Wystawa introligatorska została otwarta w maju 1897 roku w wielkiej sali w Muzeum Przemysłu i Rolnictwa przy ul. Krakowskie Przedmieście 66 w Warszawie. Idea ekspozycji wyszła od Sekcji rzemieślniczej działającej przy Muzeum rzemiosł i Sztuki Stosowanej (które korzystało z sal Muzeum Przemysłu i Rolnictwa). Jednym z głównych organizatorów ekspozycji był Samuel Dickstein (1851-1939) matematyk, historyk i pedagog.

Jak można przeczytać w relacji zamieszczonej na łamach “Gazety rzemieślniczej”: “Współczesne introligatorstwo przedstawiają prawie wyłącznie zakłady warszawskie, spotykamy tu okazy rzeczywiście piękne, ze smakiem i starannością wykonane”.

Ozdobą wystawy były zabytki od XV do XVIII wieku, w postaci ksiąg, modlitewników, futerałów i szkatułek, dekorowane metalowymi ornamentami. Wśród nich znalazły się obiekty z kolekcji ks. Radziwiłłów, Czetwertyńskich, Przeździeckich, Mathiasa Bersohna.

Wystawę podzielono na trzy grupy:
– współczesnych okazów introligatorstwa krajowego
– starożytnych zabytków introligatorstwa
– maszyn i przyrządów zabytkowych i współczesnych

Pośrodku sali zaprezentowano materiały współcześnie używane przez introligatorów, jak skóry, pozłoty, okucia czy próbki papierów, w szklanych gablotach natomiast gotowe produkty introligatorskie.

Na uwagę zasługuje pięknie wydany katalog wystawy, zawierający rys historyczny polskiego introligatorstwa oraz listę wystawców wraz z opisami obiektów.

Więcej na temat wystawy zob. m.in.:
Katalog Vystavki Perepletnago Iskusstva 1897 / Katalog Wystawy Introligatorskiej, Warszawa 1897
Bojanowska J., Wystawa introligatorska, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 21, s. 169-170
Bojanowska J., Wystawa introligatorska, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 22, s. 174-175
Bojanowska J., Wystawa introligatorska, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 23, s. 182-183
Po wystawie introligatorskiej, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 26, s. 206-210
J.K., Po wystawie introligatorskiej, Gazeta Przemysłowo-Rzemieślnicza, 1897, r. 14, nr 27, s. 214-218

Dokument DjVu

Na ilustracji: Katalog Vystavki Perepletnago Iskusstva 1897 / Katalog Wystawy Introligatorskiej, Warszawa 1897, zasób Biblioteki Cyfrowej Wojewódzkiej Biblioteki w Lublinie, źródło: http://bc.wbp.lublin.pl/dlibra/docmetadata?id=3087&from=pubindex&dirids=28&lp=872

[ato]


Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz