Muzeum Ziemi Lubelskiej

opis skrócony

Muzeum Ziemi Lubelskiej w Nałęczowie zostało założone w 1902 r. z inicjatywy dra Wacława Lasockiego, dra Bronisława Malewskiego, dra Antoniego Puławskiego, w oparciu o zbiory naukowe Zakładu Uzdrowiskowego. Kolekcja muzeum obejmowała zbiory fizjograficzne, geologiczne, etnograficzne, archeologiczne. W 1921 r. kolekcja została przekazana do Muzeum Lubelskiego w Lublinie.


Kalendarium:

1877: - dzierżawa Nałęczowa przez Fortunata Nowickiego, Wacława Lasockiego i Konrada Chmielewskiego; gromadzenie zbiorów naukowych Zakładu Uzdrowiskowego

1902-08-14: - otwarcie Muzeum Ziemi Lubelskiej

1908-07-01: - przeniesienie zbiorów do Domu Ludowego

1921: - przekazanie zbiorów na rzecz Muzeum Lubelskiego


zmiany w nazwach:
Muzeum Nałęczowskie; 1902: Muzeum Ziemi Lubelskiej 1908-1912: Muzeum Ziem położonych między Wisłą i Bugiem; 1912: Muzeum Ziemi Lubelskiej im. Mikołaja Kopernika

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1751 r. właścicielem klucza bochotnickiego został starosta wąwolnicki Stanisław Małachowski herbu Nałęcz, który około 1770 r. rozpoczął budowę nowej rezydencji według projektu architekta królewskiego Ferdynanda Nax’a, w miejscowości od herbu nazwanej Nałęczów. W 1778 r. w pałacu zamieszkał nowy właściciel Antoni Małachowski, a ze względu na uzdrowiskowy i leczniczy charakter miasta, przyjeżdżali tu dalecy i bliscy krewni oraz znajomi Małachowskich. Po powstaniu listopadowym dobra te kupił Michał Górski, a w 1877 r. wydzierżawili je lekarz Fortunat Nowicki wraz z kolegami, Sybirakami – Wacławem Lasockim, lekarzem naczelnym kolei nadwiślańskiej i Konradem Chmielewskim. Od tego czasu w małej sali, na parterze pałacu gromadzono zbiory naukowe Zakładu Uzdrowiskowego w Nałęczowie, dotyczące jego historii, dziejów Nałęczowa, danych fizjograficznych okolicy. Były to modele urządzeń, statystyka lekarska, plany, analizy wód, oryginały lub odpisy dokumentów historycznych, fotografie lekarzy, administracji, interesujących wydarzeń, zbiór widoków, zbiór kart pocztowych, zbiór prac lekarzy nałęczowskich, druków i prac o Nałęczowie.
Muzeum Ziemi Lubelskiej zostało otwarte 14 VIII 1902 r. jako prywatna własność doktorów Wacława Lasockiego, Bronisława Malewskiego i Antoniego Puławskiego. Opiekunem i kustoszem zbiorów był dr Bronisław Malewski. Pierwotnie zbiory mieściły się w pokoju na parterze pałacu Małachowskich. W 1908 r. zbiory przeniesiono do dwóch sal w mansardzie wzniesionego w tym samym roku Domu Ludowego w Nałęczowie, funkcję kustosza objął dr Lasocki, zapalony zbieracz wszelkich pamiątek, „wielki miłośnik ludu i jego zabytków”. W 1912 r.  pozyskano jeszcze jedną salę na I piętrze, umieszczono w niej zbiory fizjograficzne.
Muzeum w tym czasie dwa razy zmieniało nazwę, w latach funkcjonowało jako Muzeum Ziem położonych między Wisłą i Bugiem, następnie Muzeum Ziemi Lubelskiej im. Mikołaja Kopernika / Muzeum Nałęczowskie. Druga nazwa przetrwała do 1921 r., gdy dr Lasocki postanowił ofiarować zbiory do Lublina. Połączenie zbiorów nałęczowskich i zbiorów tworzącego się od 1903 r. Muzeum Lubelskiego w Lublinie przyczyniło się do utworzenia Muzeum Lubelskiego otwartego 18 II 1923 r.

 typ:
Muzeum prywatne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Nałęczów od 1902 do 1908

uwagi:

1902: sala na parterze pałacu Małachowskich,  Aleja Stanisława Małachowskiego 3
 

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Nałęczów od 1908 do 1921

uwagi:

1908: Dom Ludowy w Nałęczowie, Al. Lipowa 6 (dwie sale)
1912: Dom Ludowy w Nałęczowie, Al. Lipowa 6 (trzecia sala)

Print Friendly, PDF & Email