Inżynier, działacz społeczny, publicysta, komisaryczny prezes Żydowskiej Gminy Wyznaniowej w Warszawie, współorganizator Centralnego Związku Rzemieślników Żydów. W latach 1927–1934 był radnym Warszawy, od 1937 kurator Muzeum im. Bersohna. W czasie II wojny światowej prezes warszawskiego Judenratu.

Więcej na temat działalności Adama Czerniakowa, zob. m.in.

hasło: Adam Czerniaków, Wirtualny Sztetl

Na fotografii: Adam Czerniaków, repr. z „Adama Czerniakowa dziennik getta warszawskiego” wyd. Marian Fuks, PWN, Warszawa 1983, źródło: Wikipedia

[ato]

Dodaj komentarz