Tematem X Seminarium Muzealniczego, które miało miejsce 9.06.2018 r. były Muzea Krajoznawcze. Tematykę tę przybliżyli zaproszeni goście: Monika Nowocińska wygłosiła referat pt. Muzeum PTK w Radomiu (1908–1939) (oprac. Piotr Rogólski). Małgorzata Piotrowska swoje wystąpienie pt. Historia Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim – zarys poświęciła dziejom tej instytucji, natomiast prowadząca spotkanie Małgorzata Wawrzak zaprezentowała referat pt. Muzea Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w latach 1906-1918.

Protokół z Seminarium – pdf

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

One thought on “X Seminarium Muzealnicze – sprawozdanie”

Dodaj komentarz