Historyk, nauczyciel i urzędnik oświatowy, w latach 1892–1901 oraz 1903–1913 kustosz Cerkiewno-Archeologicznego muzeum przy Chełmskim Bractwie Bogurodzickim. Autor opracowania na temat muzeum:

Кораллов Ф., 1911. Церковно – apxeoлогический музей при Xoлмскомъ Православномъ Cвято – Богорoдицкомъ Братствѣ, Xoлмъ.

Dodaj komentarz