Pokazowe mobilne muzeum pedagogiczne przy powiatowym ziemstwie w Bychowie

opis skrócony

Pokazowe mobilne muzeum pedagogiczne przy powiatowym ziemstwie w Bychowie zostało utworzone w 1911 r. Na temat jego zbiorów i działalności brak informacji.zmiany w nazwach:
Образцовый мобильный педагогический музей пpи yeзднoм зeмcтвe в Быховe

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Po utworzeniu w 1911 r. ziemstw (władzy samorządowej różnych szczebli) w guberniach zachodnich Cesarstwa Rosyjskiego, zaczęły przy nich powstawać różnego rodzaju organizacje oraz instytucje społeczne i kulturowe. Za taką można uznać muzeum pedagogiczne przy powiatowym ziemstwie w Bychowie, powołane do życia w 1911 r. Fakt jego istnienia jest nam znany wyłącznie z informacji podanych przez A. Gużałowskiego. Trudno obecnie ustalić zakres zbiorów, nie jest znana także data likwidacji placówki.typ:
Muzeum państwowe administracja


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Bychów od 1911 do 1918

uwagi:

1911: Powiatowe ziemstwo w Bychowie   

Print Friendly, PDF & Email