Muzeum przedhistoryczne i przyrodnicze

opis skrócony

Muzeum przedhistoryczne i przyrodnicze na zamku w Pieskowej Skale zostało utworzone ok. 1908 r. przez członków Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w oparciu o zbiory własne i kolekcję zgromadzoną w Pracowni przyrodniczo-ludoznawczej przy miejscowym Kole Polskiej Macierzy Szkolnej, mającą siedzibę w pomieszczeniu bramy wjazdowej zamku. W zbiorach znajdowały się przede wszystkim okazy archeologiczne i przyrodnicze. Muzeum zostało zniszczone w czasie I wojny światowej.


Kalendarium:

1903: - zakup zamku przez spółkę i renowacja budynku

1907: - umieszczenie w zamku zbiorów przyrodniczych Pracowni przyrodniczo-ludoznawczej przy Polskiej Macierzy Szkolnej

1908: - projekt założenia muzeum na zamku w Pieskowej Skale

1914: - zajęcie zamku przez rosyjski sztab wojskowy

1915: - grabież zamku i zniszczenie muzeum przez Rosjan


zmiany w nazwach:
Zbiory Pracowni przyrodniczo-ludoznawczej przy miejscowym Kole Polskiej Macierzy Szkolnej; Muzeum Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego; Muzeum archeologiczno-przyrodnicze

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1902 r. Zamek w Pieskowej Skale, ze względu na zadłużenie ówczesnego właściciela majątku, dr. Serafina Chmurskiego, został wystawiony na licytację. Zamieszczane w prasie apele o podjęcie działań na rzecz zachowania zabytku w polskich rękach poskutkowały i w 1903 r. zamek został zakupiony przez spółkę założoną przez dra H. Dobrzyckiego, Wojciecha Bieńkowskiego, J.K. Jasińskiego, H. Gebethnera, Z. Mińskiego, K. Marendowskiego, Mariana Karpusa i Józefa Zawadzkiego (od 1905 H. Dobrzycki i S-ka została przekształcona na Towarzystwo Akcyjne Pieskowa-Skała). W 1903 r. rozpoczął się remont zamku, który stał się popularnym miejscem wypoczynku pobliskiego sanatorium. W zamku nie zachowały się rodowe zbiory, jednak co najmniej od 1907 r. prezentowane były zbiory muzealne Pracowni przyrodniczo-ludoznawczej funkcjonującej pod opieką miejscowego koła Polskiej Macierzy Szkolnej. Funkcję dyrektora zbiorów pełnił dyrektor Zakładu leczniczego „Goplana” z Ojcowa Stanisław Kozłowski. Możliwość utworzenie na zamku w Pieskowej Skale muzeum przedhistorycznego i przyrodniczego pojawiła się w 1908 r., o czym informował zarząd Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego członek-korespondent z Miechowa, Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski. Administracja zamku przeznaczyła na ten cel jedną salę, zbiory zostały przygotowane przez Czarnowskiego. W 1914 r. zamek został zajęty przez rosyjski sztab wojskowy, wnętrza, w tym muzeum, zostały zniszczone i splądrowane w czasie I wojny światowej.
 typ:
Muzeum stowarzyszenia organizacja kulturalna


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Pieskowa Skała od 1907 do 1918

uwagi:

1907: zamek w Pieskowej Skale, komnata nad bramą zamkową


Pracownicy:

Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski
Okres pracy pracownika od 1908
Okres pracy pracownika do 1914


Zbiory:

zbiory muzealne

1907: skały, minerały, skamieniałości, okazy roślin zasuszonych, wyroby i fotografie ludowe, okazy przyrodnicze i archeologiczne
1908: okazy przyrodnicze i archeologiczne, okazy pozyskiwane z okolicznych jaskiń (Stanisław Jan Nepomucen Czarnowski)

Print Friendly, PDF & Email