W 1902 roku ówczesny przeor Klasztoru Jasnogórskiego, Euzebjusz Rejman zaproponował upamiętnienie 300-letniej rocznicy urodzin Augustyna Kordeckiego (1603-1673) założenia muzeum „pamiątkowego” jego imienia. Projekt ten nie został nigdy zrealizowany, chociaż znajdujące się w klasztorze Paulinów zbiory i skarbiec, o charakterze protomuzealnym, umożliwiały realizację takiej inicjatywy.

Idei tej przyświecało najpewniej przekonanie wyrażone w przewodniku po Jasnej Górze, opublikowanym w tym samym roku „Oglądanie pamiątek narodowych, odnawiając wspomnienia faktów historycznych, utrwala w nas miłość kraju”.

Obecnie na Jasnej Górze, wśród pomieszczeń muzealnych znajduje się Sala o. Kordeckiego, w której prezentowany jest obraz „Polonia” Antoniego Tańskiego.

Na temat planowanego muzeum zob. m.in.:
Kronika społeczna. Nowe muzeum, Ogniwo: tygodnik naukowy, społeczny, literacki i polityczny, 1903, r. 1, nr 44, s. 1063
ks. Józef Adamczyk, Przewodnik ilustrowany po Jasnej Górze, cz. II, Skarbiec Jasnogórski, Częstochowa: wyd. red. „dzwonka Częstochowskiego”, 1903

0061
Na ilustracji: Auguste Coudrette, Fotografia litografii Antoniego Oleszczyńskiego przedstawiającej księdza Kordeckiego oraz scenę obrony Jasnej Góry, przed wojskami szwedzkimi, ok. 1862, zasób Biblioteki Narodowej, Polona, F.73831/W
źródło: https://polona.pl/archive?uid=74525190&cid=74737852&name=download_fullJPG

[ato]


Dodaj komentarz