Miejskie Muzeum Starożytności | Städtisches Museum für Altertum

opis skrócony

Miejskie Muzeum Starożytności w Grudziądzu (Städtisches Museum für Altertum) zostało utworzone w 1884 r. z inicjatywy Towarzystwa Starożytności (Graudenzer Altertums Gesellschaft). W jego zbiorach znajdowały się przede wszystkim okazy archeologiczne, później także zbiory rzemiosła artystycznego i sztuki. W latach 1908- 1911 na potrzeby muzeum wzniesiono nowy gmach, a instytucja stała się jednostką miejską. Muzeum rozwijało swoje zbiory w dwudziestoleciu międzywojennym, przetrwało II wojnę światową, do 1956 r. funkcjonowało w dawnej siedzibie.


Kalendarium:

1883-11-24: - utworzenie Towarzystwa Starożytności w Grudziądzu Graudenzer Altertums Gesellschaft

1884-06-15: - otwarcie Muzeum Starożytności

1893: - przeniesienie muzeum do pomieszczeń Gimnazjum Królewskiego

1899: - przeniesienie muzeum do refektarza Pałacu Opatek

1907: - legat Gustava Roethe dla muzeum

1908: - budowa siedziby własnej muzeum

1911-04-11: - przeniesienie zbiorów do nowej siedziby, otwarcie muzeum


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie zabytków archeologicznych, popularyzacja wiedzy.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Muzeum starożytności w Grudziądzu (Städtisches Museum ) zostało utworzone z inicjatywy grudziądzkiego  Towarzystwa Starożytności (Graudenzer Altertums Gesellschaft) w 1883 r. Początkowo zbiory muzealne gromadzone były w jednej z sal w budynku d. Pałacu Opatek (wówczas szkoły dla dziewcząt), przekazanej na ten cel przez władze miejskie. Otwarcie nastąpiło 15 VI 1884 r. Na ekspozycję składały się zbiory J. Scharlocja, J. Bohma, K. Florkowskiego, zbiory Gimnazjum Królewskiego oraz Wyższej Szkoły Żeńskiej, przekazane przez Gustava Bormanna. Początkowo muzeum utrzymywało się ze składek członkowskich Towarzystwa Starożytności, częściowo dzięki dotacjom władz miasta i prowincji. Trzon zbiorów muzealnych stanowiły kolekcje członków-założycieli, dzięki organizowanym przez Towarzystwo wyprawom archeologicznym wzrastały także zbiory archeologiczne (część wydobytych okazów trafiała do zbiorów muzealnych w Berlinie, Gdańsku, Halle, Królewcu i Magdeburgu. Szczególnie owocne były poszukiwania prowadzone na cmentarzysku lateńsko-rzymskim w Rządzu. Pozyskane zbiory cieszyły się szczególnym uznaniem i przyniosły rozgłos muzeum i Towarzystwu. Działalnością muzeum kierował kustosz (Kastellan), wraz z grupą współpracujących członków Towarzystwa (konserwatorów), funkcję tę pełnili m.in. Konstantin Florkowski, Max Mathes, August Schmidt, Gerhard Hering, Martin Witt, Dr Praetorius.
Ze względu na wzrost zbiorów Muzeum kilkakrotnie zmieniało lokalizację. W latach 1893-1899 zajmowało pomieszczenia przy Gimnazjum Królewskim, w 1899 r. ze względu na tymczasowe przeniesienie siedziby władz ratusza do budynku szkoły, muzeum zostało przeniesione do refektarza d. pałacu Opatek. W zbiorach, oprócz zabytków archeologicznych i regionalnych  starano się gromadzić rzemiosło artystyczne oraz malarstwo współczesne. Przy sali ekspozycyjnej urządzono pracownię konserwatorską oraz bibliotekę. Brak możliwości właściwej ekspozycji kolekcji oraz liczne postulaty Towarzystwa o przekazanie na potrzeby muzeum odpowiedniej siedziby doprowadziło do dyskusji, w czasie której wysuwano propozycje oddania kolekcji do Muzeum w Gdańsku. W 1907 r. na mocy testamentu Gustava Roethe, wydawcy gazety codziennej „Der Gesselige”, muzeum otrzymało 60 tysięcy marek, z których 25 tys. Roethe przewidział na budowę gmachu muzealnego, 15 tys. na zakup księgozbioru a 20 tys. na rozwój kolekcji, a także biblioteki, pod warunkiem przekazania przez miasto nieodpłatnie parceli oraz zabezpieczenie późniejszej działalności instytucji. Prace nad wzniesieniem budynku rozpoczęto w 1908 r., w 1911 r. w związku z budową administracja muzeum mieściła się w budynku Ratusza.
W 1911 r. ukończono budowę gmachu muzeum przy ul. Lipowej, w tym samym roku przeniesiono tam zbiory. Budynek o neorenesansowej fasadzie posiadał dwa piętra: parter przeznaczono do magazynowania zbiorów muzealnych, pierwsze piętro zajmowała biblioteka, natomiast na drugim piętrze ulokowano sale ekspozycyjne. Funkcję kustosza pełnił p. Cichotzki, w radzie muzealnej zasiadali przedstawiciele władz miejskich i inteligencji (1913). Zbiory były katalogowane. Kolekcję rozwijano w dwudziestoleciu międzywojennym, muzeum funkcjonowało w budynku przy ul. Lipowej do 1956 r.

