Tematem II Seminarium Muzealniczego, które miało miejsce 1.10.2016 r. było Prowadzenie prac archiwalnych i kwerend. Tematykę tę przybliżyli zaproszeni goście: dr hab. Piotr Oliński, prof. UMK wygłosił referat pt. Metodyka pracy archiwalnej – uwagi dla historyków sztuki, dr hab. Dariusz Dąbrowski, prof. UKW w prezentacji pt. Muzea w służbie cytatu na przykładzie Muzeum Chełmskiego Bractwa Bogurodzicowego zwrócił uwagę na trudności związane z materiałem źródłowym w czasie prowadzonych badań, natomiast dr hab. Michał F. Woźniak, prof. UMK podzielił się swoimi spostrzeżeniami zatytułowanymi Historyk sztuki w archiwum – kilka refleksji.

Protokół sprawozdania – pdf

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz