Muzeum Diecezjalne

opis skrócony

Starania o utworzenie Muzeum Diecezjalne w Lublinie podjęto w 1905 r. Pierwsze zbiory obejmujące wycofane z użycia naczynia liturgiczne, tkaniny, wyposażenie gromadził ks. Karol Dębiński. W 1918 r. na poczet muzeum zbiory przekazał ks. Adolf Pleszczyński. Muzeum zostało założone dekretem w 1920 r.


Kalendarium:

1905: - plany utworzenia Muzeum Diecezjalnego w Lublinie

1918: - przekazanie zbiorów ks. Adolfa Pleszczyńskiego biskupowi Jaczewskiemu

1920: - dekret o utworzeniu Muzeum Diecezjalnego w Lublinie


zmiany w nazwach:

misja:

Ochrona zabytków oraz gromadzenie pamiątek związanych z historią kościoła, upamiętnienie wizyty w Lublinie biskupa Franciszka Jaczewskiego.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Plan utworzenia w diecezji lubelskiej muzeum przy seminarium pojawił się w 1905 r. „W gronie członków kapituły lubelskiej powstałą myśl utworzenia Muzeum diecezjalnego, któreby chroniło od zniszczenia i rozproszenia zabytki i pamiątki, związane z życiem Kościoła. Na jeden z działów przyszłego Muzeum złożą się pamiątki uprzytomniające wizytę J.E. biskupa Jaczewskiego”, (Kronika, 1905: 2). Jednym z pierwszych, który zaczął gromadzić wycofane z użytku paramenty liturgiczne na potrzeby przyszłego muzeum był ksiądz Karol Dębiński. Obecnie trudno ocenić, czy zamierzenie doszło do skutku. W 1918 r. na poczet muzeum swoją kolekcję przekazał ks. Adolf Pleszczyński. Dekret o utworzeniu Muzeum Diecezjalnego uchwalono w 1920 r., zbiory gromadzone dzięki zaangażowaniu ks. M. Niechaja, profesora lubelskiego Seminarium Duchownego. Większość zgromadzonych w dwudziestoleciu międzywojennym zbiorów uległa rozproszeniu lub zniszczeniu.typ:
Muzeum religijne - wyznaniowe diecezjalne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Lublin od 1905 do 1905

uwagi:

1905: siedziba Seminarium Duchownego, muzeum w organizacji


Pracownicy:

Karol Dębiński
Okres pracy pracownika od 1905
Okres pracy pracownika do 1905
data współpracy nieokreślona

Print Friendly, PDF & Email