Muzeum Wileńskiego Okręgu Wojskowego

opis skrócony

Muzeum Wileńskiego Okręgu Wojskowego powstało w 1899 r. przy garnizonie stacjonującym w Wilnie. Gromadzono w nim okazy związane z wojskiem. Muzeum przestało istnieć w 1914 r.zmiany w nazwach:

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Muzeum Wileńskiego Okręgu Wojskowego powstało w 1899 r. z inicjatywy płk A.W. Żyrkiewicza decyzją komitetu biblioteki zgromadzenia oficerskiego Wileńskiego Okręgu Wojskowego przy garnizonie stacjonującym w Wilnie. Gromadzono w nim okazy związane z wojskiem. “[...] Muzeum stało się dość prężną instytucję, ośrodkiem kulturalnym, edukacyjnym i społecznym, w którym każdy czytelnik biblioteki i zwiedzający muzeum mógł zaspokoić swoje wojskowe zainteresowania naukowe” (Panczenko, 2014: 96, 97). Muzeum przestało istnieć w 1914 r.typ:
Muzeum państwowe wojsko


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Wilno od 1899 do 1914
Print Friendly, PDF & Email