Projekt Ziemięckiego przewidywał powstanie galerii „stałéj lub czasowéj obrazów dawnych i  nowoczesnych mistrzów”, która gromadziłaby w jednym miejscu, oprócz dzieła artystycznych także zbiory archeologiczne, rozproszone w zbiorach różnych instytucji i osób prywatnych. Oprócz przesłanek ekonomicznych i naukowych, wyraźnie zaakcentowane zostały pobudki patriotyczne.

Dokument DjVuDokument DjVu

Ziemięcki T., Muzeum Narodowe w Krakowie: projekt T. Ziemięckiego: członka kom. arch. Akad. Umiej., Kraków 1878
Ziemięcki T., Zamek na Wawelu i Muzeum Narodowe. 2, Kraków: nakł. autora, 1879.

 

[ato]


 

Dodaj komentarz