Zbiory Uniwersytetu Jagiellońskiego: Gabinet Chemiczny

opis skrócony

Gabinet chemiczny był zbiorem o charakterze muzealnym tworzonym w ramach działalności dydaktycznej Uniwersytetu Jagiellońskiego. W jego zbiorach znalazły się preparaty i narzędzia chemiczne oraz modele z zakresu chemii. W dwudziestoleciu międzywojennym zbiory stały się częścią Muzeum Historii Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jagielloń­skiego [?].


Kalendarium:

1835: - utworzenie gabinetu chemicznego

1873: - przeniesienie zbiorów do nowego gmachu

1879-09-02: - przeniesienie Szkoły Sztuk Pięknych do nowego budynku

1899: - modernizacja gmachu Collegium Chemicum

1913: - rozpoczęcie modernizacji gmachu Collegium Chemicum


zmiany w nazwach:
po 1918: Muzeum Historii Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jagielloń­skiego

misja:

Gromadzenie jak największej liczby okazów, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu studentów oraz jako materiał do badań naukowych.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Zbiory chemiczne gromadzone w Collegium Physicum ramach działalności Wydziału lekarskiego od 1783 r. W 1833 r. w ramach  reorganizacji Uniwersytetu utworzono katedrę chemii i farmacji, przy której z inicjatywy Floriana Sawiczewskiego w 1835 r. utworzono Gabinet i pracownię chemiczną, który w szybkim czasie stał się “ozdobą” wydziału. W 1851 r. Zarząd nad gabinetem przejął Emilian Czyrniański, który podjął starania o przeniesienie zbiorów do nowej, większej siedziby. Stało się to możliwe po pożarze tzw. Starej Drukarni Uniwersytetu jagiellońskiego, jej remoncie i adaptacji na potrzeby dydaktyczne. W 1870 r. gmach przy ul. Jagiellońskiej 22, zwany także Collegium Chemicum, w którym tymczasowo znajdowała się także Szkoła Sztuk Pięknych i Szkoła Przemysłowa,  do którego w 1873 r. przeniesiono zbiory chemiczne. W 1879 r. po przeniesieniu Szkoły Sztuk Pięknych do innego budynku wszystkie sale w budynku zostały przeznaczone na potrzeby katedry, w 1899-1900 przeprowadzono gruntowną modernizację gmachu. W 1911 r. II Zakład Chemiczny zajmujący się chemią fizyczną i farmakologiczną został przeniesiony do budynku Collegium Iuridicum przy ul. Grodzkiej (ob. Al. A. Mickiewicza), natomiast w 1912 r. podjęto decyzję o budowie odrebnego gmachu Zakładu Chemiii. W 1913 r. Przejęto i rozpoczęto remont oraz modernizację na potrzeby zakładu pomieszczenia zajmowane wcześniej przez Szkołę Przemysłową (po jej przeniesieniu na ul. Żabią).
W dwudziestoleciu międzywojennym pomieszczenia d. Refektarza zostały zaadaptowane na potrzeby Muzeum Historii Nauk Ścisłych Uniwersytetu Jagielloń­skiego. Do zbiorów włączono kolekcję Gabinetu chemicznego [?].typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Zachodnia Kraków od 1835 do 1873

uwagi:

1783: Collegium Physicum, ul.św. Anny 6


Pracownicy:

Florian Sawiczewski
Okres pracy pracownika od 1835
Okres pracy pracownika do 1851
założyciel

Emilian Czyrniański
Okres pracy pracownika od 1851
Okres pracy pracownika do 1879

Karol Olszewski
Okres pracy pracownika od 1879
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory naukowe

1838: drewniane modele fabryk, wzory sztucznych kamieni w formie krystalicznej rodzimej, areometry, modele: huty szklanej, modele różnych pieców do wyrobu surowców chemicznych
1839: narzędzia drewniane, szklane, porcelanowe, gazometr i eudiometr Dobereinera, narząd Mitscherlicha do robienia eteru, dymaczka Newmana, mieszek blaszany, bania Eola, waga hydrostatyczna, narząd do wdychania gazów Girtannera, zapalniczka chemiczna Knighta, lampa argandzka, narząd do za­gęszczenia gazu kwasu węglowego, lewar ołowiany do kwasu siarkowego, 41 wzorów kryształów z drewna
1843: zakup naczyń ze szkła czeskiego do przechowywania wyrobów chemicznych; narzędzia i sprzęty do doświadczeń chemicznych
1844: preparaty chemiczne, naczynia szklane
1845: narzędzia i preparaty, do śledzenia i odkwa­szania arszeniku, modele drewniane  pieców i kotła parowego aut. Ostermana
1851: ok. 200 aparatów chemicznych, 73 sztuki różnych modeli drewnianych, ok. 1000 sztuk drobnych narzędzi chemicznych, naczyń i sprzętu

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Zachodnia Kraków od 1873 do 1918

uwagi:

1873: Collegium Chemicum, ul. Jagiellońska 22 (ob. Colegium Wróblewskiego, ul. K. Olszewskiego 2)


Pracownicy:

Florian Sawiczewski
Okres pracy pracownika od 1835
Okres pracy pracownika do 1851
założyciel

Emilian Czyrniański
Okres pracy pracownika od 1851
Okres pracy pracownika do 1879

Karol Olszewski
Okres pracy pracownika od 1879
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory naukowe

1838: drewniane modele fabryk, wzory sztucznych kamieni w formie krystalicznej rodzimej, areometry, modele: huty szklanej, modele różnych pieców do wyrobu surowców chemicznych
1839: narzędzia drewniane, szklane, porcelanowe, gazometr i eudiometr Dobereinera, narząd Mitscherlicha do robienia eteru, dymaczka Newmana, mieszek blaszany, bania Eola, waga hydrostatyczna, narząd do wdychania gazów Girtannera, zapalniczka chemiczna Knighta, lampa argandzka, narząd do za­gęszczenia gazu kwasu węglowego, lewar ołowiany do kwasu siarkowego, 41 wzorów kryształów z drewna
1843: zakup naczyń ze szkła czeskiego do przechowywania wyrobów chemicznych; narzędzia i sprzęty do doświadczeń chemicznych
1844: preparaty chemiczne, naczynia szklane
1845: narzędzia i preparaty, do śledzenia i odkwa­szania arszeniku, modele drewniane  pieców i kotła parowego aut. Ostermana
1851: ok. 200 aparatów chemicznych, 73 sztuki różnych modeli drewnianych, ok. 1000 sztuk drobnych narzędzi chemicznych, naczyń i sprzętu

Print Friendly, PDF & Email