Muzeum Przyrodnicze w Grodnie zostało zainicjowane przez grodnianina, Stanisława Żywno, który w 1924 roku powrócił z Ameryki do rodzinnego miasta. Był on kolekcjonerem okazów przyrodniczych, jego zbiór liczył ok. 3 tysięcy okazów. Zgromadzoną kolekcję przekazał na rzecz miasta. W 1926 roku samorząd Grodna otworzył Muzeum Przyrodnicze, nad którym kierownictwo objęła 12-osobowa komisja, ze Stanisławem Żywno na stanowisku dyrektora. Za założyciela muzeum uważa się Józefa Jodkowskiego (1890-1950), archeologa, numizmatyka, historyka ziemi grodzieńskiej, konserwatora zabytków na terenie guberni wileńskiej, grodzieńskiej i mińskiej.

Muzeum mieściło się w Zamku przy ul. Botanicznej 6, czynne było w dni powszednie godzinach 10-13 oraz 15-18, natomiast w niedziele i święta – 12-18.

Muzeum podzielono na działy:
a) ssaki (np. łosie, sarny, jelenie, ryś)
b) ptaki
c) motyle (w 1929 roku muzeum dostało 162 okazów)
d) owady (w 1929 roku muzeum dostało 236 okazów chrząszczy)
e) jaja ptasie
f) muszle, korale i inne stworzenia morskie
g) minerały

W 1929 na drodze wymiany Muzeum otrzymało od Gimnazjum Miejskiego im. Kościuszki w Bielsku Podlaskim 162 egzemplarze motyli i  236 chrząszczów egzotycznych. Muzeum w zamian ofiarowało 26 okazów ptaków krajowych. Po drugiej wojnie światowej muzeum zostało włączone w skład Muzeum Historyczno-Archeologicznego w Grodnie (obecnie Grodzieńskie Państwowe Muzeum Historyczno-Archeologiczne).

Więcej na temat muzeum zob. m.in.
Jarosław Graczyk – Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych: wydarzenia zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2010.
Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany, Warszawa 1930, R. 15, nr 4.
Plan miasta Grodna, Grodno 1932.
Ziemia. Dwutygodnik Krajoznawczy Ilustrowany. 1927, R. 12, nr 5.
Białostocczyzna, Białostockie Towarzystwo Naukowe, Białystok 1991, 1/21.
Nadniemeński Kurier Polski, Grodno, 1924, nr 17, 17.08.1924.
Grodno, I Społeczne Gimnazjum Koedukacyjne – Kółko Historyczne, Grodno 1936.
https://www.wrotapodlasia.pl/pl/media/Biografie-odnalezione-w-czasie/I-edycja/Jozef_Jodkowski_(1890-1950).html , dostęp 29.12.2018.

Stary zamek w Grodnie, pocztówka,Wilno : wyd. artystyczne D. Wizuna, [ante 1911], zbiory Biblioteki Narodowej POLONA

[mk]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz