Muzeum lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

opis skrócony

Muzeum lubelskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK) utworzono w 1910 r. w ramach działalności założonego w 1908 r. Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Lublinie. Muzeum gromadziło przede wszystkim okazy archeologiczne, etnograficzne, numizmaty. W 1914 r. Oddział rozpoczął współpracę z Towarzystwem Muzeum Lubelskiego, do którego w 1915 r. trafiły zgromadzone zbiory tworząc kolekcję Muzeum Lubelskiego.


Kalendarium:

1908-01-20: - powstanie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Lublinie

1909: - przesyłanie kwestionariuszy z prośba o przekazywanie zbiorów do muzeum

1910-10-01: - użyczenie lokalu na potrzeby Towarzystwa przez Radę Opiekuńczą Szkoły Handlowej

1910: - utworzenie sekcji muzealnej i utworzenie muzeum

1911: - opieka nad kolekcją Lubelskiego Towarzystwa Rolniczego

1914: - decyzja o przekazaniu kolekcji Towarzystwu "Muzeum Lubelskie"


zmiany w nazwach:

misja:

“muzeum uzmysławiające stan i rozwój ziemi lubelskiej” (“Ziemia” 1913, nr 14, s. 217)

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1908 r. utworzony został Oddział Lubelski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), który w kolejnym roku rozpoczął starania nad utworzeniem własnego muzeum. W tym celu Oddział zdecydował się rozesłać opracowany przez specjalną Komisję kwestionariusz do osób mieszkających w mieście i regionie (Guberni Lubelskiej), które mogłyby i zechciały ofiarować odpowiednie okazy, rozpoczęto także współpracę z istniejącym przy miejscowym Towarzystwie Rolniczym muzeum etnograficznym, w którym eksponowane miały być zbiory “o ile te się nagromadzą”. Dzięki decyzji Rady Opiekuńczej Szkoły Handlowej, od 1 października 1910 roku Oddział otrzymał bezpłatny lokal w siedzibie szkoły przy ul. Niecałej 14. W grudniu 1910 r.  powołano sekcję muzealną i zapoczątkowano gromadzenie zbiorów muzealnych i bibliotecznych. Rozpoczęto także rozmowy z Towarzystwem Rolniczym i Higienicznym w Lublinie nad przekazaniem pod zarząd PTK pozostającym w organizacji i prawie niedostępnym dla publiczności zbiorem muzealnym. Dzięki staraniom Henryka Wiercińskiego i pomocy Radcy Towarzystwa Rolniczego Maksymiliana Dobrskiego, zarząd Oddziału uzyskał prawo do opieki i umieszczenia kolekcji w Muzeum Towarzystwa Krajoznawczego, co najmniej do lipca 1911 r. zbiory pozostawały w gmachu podominikańskim. W kwietniu 1911 r. rozpoczęto porządkowanie zbiorów z zamiarem udostępnienia ich dla publiczności, zapoczątkowano organizację biblioteki oraz podjęto starania nad pozyskaniem kolejnych eksponatów. W 1912 r. przewodniczącą Muzeum została F. Olszewska, sekretarzem Z. Boczyńska, w 1914 r. rozpoczęto katalogowanie kolekcji. Dzięki staraniom Zarządu powstała komisja do spraw muzealnych, składająca się z przedstawicieli Towarzystw: Rolniczego, Higienicznego i Krajoznawczego. W tym samym roku powstało Towarzystwo “Muzeum Lubelskie”, do którego zdecydowano się przekazać zbiory wszystkich trzech towarzystw (1915).typ:
zbiory muzealne przy instytucjach instytucje naukowe, kulturalne, społeczne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Lublin od 1910 do 1914

uwagi:

1910: Szkoła Handlowa w Lublinie, ul. Niecała 14, (ob. Bernardyńska 14)
1915: Muzeum Lubelskie, budynki poklasztorne byłego zakonu pijarów w Lublinie


Zbiory:

zbiory muzealne

1910: kolekcja numizmatyczna, archeologia przedhistoryczna, zbiór pisanek, wyrobów koszykarskich, modeli chat, warsztat tkacki, przedmioty z dziedziny etnografii miejscowej
1912: przybyło 188 numerów, 62 okazy ornitologiczne (depozyt p. A. Rostworowski)

Print Friendly, PDF & Email