Muzeum Rolnicze

opis skrócony

Muzeum Rolnicze przy urzędzie gminy Szelków zostało zainicjowane w 1898 r. Gromadzić miało zbiory związane z rolnictwem, przemysłem, rzemiosłem, przyrodą, etnografią, a także tablice poglądowe, ryciny i obrazy. Brak danych na temat działalności po 1898 r. uniemożliwia określenie dalszych losów kolekcji i placówki.


Kalendarium:

1897: - zainicjowanie działalności muzeum i biblioteki

1898: - otwarcie muzeum


zmiany w nazwach:
Muzeum rolnicze ludowe

misja:

Celem utworzenia muzeum było umożliwienie użytkownikom biblioteki zaznajomienia się z życiem wsi i rolnictwem mazowieckim.

zakres terytorialny:
gubernia łomżyńska

opis instytucji:

Muzeum Rolnicze w Szelkowie zostało założone w 1897 r. z inicjatywy komisarza do spraw włościańskich powiatu makowskiego radcy stanu I.G. Poprużenki. Informacja o otwarciu muzeum została podana w lokalnej prasie w 1898 r., a na zbiory muzealne i księgozbiór stworzony zgodnie z listą Czytelni Ludowych przeznaczono dwa pomieszczenia w budynku Urzędu Gminy. Idea powołania muzeum wpisywała się w rosyjską politykę kulturową, której celem było tworzenie ośrodków – bibliotek ludowych i muzeów przy instytucjach publicznych, zazwyczaj szkołach. Przedmiotem zainteresowania muzeum były przedmioty związane z rolnictwem i kulturą ludową.
W zbiorach, liczących w 1898 r. ok. 100 obiektów, znalazły się fotografie, tablice informacyjne, ryciny, obrazy, a także okazy maszyn, zbiory przyrodnicze związane z rolnictwem, przemysłem, rzemiosłem ludowym, okazy etnograficzne. Charakter oświatowy placówki podkreślały tablice dydaktyczne, fotografie i ryciny, o charakterze poglądowym. Po 1898 r. brak jest informacji na temat działalności muzeum, trudno zatem określić losy placówki oraz jej zbiorów. Wydaje się, że zasięg oddziaływania placówki był niewielki. Dla przykładu Bolesław Zdziarski, postulując założenie Muzeum Rolniczego (tekst przedrukowany w Echu Płockim i Łomżyńskim, 1898), nie odnosi się do inicjatywy z Szelkowa, chociaż wymienia niezrealizowane inicjatywy z regionu obecnego Mazowsza. Być może fakt, że muzeum działało przy rosyjskiej administracji oraz szeroka i ogólnikowa dziedzina zainteresowań sprawiały, że było ono mało znane wśród polskich specjalistów i naukowców.

 typ:
zbiory muzealne przy instytucjach urzędy państwowe, samorządowe


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Szelków od 1897 do 1898

uwagi:

1897: Urząd gminy Smrock, Szelków (Stary) przy szosie prowadzącej z Łomży do Warszawy; dwa pomieszczenia


Pracownicy:

I.G. Poprużenko
Okres pracy pracownika od 1897
Okres pracy pracownika do 1898


Zbiory:

zbiory muzealne

1898: 100 obiektów: Fotografie, obrazy (portrety, sceny rodzajowe, krajobrazy), zbiór przedmiotów związanych z rolnictwem i życiem ludu wiejskiego (tablice o charakterze ogólnokształcącym: zwierzęta, ptaki, ryby z różnych stref i krajów, tablice różnych drzew, ich owoców i nasion) ryciny kolorowe przedstawiające: młocarnie parowe, żniwiarki, kosiarki, siewniki, sieczkarnie; Zbiory przedmiotów: trybowe sieczkarnie, modele uli nowej konstrukcji, wyroby garncarskie, okazy nawozów sztucznych, nasiona wyborowe, próbki tkanin z wełny, z sierści, z lnu i bawełny, gładkie i w pasy kolorowe, wzory płócien bielonych i szarych, ręczniki, fartuchy wyszywane i przetykane w kwiaty i wzory, próbki koronek, wyrobów włóczkowych, bawełnianych, szydełkowych, gorsety, spódnice wyszywane, ubiory głowy i odzieży Kurpiów; wyroby z drewna: szkatułki, stoliki ozdobne, sita, koszyki, wyroby z masy perłowej (guziki) z fabryki Ludwika hr. Krasińskiego z powiatu łomżyńskiego [fabryka w Kadzile, 1886], okazy samorodnego bursztynu z pow. ostrołęckiego, przedmioty wyrobu ludowego, m.in. skrzypce roboty Józefa Cholewskiego z Daniłowa gm. Szczawin, kapelusz słomiany, próby i okazy etnograficzne

Print Friendly, PDF & Email