Zbiory Szkoły Głównej Koronnej | Uniwersytetu Jagiellońskiego: Zbiory numizmatyczne przy Bibliotece Jagiellońskiej

opis skrócony

Zbiór numizmatyczny był kolekcją o charakterze muzealnym tworzoną przy Bibliotece w ramach działalności Szkoły Głównej Koronnej. W jego zbiorach znajdowały się monety i medale. W 1894 r. do kolekcji włączono numizmaty ze zbiorów Gabinetu Archeologicznego. Obecnie stanowi ona część zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. 


Kalendarium:

1786: - skatalogowanie zbiorów bibliotecznych przez Jacka Przybylskiego; spisanie zbioru numizmatów

1811: - wykonanie spisu zbiorów numizmatycznych przez Voigta

1811-08-27: - funkcję bibliotekarza obejmuje Jerzy Samuel Bandkie

1837: - objęcie funkcji bibliotekarza przez Józefa Muczkowskiego; inwentaryzacja zbiorów

1839: - rozpoczęcie remontu Kolegium Jagiellońskiego

1840-07-04: - zakończenie inwentaryzacji zbiorów i podpisanie inwentarza biblioteki przez Muczkowskiego

1850: - rozpoczęcie przeprowadzki biblioteki do odrestaurowanej części gmachu Kolegium Jagiellońskiego

1894: - włączenie do kolekcji zbioru numizmatów Gabinetu Archeologicznego


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie jak największej liczby okazów, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu studentów oraz jako materiał do badań naukowych.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1783 r. Zgodnie z Ustawą Komisji Edukacji utworzono Kolegium Moralne, w którego skład weszły Szkoła Teologiczna, Prawnicza i Szkoła Literatury. Zadaniem Szkoły Literatury było objęcie wszystkiego, co “należy do starożytnych charakterów, hirogryfików, inskrypcyj, starożytnych posągów, bustów, naczyń, monet, kameów, etc”, (H. Kołłątaj, cyt. Za Chamcówna, 1957: 265) a także archiwaliów i ksiąg z zakresu historii sztuki, księgozastwa i bibliografii. W pierwszych latach funkcjonowania Szkoły Literatury bibliotekarzem był ks. Alojzy Putanowicz, a następnie Jacek Przybylski (ok. 1786), który przed swoim wyjazdem na studia zagraniczne spisał “znajdujące się w bibliotece globusy, monety, obrazy itp” (Chamcówna, 1957: 267). Zmiany na stanowisku bibliotekarza były liczne, inwentarz zbioru monet wykonał Voigt, w 1811 r. stanowisko bibliotekarza objął Jerzy Samuel Bandke.
W 1838 r. nowy bibliotekarz Józef Muczkowski otrzymał sprawozdanie biblioteki i zbiorów numizmatycznych i wykonał katalog księgozbioru obejmujący oprócz druków i rękopisów ryciny polskie i obce, zbiory kartograficzne, ulotki i broszury. Zbiory biblioteczne posiadały 6 katalogów: repozytoryjne, alfabetyczne, systematyczne, ćwiartkowe, chronologiczne, dawniejsze. Inwentaryzacja w mniejszym stopniu objęła zbiory numizmatyczne, które uporządkowane były przez Bandtkiego.
W 1850 r. Rozpoczęto przenoszenie zbiorów biblioteki do odrestaurowanej części Kolegium Jezuickiego (sale Obiedzińskiego, Środkowa, Długa), drugi etap przeprowadzki nastąpił w 1856 r. (6 sal mniejszych za czytelnią i pomieszczenia na 2 piętrze).
W 1866 r. na Wydziale Filozoficznym utworzono Gabinet archeologiczny i Gabinet Historii Sztuki, zbiory numizmatyczne pierwszego z nich w 1894 r. włączono do zbioru numizmatów przy Bibliotece Jagiellońskiej. Obecnie kolekcja numizmatyczna stanowi część zbiorów Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Zachodnia Kraków od 1871 do 1918

Pracownicy:

Józef Alojzy Putanowicz
Okres pracy pracownika od 1780
Okres pracy pracownika do 1783

Jacek Przybylski
Okres pracy pracownika od 1784
Okres pracy pracownika do 1802

nn Voigt
Okres pracy pracownika od 1811
Okres pracy pracownika do 1811

Jerzy Samuel Bandtkie (Bandtke)
Okres pracy pracownika od 1811
Okres pracy pracownika do 1835

Józef Muczkowski
Okres pracy pracownika od 1836
Okres pracy pracownika do 1858

Franciszek Matejko
Okres pracy pracownika od 1860
Okres pracy pracownika do 1873


Zbiory:

zbiory naukowe

1839: “Biblioteka Uniwersytetu Jagiellońskiego złożona z dzieł i rozpraw, z rycin i map, medali i numizmatów, na koniec różnych sprzętów i osobliwości starożytnych, posiada dokładne katalogi, które z wymienianiem autora i przedmiotu wykazują w najdrobniejszych szczegółach całą zamożność jej tak w naukowym jak i artystycznym wyglądzie”, (Zakłady uniwersyteckie w Krakowie, 1864: 63).
1840: 4 244 szt.
1851: 5 082 szt.
1862/63: 8 200 szt. (wraz z dubletami)

 

Print Friendly, PDF & Email