Ziemianin wielkopolski, polityk, kolekcjoner, bibliofil, autor i wydawca dzieł historycznych i źródłowych, mecenas, fundator licznych, ważnych dla Poznania i Wielkopolski przedsięwzięć (pierwszy wodociąg w Poznaniu, utworzenie szpitala Przemienienia Pańskiego w Poznaniu). W 1829 r. założył pierwszą, publicznie dostępną bibliotekę w Poznaniu (Biblioteka im. Raczyńskich). Był współpomysłodawcą i fundatorem Złotej Kaplicy i pomnika Pierwszych Piastów w katedrze poznańskiej.

Biografia Edwarda Raczyńskiego w iPSB

Na temat Raczyńskiego zob. m.in.:

Bogumiła Kosmanowa, Edward Raczyński : człowiek i dzieło, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uczelniane WSP, 1997
Witold Molik, Edward Raczyński: 1786-1845, Poznań : Wydawnictwo WBP, 1999
Lech Słowiński, Edward Raczyński 1786-1845, Poznań : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
Andrzej Wojtkowski, Edward Raczyński i jego dzieło,Poznań : Bibljoteka Raczyńskich, 1929
Na ilustracji: fragment obrazu A Henning. Berlin / 1839, Edward Raczyński, zasób Muzeum Narodowego w Poznaniu, źródło: Wikipedia

[kk]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz