Tematem V Seminarium Muzealniczego, które miało miejsce 25.02.2017 r. było Muzeum i kultura pamięci. Tematykę tę przybliżyli zaproszeni goście: dr hab. Janusz Krawczyk, prof. UMK przedstawił refleksje na temat pamięci jako zjawiska wieloaspektowego, integralnego z historią oraz tożsamością, bazując na koncepcji miejsc pamięci (lieu de mémoire) Pierre’a Nory oraz propozycjach interpretacji pamięci autorstwa Aleidy i Jana Assmanów. Z kolei dr Michał Mencfel w swoim wystąpieniu wskazał na ścisły związek między XVI-wieczną teorią kolekcjonerstwa a sztuką pamięci. Ta wydawać by się mogło odległa tradycja jest podstawą dla interpretacji muzeum jako miejsca pamięci, które wywodzi się z przekonania, że przedmioty mają potencjał do wywoływania pamięci, która z kolei ma charakter narracyjny. Ewelina Bednarz zrelacjonowała natomiast dotychczasową obecność i aktywność projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 r.): wczesne instytucje muzealne wobec muzeologii cyfrowej” – w skrócie „Muzeum Pamięci” na profilach społecznościowych.

Protokół seminarium – pdf

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

One thought on “V Seminarium Muzealnicze – podsumowanie”

Dodaj komentarz