Wystawa w Cieszynie otwarta została 30 sierpnia z inicjatywy Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego dla Księstwa Cieszyńskiego. Na ekspozycję przeznaczono niemal cały, dwupiętrowy gmach “polskiej szkoły ludowej”.

Jak pisał recenzent “Wystawa polska ma być przeglądem sił kulturalnych, – a że jest pierwszym przeglądem, tem więc ważniejszym musi być sam fakt jej otwarcia”. Ekspozycję otworzył kierujący towarzystwem ks. Józef Londzin (1862-1929), działacz społeczny, polityk, historyk, burmistrz Cieszyna. Wystawa w oczach recenzenta sprawiała wrażenie ” nie prowincjonalne”, prezentując dziedzictwo kulturowe, historię, etnografię, archiwalia, a także “poglądowe dzieje wyzwolin języka polskiego z pod wpływów czeskich i niemieckich”. Nie zabrakło również przedmiotów użytku codziennego oraz zabytków sztuki sakralnej, które korespondowały z “manifestacją polskości” całej ekspozycji. Oprócz zbiorów Towarzystwa Ludoznawczego zaprezentowano również okazy z kolekcji Teodora Bulika (1849–1909).

Prezentowane w czasie wystawy obiekty stały się trzonem zbiorów etnograficznych muzeum w Cieszynie, powstałego z inicjatywy Oskara Weissmana, kapitana 100. pułku piechoty austriackiej w Cieszynie. Zbiory samego towarzystwa były znacznie wcześniejsze – gromadzone były już od 1896 roku, kiedy ks. Ignacy Świeży, działacz „Dziedzictwa błogosławionego Jana Sarkandra dla Ludu Polskiego na Śląsku ” (katolickie towarzystwo wydawnicze działające od 1873 roku), zaapelował do ludności śląskiej o przekazywanie zabytków do towarzystwa.

Więcej na temat wystawy zob.:

[b.a.], Wystawa w Cieszynie, Rozwój. Dziennik polityczny, przemysłowy, ekonomiczny, społeczny i literacki, illustrowany, 1903, r. 7, nr 201, 4.IX, s. 4
W. [koresp. “N. Reformy”], Wystawa w Cieszynie, Nowa Reforma, 1903, nr 198, 1.IX, s. 3

Fot 1
Na ilustracji: Część kolekcji Archiwaliów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (APTL 13),
źródło: http://www.kc-cieszyn.pl/index.php/news,235/

[ato]

Print Friendly, PDF & Email

Aldona Tołysz

Wykonawczyni projektu. Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (specjalizacje: Muzealnictwo, Konserwatorstwo), tytuł doktora nauk humanistycznych w dyscyplinie nauk o sztuce uzyskała na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu za rozprawę pt. Muzeum wobec rzeczywistości artystycznej XX wieku. Zbiory muzeów narodowych w Polsce, Czechach i na Słowacji. W ramach projektu prowadzi kwerendy dotyczące regionu historycznego Mazowsza. Koordynuje prace nad wydawnictwami przewidzianymi w ramach projektu.

Dodaj komentarz