Duchowny katolicki, kanonik warszawski, prefekt, od 1858 nauczyciel religii i kapelan, od 1863 wicedyrektor, od 1885 dyrektor Warszawskiego Instytutu Głuchoniemych i Ociemniałych. Redaktor  „Przeglądu Katolickiego”, współpracownik Encyklopedii Kościelnej Nowodworskiego autor m.in. Słownika mimicznego dla głuchoniemych i osób z nimi styczność mających (1879, z Józefem Hollakiem). Kustosz muzeum przy Instytucie Głuchoniemych i Ociemniałych.

Na ilustracji: Teofil Jagodziński, źródło: Tygodnik Ilustrowany” 1907 Nr 13 str. 274 http://bcul.lib.uni.lodz.pl/dlibra/docmetadata?id=62&dirids=6&ver_id=

[ato]

Dodaj komentarz