Muzeum Diecezjalne

opis skrócony

Muzeum Diecezjalne w Płocku zostało utworzone w 1903 r. z inicjatywy  biskupa Antoniego Nowowiejskiego. Mieściło się w wybudowanym w tym celu budynku aut. Stefana Szyllera. W zbiorach muzealnych znajdowały się głównie zabytki sztuki sakralnej i rzemiosła, okazy historyczne, archeologiczne, etnograficzne i przyrodnicze. W dwudziestoleciu międzywojennym muzeum poszerzało swoje zbiory. Obecnie muzeum posiada 2 siedziby, tzw. Stare muzeum i budynek d. Opactwa Pobenedyktyńskiego.


Kalendarium:

1901: - do 1903 początek remontu katedry płockiej wg projektu Stefana Szyllera

1903: - utworzenie Muzeum Diecezjalnego

1926: - Inwentaryzacja zabytków diecezji płockiej

1929: - rozbudowa budynku muzeum (1929)


zmiany w nazwach:

misja:

Zachowanie zabytków sztuki sakralnej i świecekiej.

zakres terytorialny:
Mazowsze płockie

opis instytucji:

W latach 1901-1903, w związku z pogarszającym się stanem zachowania katedry płockiej przystąpiono do jej konserwacji i restauracji wg projektu Stefana Szyllera. Obiekty znalezione podczas prac konserwatorskich przy katedrze p. w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny  oraz wycofane z kultu zgromadzone miały zostać w utworzonym Muzeum Diecezjalnym, którego kustoszem został ks. Kowalewski. Muzeum zostało utworzone w 1903 r. dzięki staraniom rektora Seminarium Płockiego, biskupa Antoniego Nowowiejskiego. Na potrzeby kolekcji w sąsiedztwie katedry wzniesiono niewielki, ceglany budynek według projektu Stefana Szyllera. Jak pisał architekt: “wystawiłem obok katedry niewielki budynek w rodzaju starego lamusu z użyciem motywów katedry, w ścianach którego wmurowane będą fragmenty architektoniczne i resztki tablic grobowych, jakie podczas robót w rumowiskach odnaleziono. W piwnicy i na parterze urządzone zostały składy sprzętów kościelnych i mieszkanie stróża, a piętrze zaś obszerna sala, w której umieszczone być mają mniej cenne zabytki ze skarbca pochodzące, stare obrazy i książki.  z czasem gdy zbiory te się powiększą, powstanie tu interesujące muzeum diecezjalne” (Nowowiejski, 1917: 384-385). Wzniesiony budynek był jednym z pierwszych zaprojektowanych na potrzeby muzealne obiektów. Kolekcja podzielona została na kilka działów: artystyczny (pinakoteka), historyczny, etnograficzny i przyrodniczy. W muzeum prezentowano także zbiór pamiątek i starożytności archeologicznych przekazanych przez Franciszka Tarczyńskiego ks. kanonikowi Tomaszowi Kowalskiemu, który od 1900 r. mieścił się w kapitularzu i był udostępniony szerszej publiczności.
Muzeum przetrwało bez większych zniszczeń I wojnę światową, wzrastały także jego zbiory. W 1924 r. obejmowały one VII działów: Malarstwo; Wykopaliska; Manuskrypty i Inkunabuły; Pasy słuckie; Biblioteka Kapitulna; Specjalny dział sztuki kościelnej; Numizmatyka. Nowe obiekty pozyskiwano głównie dzięki prowadzonej od 1926 r. inwentaryzacji zabytków diecezji (na podstawie Rozporządzenia w sprawie sztuki świętej Piusa XI z 1924 r. W latach 1929-1930 przeprowadzono rozbudowę i modernizację siedziby muzeum. Obecnie muzeum zajmuje 2 budynki - historyczny (tzw. Stare Muzeum) oraz zaadaptowane na potrzeby muzealne d. Opactwo Pobenedyktyńskie.typ:
Muzeum religijne - wyznaniowe diecezjalne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Płock od 1903 do 1939

uwagi:

1903: ul. Tumska

 


Pracownicy:

Tomasz Kowalewski
Okres pracy pracownika od 1903
Okres pracy pracownika do 1925
kustosz


Zbiory:

zbiory muzealne

1908: ok. 10 000 eksponatów (wg inwentarza)
 Zbiory artystyczne: malarstwo, rzeźba, tkanina artystyczna, złotnictwo, meblarstwo, ceramika, szkło, inne obiekty rzemiosła artystycznego; Zbiory historyczne: numizmatyka, rękopisy, sfragistyka, militaria, pamiątki; Zbiory etnograficzne: sztuka ludowa; Zbiory przyrodnicze; kolekcja archeologiczna Franciszka Tarczyńskiego

1917: pinakoteka (w tym 62 obrazy z kolekcji Mrozowskiego), przedmioty archeologiczne i pamiątki historyczne po Franciszku Tarczyńskim (847 szt.), kolekcja pasów polskich  (92 szt.), zabytki kościelne i świeckie
1927: ok. 20 000 okazów: dział prehistorii ok. 2500 okazów; zbroje ok. 1000 okazów; wykopaliska płockie ok. 300 okazów; misy cynowe ok. 100 szt.; posągi i rzeźby; obrazy ok. 100 szt.; pasy polskie i fragmenty, ok. 100 szt.; tkaniny i hafty ok. 500 szt.; szkło i porcelana ok. 100 szt.; ryngrafy, naczynia, wota, ok. 500 szt.;  pieczęci i odciski; księgozbiór; dokumenty ok. 1000 szt.; modele ok. 3000 szt.;

Do najcenniejszych okazów należały zbiory skarbca katedry płockiej, relikwiarz św. Zygmunta, kielich i patena Konrada Mazowieckiego, miecze z Winiar i Winnicy znalezione przez Franciszka Tarczyńskiego, ozdoby i naczynia gliniane z wykopalisk, średniowieczne rzeźby, kolekcja europejskich malowideł z różnych epok na podobraziach drewnianych i na płótnach.

Jednym ze źródeł okazów muzealnych były dary, wśród ofiarodawców byli m.in. Ks. Tomasz Kowalewski (kolekcja archeologiczna Franciszka Tarczyńskiego); ks. Józef Mrozowski (62 obrazy z galerii Ossolińskich [?]); prof. Klemens Jędrzejewski (zbiory różne, w tym obrazy); Wiesława Kwiatkowska (obrazy); Krystyna Szalewska (obrazy);

Print Friendly, PDF & Email