Biskup prawosławny, absolwent Kijowskiej Akademii Duchownej, w latach 1860-1862  inspektor mińskiego seminarium duchownego, a w latach 1862-1866 wileńskiego. Następnie sprawował tę funkcję w Czernihowie i Irkucku.  Wikariusz prawosławnej diecezji chełmsko-warszawskiej, bp. lubelskiego, inicjator założenia w Chełmie Cerkiewno–archeologicznego muzeum przy Chełmskim Prawosławnym Święto – Bogurodzickiem Bractwie.

Więcej informacji na temat bpa Modesta, zob. Modest (Strilbyćkyj), hasło Wikipedia, stamtąd też fotografia.

Dodaj komentarz