Przewodniczący sekcji muzealnej Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Chełmie, „zapoczątkował i zapoznał nas ze sposobami poszukiwań, zbierania i kolekcjonowania, biorąc udział w wycieczkach i na nich gromadząc zbiory do naszego muzeum”.

BIBLIOGRAFIA:
Oddział Chełmski, „Rocznik P.T.K.”, 1911, s. 119.
Jan A. Paszkiewicz. 2001. Z dziejów Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego – Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego w Chełmie, „Rocznik Chełmiński”, t. 7, s. 237-250

[oprac. MW]