Etnograf, muzykolog, folklorysta, m.in. członek honorowy Towarzystwa Muzeum Narodowego Polskiego w Rapperswilu, Akademii Umiejętności, a także licznych towarzystw zagranicznych; redaktor czasopisma „Wisła”. Współtworzył Komitet Organizacyjny Muzeum Etnograficznego, który w 1886 roku wyszedł z inicjatywą gromadzenia zbiorów etnograficznych w Warszawie. Był jednym z inicjatorów założonych przy Ogrodzie Zoologicznym na Bagateli w 1888 roku zbiorów etnograficznych w Warszawie. Członek Grona Miłośników Etnografii oraz jeden z pomysłodawców Muzeum Etnograficznego w Warszawie (od 1892 jako Stała Wystawa Etnograficzna).

Więcej na temat Jana Karłowicza zob. m.in.:

Jan Karłowicz jako animator życia naukowego i kulturalnego przełomu XIX i XX w., Projekt badawczy jest finansowany ze środków Litewskiej Rady Naukowej (Lietuvos mokslo taryba). Stamtąd także pochodzi ilustracja.

Elżbieta Koniusz, Jan Karłowicz jako językoznawca, etnograf i folklorysta – w setną rocznicę śmierci (1836-1903), W: Studia Filologiczne Akademii Świętokrzyskiej, T. 18 (2005), s. 7-17 

[ato]

Dodaj komentarz