starożytności reaktywowane przy rosyjskiej bibliotece publicznej
375. Wilno, 1880, galeria obrazów Ignacego Korwin Milewskiego
376. Wilno, 1898, Muzeum Murawiewa
377. Wilno, 1899, Muzeum Wileńskiego Wojskowego Zgromadzenia [Woinnogo Sobranija]
378. Wilno, 1903, Muzeum Pedagogiczn
379. Wilno, 1906, Muzeum Starożytności i Artystyczno-Przemysłowe inż. Antoniego
Brodowskiego
380. Wilno, 1906, Muzeum Nauki i Sztuki/Muzeum „Tyszkiewiczowskie”
381. Wilno, 1907, Muzeum Towarzystwa Przyjaciół Nauk
59
382. Wilno, 1910, Muzeum Społeczne
383. Wilno, 1911, Muzeum Mickiewiczowskie Jana Obsta
384. Wilno, 1912, Zbiory muzealne Biblioteki im. Eustachego i Emilii Wróblewskich
385. Wilno, 1913, Zbiory muzealne Towarzystwa Naukowego Białoruskiego
386. Wilno, 1927, Zbiory muzealne Towarzystwa miłośników żydowskich zabytków
przeszłości
387. Wilno, Muzeum 105 Orenburskiego PP
388. Winna Góra, Kolekcja generała Jana Henryka Dąbrowskiego
389. Winnica, 1918, na Podolu Muzeum Narodowe Ukraińskie
390. Winnica, Muzeum 73 krymskiego EIW Wlk. Ks. Aleksandra Michajłowicza PP, Winnica, gub. podolska
391. Witebsk, 1918, Muzeum Gubernialne
392. Witebsk, 1813-1919. zbiory gimnazjum gubernialnego
393. Witebsk, 1867/70-1913, zbiory Gubernialnego Komitetu Statystycznego
394. Witebsk, 1893, Cerkiewno-archeologiczne muzeum starożytności
395. Witebsk, 1910, Muzeum Naukowej Komisji Archiwalnej
396. Witebsk, Muzeum 100 Ostrowskiego PP
397. Włocławek, 1870, Muzeum Seminarium duchownego (1870) gabinet przyrodniczy
398. Włocławek, 1870, Muzeum Diecezjalne
399. Włocławek, 1908, Muzeum odd. Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego
400. Włodzimierz Wołyński, Muzeum 7 Białoruskiego pułku huzarów imperatora Aleksandra I
401. Włodzimierz Wołyński, 1888, muzeum bractwa św. Włodzimierza
402. Włodzimierz Wołyński, Muzeum 68 Lejb Borodinskiego imperatora Aleksandra III PP
403. Wołoczyska, Muzeum 12 Starodubskiego pułku dragonów
404. Wyganka, 1854, Muzeum familijne Sadowskich
405. Zakopane, 1888/1889, Muzeum Tatrzańskie im. Tytusa Chałubińskiego
406. Zamborów, Muzeum 15 Szlisselburskiego generała–feldmarszałka księcia Anikity Repnina PP, Repniński sztab obok Zambrowa, gub. łomż.
407. Zamość, Muzeum 66 Butyrskiego generała Dochturowa PP
408. Żytomierz, 1865, Muzeum przy Bibliotece Publicznej M. Czertkowa
409. Żytomierz Wołyńska, 1893, Skarbnica Eparchialna (Dawnioschowyszcze)
410. Żytomierz, 1901, Muzeum Towarzystwa Badaczy Wołynia
411. Żytomierz, 1909, Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie
412. Żytomierz, 1913, Centralne Muzeum Wołyńskie
413. Żytomierz, Muzeum 17 Archangiełorodskiego Wlk. Ks. Włodzimierza Aleksandrowicza PP
414. Muzeum 7 rewelskiego generała Tuczkowa IV pułku piechoty

Print Friendly, PDF & Email

Redaktor