Muzeum jędrzejewskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

opis skrócony

Muzeum jędrzejewskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego utworzono w 1909 r. w ramach działalności założonego w tym samym roku Oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie z inicjatywy Feliksa Przypkowskiego. Muzeum gromadziło przede wszystkim okazy archeologiczne, paleontologiczne, mineralogiczne i numizmaty. Muzeum funkcjonowało do 1913 r., w czasie I wojny światowej zbiory najprawdopodobniej uległy rozproszeniu.


Kalendarium:

1909-05-08: - utworzenie Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie

1913: - przeniesienie zbiorów do tymczasowego lokalu (mieszkanie prywatne)

1914: - zaniechanie działalności muzealnej


zmiany w nazwach:

misja:

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Jędrzejowie został założony w 1909 r. Prezesem oddziału został dr Feliks Przypkowski, wiceprezesami Franciszek Adamowicz i dr Stanisław Pitass, stanowisko sekretarza piastował Feliks Wodzyński, a skarbnika Anton Sucharkiewicz. Głównym zadaniem oddziału było utworzenie miejskiego muzeum, którego kustoszem został  Stanisław Brusznicki. Podstawą zbiorów stał się dar Sucharkiewicza, który przekazał kolekcję okazów archeologicznych, paleontologicznych, mineralogicznych oraz zbiór numizmatów. Pierwszą siedzibą muzeum był pokój w domu prywatnym właścicielki apteki Emilii Kwiatkowskiej. Na potrzeby zbiorów wykonano szafy i gablotę. Zarząd rozesłał 174 odezw i kwestionariuszów krajoznawczych majacych pomóc w pozyskaniu zbiorów do muzeum, na które uzyskano 18 odpowiedzi.

W 1910 r. przystąpiono do uporządkowania biblioteki, utworzono stację meteorologiczną (zakupiono komplet  deszczomierzy) prowadzoną przez Przypkowskiego. W kolejnych latach wzrost zbiorów był ograniczony. W 1913 r. ze względu na sprzedaż apteki i wypowiedzenie dotychczasowego lokalu przez nowego właściciela, zbiory zostały przeniesione do mieszkania Przypkowskiego. Kustoszem kolekcji został Wincenty Rumprecht. Trudności finansowe ograniczyły działalność muzealną oddziału. Najprawdopodobniej w czasie I wojny światowej zbiory uległy rozproszeniu.typ:
Muzeum stowarzyszenia organizacja kulturalna


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Jędrzejów od 1909 do 1913

Pracownicy:

Feliks Przypkowski
Okres pracy pracownika od 1909
Okres pracy pracownika do 1913
założyciel

Stanisław Brusznicki
Okres pracy pracownika od 1909
Okres pracy pracownika do 1913
kustosz

Wincenty Rumprecht
Okres pracy pracownika od 1913
Okres pracy pracownika do 1913
kustosz


Zbiory:

zbiory muzealne

1909: ok. 1000 okazów: dary: 3 urny, wykopane w gruntach Jędrzejowa (Antoni Sucharkiewicz), 46 szt. sztuk denarów z czasów Kazimierza Wielkiego, wykopane w okolicach Jędrzejowa (Józef Łuszczkiewicz), 32 medalionów (ks. dziekan L. Błoński), 42 szt. skamieniałości jurajskich z kamieniołomów jędrzejowskich (F. Przypkowskiego); d. herb Jędrzejowa, odtworzony na zasadzie opisu A. Helcla, 36 fotografii miejscowych zabytków sztuki i budownictwa, m.in. podobizna ruin kapitularza z Jędrzejowskiego klasztoru pocysterskiego, zdjęcia niektórych kościołów, dworów z okolicy Jędrzejowa; obraz większych rozmiarów przedstawiający cystersa w habicie i szkaplerzu; tablica opadów atmosferycznych za lat 15 w Jędrzejowie (wyk. P. Czeczot), 550 szt. monet m.in. grosz polski bity za Wacława Czeskiego, pół grosza polskiego srebrnego, bity na pocz. XVI w., pół grosza z 1510 r., szeląg gdański z 1578 r., trójgroszówki  z 1599 r., póltorak z 1614 r., złoty, tymfem zwany z 1664 r., Ort gdański z 1630 r., pół złotego z 1766 r., trójgroszówki od 1766 do 1794 r., monety wolnego miasta Krakowa.

Biblioteka: starodruki Szymona Starowolskigo Vita et miracula Vincentii Kadlubkonis; Vitae Archiepiscoporum et Episcoporum Cracoviensium z 1642 r., Tadeusza Czackiego „O litewskich i polskich prawach” z 1800 r., dokument świadczący o istnieniu kościoła pw. św Ducha w Jędrzejowie z 1743 r., pamiętnik kielecki z 1874 r. z opisem okolic Kielc, monografia wsi Mnichów Wacława Jaskłowskiego.

1910: kilka monet i 1 urna, 14 szt. wypchanych zwierząt i ptaków (dar Stanisława hr. Łosia), dokument potwierdzający wizytę Władysława IV i Cecylii Renaty przy grobie Wincentego Kadłubka aut. X Antoniego Lipiewicza w 1761 r;

Biblioteka: starodruki (dary i depozyty), m.in. Monumenta Sarmatum Szymona Starowolskiego (1655), Zielnik Syreniusza (1613), Konstytucje sejmowe (1768), Pogląd na historię naturalną gub. Radomskiej (1862), początek klasztoru Jędrzejowskiego z wykazem Opatów

1911:  fotografie: widoki Małogoszcza i pól bitew pamiętnych; 1 urna z okolic wsi Motkowice (dar Stanisława Górskiego), kilka monet i medali
1912: przybyło 17 przedmiotów
1913: 1000 okazów, przybyło: 4  fotografie, 12 okazów geologicznych, 1 mineralogicznych, 1 archeologicznych, 3 pamiątek historycznych, 11 numizmatów

Print Friendly, PDF & Email