 typ:
Muzeum państwowe władza państwowa


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Grudządz od 1884 do 1911

uwagi:

1884-1893: Nonnen St. (ob. ul. Klasztorna 5)
1899-1911: Nonnen St. (ob. ul. Klasztorna 5)


Pracownicy:

Konstantin Florkowski
Okres pracy pracownika od 1884
Okres pracy pracownika do 1884


Zbiory:

zbiory muzealne

1884: 741 obiektów, okazy archeologiczne
30 X 1884: 841 obiektów
1886: 1065 obiektów
1889: 2717 obiektów
1890: 3116 obiektów; 75 tomów w bibliotece muzealnej; 400 obiektów pozyskanych w czasie wykopalisk w Rządzu, Chełmnie, Warlubiu i na Górze Zamkowej w Grudziądzu
4 VII 1894: zakup kolekcji dr. Bolumińskiego z Nowej Gwinei
30 I 1901: zapis książek oraz rękopisów po Juliusie Scharlocku
1905: 3985 obiektów; mapy, dokumenty, ryciny
1908: utworzenie zbiorów numizmatycznych

Darczyńcy:
Julius Scharlock (zbiory starożytnicze, zbiór książek i rękopisów); Jakob Bohm, Konstantin Florkowski (zbiory starożytnicze), Gustav Roethe (60 tysięcy marek)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Grudządz od 1893 do 1899

uwagi:

1893-1899: Untere Thorner St. (ob. ul. Sienkiewicza 27)


Pracownicy:

Konstantin Florkowski
Okres pracy pracownika od 1884
Okres pracy pracownika do 1884


Zbiory:

zbiory muzealne

1884: 741 obiektów, okazy archeologiczne
30 X 1884: 841 obiektów
1886: 1065 obiektów
1889: 2717 obiektów
1890: 3116 obiektów; 75 tomów w bibliotece muzealnej; 400 obiektów pozyskanych w czasie wykopalisk w Rządzu, Chełmnie, Warlubiu i na Górze Zamkowej w Grudziądzu
4 VII 1894: zakup kolekcji dr. Bolumińskiego z Nowej Gwinei
30 I 1901: zapis książek oraz rękopisów po Juliusie Scharlocku
1905: 3985 obiektów; mapy, dokumenty, ryciny
1908: utworzenie zbiorów numizmatycznych

Darczyńcy:
Julius Scharlock (zbiory starożytnicze, zbiór książek i rękopisów); Jakob Bohm, Konstantin Florkowski (zbiory starożytnicze), Gustav Roethe (60 tysięcy marek)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Grudządz od 1911 do 1956

uwagi:

1911-1956: Linden st. 19 (ul. Lipowa 28, ob. Legionów)


Pracownicy:

Konstantin Florkowski
Okres pracy pracownika od 1884
Okres pracy pracownika do 1884


Zbiory:

zbiory muzealne

1884: 741 obiektów, okazy archeologiczne
30 X 1884: 841 obiektów
1886: 1065 obiektów
1889: 2717 obiektów
1890: 3116 obiektów; 75 tomów w bibliotece muzealnej; 400 obiektów pozyskanych w czasie wykopalisk w Rządzu, Chełmnie, Warlubiu i na Górze Zamkowej w Grudziądzu
4 VII 1894: zakup kolekcji dr. Bolumińskiego z Nowej Gwinei
30 I 1901: zapis książek oraz rękopisów po Juliusie Scharlocku
1905: 3985 obiektów; mapy, dokumenty, ryciny
1908: utworzenie zbiorów numizmatycznych

Darczyńcy:
Julius Scharlock (zbiory starożytnicze, zbiór książek i rękopisów); Jakob Bohm, Konstantin Florkowski (zbiory starożytnicze), Gustav Roethe (60 tysięcy marek)

Print Friendly, PDF & Email