Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych

opis skrócony

Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych zostało założone w 1910 r. W jego zbiorach znajdowały się pomoce naukowe z dziedzin wiedzy wykładanych w szkołach średnich i podstawowych. Muzeum przestało istnieć w 1914 r.


Kalendarium:

1910-11-13: - utworzenie Pedagogicznego muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych

1912-11-26: - nadanie muzeum jako patrona hrabiego Płatowa przez zwierzchnika Wileńskiego Okręgu Naukowego

1914-07-18: - zamknięcie pedagogicznego muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych


zmiany w nazwach:
Плaтoвcкий пeдaгoгичecчкий мyзeй нaглядныx yчeбныx пocoбий пpи Koвeвcкoй диpeкции нapoдныx yчилищ; 1912: Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych im. [Matwieja I.] Płatowa

misja:

„Nie ma wątpliwości, że takie muzea, przedstawiając materiał naukowy, wywołają zainteresowanie w szkołach, ożywią wykładanie i posłużą jako jeden ze środków dla samokształcenia nauczyciela. Można z przekonaniem powiedzieć, że otwarte muzea będą cieszyć się zainteresowaniem nauczycieli i odegrają należytą rolę w dziele narodowego kształcenia” Oтчeт o cocтoянии yчeбныx зaвeдeний и yчpeждeний Bилeнcкoгo yчeбнoгo oкpyгa зa 1909 гoд, Bильнa 1910, s. XXVIII

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Pedagogiczne muzeum pomocy naukowych przy kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych zostało otwarte 13 XI 1910 r. Otrzymało w czasowe użytkowanie dwa przestronne, dobrze oświetlone pomieszczenia w budynku dyrekcji szkół ludowych w Kownie. Placówką zawiadywał komitet składający się dyrektora kowieńskich szkół ludowych (Iwana Prokopowicza Kukuszkina), inspektora szkół ludowych powiatu kowieńskiego (Pawła Grigoriewicza Pietruszewskiego) oraz nauczyciela 4 męskiej dwuklasowej szkoły parafialnej. Postanowieniem szefa Wileńskiego Okręgu Naukowego z 26 XI 1912 r. muzeum otrzymało patrona, hr. Płatowa, bohatera wojny „ojczyźnianej”, czyli wyprawy Napoleona na Moskwę w 1812 r. Placówka działała głównie w celu zapoznawania nauczycieli szkół niższego szczebla z pomocami naukowymi. Muzeum miało charakter stały i prezentacyjny. Rzadko zdarzało się wypożyczanie pomocy (do poszczególnych szkół niższego szczebla edukacji), podręcznikami i przewodnikami posługiwali się nauczyciele wszystkich szkół kowieńskich wymienionej wyżej kategorii. Kolekcja muzeum była stopniowo zwiększana. Z powodu ewakuacji dyrekcji szkół do Poniewieża w związku ze zbliżaniem się frontu, co nastąpiło 18 VII 1914 r., muzeum „czasowo” zamknięto. Dalszych jego losów nie udało się ustalić.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Rosja Kowno od 1910 do 1914

uwagi:

1910: Dwa pokoje w budynku kowieńskiej dyrekcji szkół ludowych, ul. Paradnaja płoszczad 4


Zbiory:

zbiory naukowe

1911: 326 poz. pomocy naukowych (1346 przedmiotów) na sumę 2400 rubli
1914: przyrost zbiorów o 32 poz. (92 obiekty) o wartości 400 rubli
1915: 395 poz. pomocy naukowych (1497 przedmiotów) na sumę 3069,58 rubli

W zbiorach oprócz pomocy naukowych gromadzono księgozbiór pedagogiczny. Źródłem finansowania kolekcji był Wileński Okręg Naukowy przekazujący fundusze ze środków ministerialnych.

 

Print Friendly, PDF & Email