„By skreślić historię naszych zbiorów”. Polskie kolekcje artystyczne – nowa książka Tomasza de Rosseta

Wkrótce, nakładem Wydawnictwa UMK, ukaże się nowa książka autorstwa Tomasza de Rosseta ‘By skreślić historię naszych zbiorów’. Polskie kolekcje artystyczne. Kolekcja artystyczna jest dla mnie tworem celowym, będącym wyrazem kreatywności człowieka. Niekoniecznie jednak musi być efektem uświadomionych dążeń estetycznych, naukowych czy też światopoglądowych, niekoniecznie też musi być oparta na osobistej pasji, wrażliwości lub gruntownej wiedzy…

Pomniki Muzealnictwa Polskiego 2: Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem

11.12.2020, Redakcja W ostatnich dniach ukazał się drugi tom serii „Pomniki Muzealnictwa Polskiego” wydawanejwspólnie przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów z Państwowym Instytutem Wydawniczym, zatytułowany “Muzeum Tatrzańskie im. T. Chałubińskiego w Zakopanem”. Nowe wydanie tego pochodzącego z 1915 roku tekstu zostało opracowane przez członkinię naszego zespoły projektowego – dr Aldonę Tołysz oraz opatrzone obszernym…

Okładka książki z postacią siedzącego mężczyzny piszącego w zeszycie na tle jeziora, fotografia czrno-biała, powyżej tytuł książki.

Początki muzealnictwa bydgoskiego – artykuł prof. Michała F. Woźniaka

W opublikowanym niedawno Opus Opificem Probat. Księga Pamiątkowa dedykowana Jerzemu Litwinowi, dyrektorowi Narodowego Muzeum Morskiego [Gdańsk: Narodowe Muzeum Morskie, 2019] pod redakcją Roberta Domżały, Marii Dyrki i Anny Ciemińskiej ukazał się artykuł dr. hab. Michała F. Woźniaka, prof. UMK, na temat początków muzealnictwa bydgoskiego, zrealizowany w ramach naszego projektu “Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do…

“Muzeum a pamięć” – pierwsza publikacja projektowa!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce publikację pt. Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce pod redakcją Tomasza de Rosseta, Eweliny Bednarz Doiczmanowej oraz Aldony Tołysz, opublikowanej we współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów (2018). Stanowi ona pokłosie pierwszego Sympozjum Muzealniczego, zrealizowanego w ramach projektu „Muzeum w polskiej kulturze pamięci (do 1918 roku):…

Muzeum a pamięć: pierwsza publikacja projektowa

Muzeum a pamięć – forma, produkcja, miejsce red. Aldona Tołysz, Ewelina Bednarz, Tomasz F. de Rosset Toruń-Warszawa: NIMOZ, 2018 [w druku] Zawartość tomu: Michał F. Woźniak, Muzeum – pamięć – miejsce pamięci Tomasz F. de Rosset, Dzieło sztuki jako nośnik pamięci w polskim muzeum epoki rozbiorów Aldona Tołysz, Projekt: muzeum. Koncepcje polskich instytucji pamięci na…