Pedagogiczne muzeum przy dźwińskiej [dyneburskiej] drugiej miejskiej szkole

opis skrócony

Pedagogiczne muzeum przy dźwińskiej [dyneburskiej] drugiej miejskiej szkole zostało utworzone w 1910 r. jako jedna z placówek zakładanych w miastach powiatowych guberni i finansowanych ze środków dyrekcji Wileńskiego Okręgu Naukowego. W jego zbiorach znajdowały się obiekty reprezentujące wszystkie dziedziny wiedzy wykładane w szkołach szkołach podstawowych.


Kalendarium:

1889: - utworzenie drugiej dyneburskiej początkowej szkoły miejskiej

1910: - utworzenie zbiorów muzealnych


zmiany w nazwach:
Пeдaгoгичecчкий мyзeй пpи Двинcкoм втopoм гopoдcкoм yчилищe

misja:

„Nie ma wątpliwości, że takie muzea, przedstawiając materiał naukowy, wywołają zainteresowanie w szkołach, ożywią wykładanie i posłużą jako jeden ze środków dla samokształcenia nauczyciela. Można z przekonaniem powiedzieć, że otwarte muzea będą cieszyć się zainteresowaniem nauczycieli i odegrają należytą rolę w dziele narodowego kształcenia”
Oтчeт o cocтoянии yчeбныx зaвeдeний и yчpeждeний Bилeнcкoгo yчeбнoгo oкpyгa зa 1909 гoд, Bильнa 1910, s. XXVIII.

zakres terytorialny:
Powiat dźwiński [dyneburski]

opis instytucji:

Druga dyneburska początkowa szkoła miejska powstała w 1889 r. Statut „wyższej początkowej” uzyskała 1 I 1913 r. Rok później uczyło się w niej 168 osób orz 32 istniejącej przy niej klasie rzemieślniczej. Dotacja na utrzymanie wynosiła wówczas 10623,20 rubli.
Pedagogiczne muzeum przy dźwińskiej [dyneburskiej] drugiej miejskiej szkole zostało założone ok. 1910 r. i działało na mocy regulaminu z 1872 r. Zbiory tego rodzaju ulokowane zostały w miastach powiatowych guberni witebskiej, zarządzać mieli nimi, według sprawozdania za 1909 r., nauczyciele – inspektorzy miejskich szkół (w wypadku muzeów mieszczących się przy placówkach państwowych) i starsi nauczyciele szkół cerkiewnych. W 1914 r. funkcję tę pełnił Jnikołaj Maksimowicza Manaren.
Placówki te teoretycznie powstały w tym samym czasie, w 2 poł. 1909 r., otrzymały z dyrekcji Wileńskiego Okręgu Naukowego 141 poz. pomocy naukowych o wartości 269,61 rubli. Obok muzeów, w wybranych szkołach powiatowych mieściły się – odrębnie traktowane – centralne biblioteki nauczycielskie. W sprawozdaniu za 1914 r. stwierdzono, że: „takie wspólne położenie muzeów i centralnych bibliotek posiada wygodną stronę: zabierając książki do czytania, nauczyciele i nauczycielki uzyskują także możliwość obejrzeć muzeum”. Równocześnie narzekano, że od czasu powstania placówek ich zbiorów nie wzbogacano, co obniżało ich atrakcyjność dla osób, które się z nimi szczegółowo zapoznały. Postulowano dopełnienie kolekcji nowymi pomocami naukowymi, ze względu na wybuch I wojny światowej, tego pomysłu nie zrealizowano. Według sprawozdania za 1914 r. muzeum zajmowało jedno z pomieszczeń w szkole, na 1 piętrze budynku. Określono je jako: „suche, dobrze oświetlone i dostateczne pod względem rozmiarów dla posiadanej liczby pomocy”. Losów muzeum padagogicznego w Dyneburgu po początku 1915 r. nie udało się ustalić.   typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Dźwińsk od 1910 do 1918

uwagi:

1910: Budynek II miejskiej szkoły w Dźwińsku [Dynburgu], ul. Warszawska 16, dom I. Brudnogo

Print Friendly, PDF & Email