Muzeum szkolne Polskiej Macierzy Szkolnej

opis skrócony

Muzeum szkolne Polskiej Macierzy Szkolnej w Warszawie zostało założone w 11906 r. W jego zbiorach znajdowały się m.in. pomoce naukowe, materiały i literatura pedagogiczna, w późniejszym okresie okazy krajowej flory i fauny oraz pamiątki historyczne. W 1907 r., po zawieszeniu Polskiej Macierzy Szkolnej zbiory zostały przekazane Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu.


Kalendarium:

1906-06-21: - rejestracja Towarzystwa Polskiej Macierzy Szkolnej

1906: - utworzenie Wydziału Oświaty Ludowej, przy którym zorganizowano muzeum

1907-12-14: - zawieszenie działalności Polskiej Macierzy Szkolnej; przekazanie zbiorów Polskiemu Towarzystwu Krajoznawczemu


zmiany w nazwach:

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Polska Macierz Szkolna została zarejestrowana 21 VI 1906 r. na podstawie reskryptu carskiego z 14 października 1905 r. W komitecie organizacyjnym zasiadali Józef Świątkowski, Henryk Sienkiewicz, Antoni Osuchowski i Mieczysława Brzeziński, Jan Harusewiczi, Stanisław Libicki, ks. Jan Gralewski, Piotr Drzewiecki, Ignacy Chrzanowski, Kazimierz Arkuszewski, Wacław Brygiewicz. Jesienią 1906 r. przy Zarządzie Głównym utworzono 4 wydziały, m.in. Wydział Oświaty Ludowej, przy którym zorganizowano muzeum, będące pierwszym muzeum szkolnym w Królestwie Polskim. W 1907 r. działalność organizacji została zawieszona przez generał-gubernatora warszawskiego Gieorgija Antonowicza Skałona. Mienie Polskiej Macierzy Szkolnej przekazano różnym organizacjom i instytucjom oświatowo-kulturalnym, kolekcja muzealna została włączona do zbiorów przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Warszawie.typ:
Muzeum stowarzyszenia organizacja społeczna


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1906 do 1907

uwagi:

1907: ul. Sadowa 12 (ob. Ulica ks. Ignacego Jana Skorupki)


Zbiory:

zbiory muzealne

1906: przedmioty szkolne, pomoce naukowe, książki, przeźrocza; okazy krajowej flory i fauny;

Print Friendly, PDF & Email