Okładka książki z postacią siedzącego mężczyzny piszącego w zeszycie na tle jeziora, fotografia czrno-biała, powyżej tytuł książki.

Początki muzealnictwa bydgoskiego – artykuł prof. Michała F. Woźniaka

W opublikowanym niedawno Opus Opificem Probat. Księga Pamiątkowa dedykowana Jerzemu Litwinowi, dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego [Gdańsk: Narodowe Muzeum Morskie, 2019] pod redakcją Roberta Domżały, Marii Dyrki i Anny Ciemińskiej ukazał się artykuł dr. hab. Michała F. Woźniaka, prof. UMK, na temat początków muzealnictwa bydgoskiego, zrealizowany w ramach naszego projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do…

„Muzeum a pamięć” – pierwsza publikacja projektowa!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce pod redakcją Tomasza de Rosseta, Eweliny Bednarz Doiczmanowej oraz Aldony Tołysz, opublikowanej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2018). Stanowi ona pokłosie pierwszego Sympozjum Muzealniczego, zrealizowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):…