Muzeum golubskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

opis skrócony

Muzeum golubskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzono w 1911 r. w ramach działalności założonego w tym samym roku Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu. Na temat jego działalności wiadomo niewiele. Muzeum działające na zamku w dwudziestoleciu międzywojennym zostało zniszczone w czasie II wojny światowej.


Kalendarium:

1911: - utworzenie Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Golubiu-Dobrzyniu, założenie muzeum na zamku

1926-03-11: - przystąpienie do organizacji muzeum na wniosek Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Toruniu

1945: - zniszczenie zbiorów muzealnych


zmiany w nazwach:
Muzeum krajoznawcze na zamku w Golubiu

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1911 r. utworzony został Oddział golubski Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego (PTK), najprawdopodobniej w tym samym roku przystąpiono do organizacji zbiorów muzealnych na zamku pokrzyżackim. Na temat działalności muzeum wiadomo niewiele. W 1926 r. na wniosek toruńskiego Oddziału PTK zdecydowano się po raz kolejny zorganizować muzeum na zamku, a Rada Krajoznawcza przy Zarządzie Głównym, organizację instytucji powierzyła prof. Włodzimierzowi Antoniewiczowi. Rezultaty tych starań trudno ustalić. W 1938 r. na zamku znajdowały się “nieuporządkowane” krajoznawcze zbiory “muzeum niemieckiego” (z niemieckimi podpisami). Muzeum zostało niemal całkowicie zniszczone w czasie II wojny światowej.  W 1967 r. zrodziła się inicjatywa utworzenia muzeum w zamku odrestaurowanym po zniszczeniach wojennych.typ:
Muzeum stowarzyszenia organizacja kulturalna


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Golub (Golub-Dobrzyń) od 1911 do 1911

uwagi:

1911: Zamek pokrzyżacki w Golubiu-Dobrzyniu


Pracownicy:

Włodzimierz Antoniewicz
Okres pracy pracownika od 1926
Okres pracy pracownika do 1926
trudno ustalić czy Antoniewicz podjął się organizacji muzeum


Zbiory:

zbiory muzealne

najprawdopodobniej planowano gromadzenie zbiorów krajoznawczych z regionu.

Print Friendly, PDF & Email