historyk, orientalista, pedagog, rabin, wybitny badacz dziejów Żydów w Polsce, od 1927 kurator zbiorów Muzeum im. Bersohna. Urodził się w rodzinie kupieckiej we Lwowie, studiował historię i filozofię, po 1918 zamieszkał w Warszawie. Współtworzył Instytut Nauk Judaistycznych, wykładał na Wolnej Wszechnicy Polskiej, od 1936 roku był profesorem na Uniwersytecie Warszawskim. Współpracował z Ministerstwem Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego.

Na ilustracji: portret Majera Bałabana, „Krakowski Kazimierz” foundation, źródło: Wikipedia

Na temat Majera Bałabana zob. m.in.
Piotr Gryglaszewski, Majer Bałaban (1877–1942), portat Krakowski Kazimierz

[ato]

Dodaj komentarz