Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie

opis skrócony

Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie w Żytomierzu zostało założone w 1909 r. W jego zbiorach znajdowały się okazy sztuki sakralnej i  świeckiej, rzemiosło artystyczne, dokumenty i pamiątki historyczne oraz starożytności. Losy muzeum w czasie I wojny światowej nie są znane, najprawdopodobniej uległy zniszczeniu.


Kalendarium:

1909: - utworzenie muzeum


zmiany w nazwach:

misja:

Ochrona zabytków sztuki kościelnej, krzewienie polskiego patriotyzmu.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Muzeum diecezjalne rzymsko-katolickie w ytomierzu zostało założone w 1909 r. z inicjatywy bpa łucko-żytomierskiego Antoniego Niedziałkowskiego. Mieściło się ono w kilku pomieszczeniach Domu dla Księży. Zbiory podzielono na dział portretó, numizmatykę, oręż, przedmioty kultu religijnego, porcelanę, tkaniny, książki oraz varia, obejmujące głównie obiekty archeologiczne. Losy muzeum w czasie I wojny światowej nie są znane, najprawdopodobniej uległy zniszczeniu.typ:
Muzeum religijne - wyznaniowe diecezjalne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Rosja Żytomierz od 1909 do 1914

uwagi:

1909: Dom dla księży, Żytomierz


Zbiory:

zbiory muzealne

1909: monety polskie i rosyjskie oraz medale pamiątkowe; polskie pałasze i karabele, naczynia liturgiczne, inkunabuły, druki, dokumenty historyczne, przykłady porcelany saskiej, koreckiej i baranowskiej, manipularze gotyckie i romańskie pasy słuckie, pasy do dalmatyk; starożytności, m.in. kamienne młoty, siekiery, łzawnice, amulety, oryginalna indyjska swastyka; kolekcja starodruków: m.in. mszały unickie, dyplomy katolickie ze świątyni Poczajowskiej, manifest Marchockiego oraz inkunabuł z 1486 roku;

Do wyjątkowych obiektów zaliczano oryginalną szablę adiutanta Kościuszki Franciszka Wysockiego), cyzelowaną kasetkę srebrną z emaliowanymi herbami i monogramami króla Stanisława Augusta Poniatowskiego.

Print Friendly, PDF & Email