• Sprawozdanie Muzeum Narodowego w Krakowie;
 • Sprawozdanie Wydziału Towarzystwa Muzeum Etnograficznego w Krakowie 1911-1921;
 • Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, 1871-1918;
 • Sprawozdanie Dyrekcyi Miejskiego Muzeum Techniczno-Przemysłowego i Krajowego Instytutu Popierania Rękodzieł i Przemysłu w Krakowie;
 • Krótkie sprawozdanie z dwunastoletniej działalności i z obecnego stanu Muzeum techniczno-przemysłowego krakowskiego: i z zakładów przy nim istniejących, zestawione z powodu zapowiedzianéj pierwszym programem bytności Najjaśniejszego Pana w tym zakładzie [1880];
 • Sprawozdanie z działalności pracowni fizycznej Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, 1890;
 • Sprawozdanie z Zarządu Muzeum Rapperswylskiego, 1890-1917;
 • statuty muzeów:
  • Statut Miejskiego Muzeum Przemysłowego we Lwowie [1874] i z 1888;
  • Statut organizacyjny założonego przez Izbę handlową i przemysłową we Lwowie Muzeum technologicznego imienia Cesarza Franciszka Józefa dla przemysłu rękodzielniczego, 1899;
  • Statut Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego imienia Dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem [1888];
  • Statut Muzeum Narodowego w Krakowie, 1901;
  • Statut Towarzystwa Przyjaciół Muzeum Narodowego w Krakowie [1910?];
  • Statut Towarzystwa Muzeum Krajoznawczego w Krakowie, 1911;
  • Statut Towarzystwa Muzeum im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, 1911;
  • Statut Towarzystwa pod nazwą “Muzeum Lubelskie”, [1914].
Print Friendly, PDF & Email

Redaktor