Zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym | Muzeum Etnograficzne

opis skrócony

Zbiory etnograficzne przy Ogrodzie Zoologicznym zostały założone w 1888 r. z inicjatywy Komitetu Organizacyjnego Muzeum Etnograficznego. Większość zbiorów została przekazana przez osoby prywatne, etnografów i podróżników. W 1891 r. ekspozycja została zamknięta. W latach 1892-1902 zbiory prezentowano na Stałej Wystawie Etnograficznej. W 1897 r. kolekcja została przekazana do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa, które w 1905 r. udostępniło zbiory. W latach 1912-1915 przy muzeum działała Pracownia Etnograficzna. W 1922 r. kolekcji nadano nazwę Muzeum Etnograficznego. Zbiory zostały zniszczone w 1939 r.


Kalendarium:

1884-05-31: - powołanie spółki zarządzającej zwierzyńcem w ogrodzie w Bagateli

1884-06-17: - otwarcie ogrodu ze zwierzętami

1886: - zawiązanie Komitetu Organizacyjnego Muzeum Etnograficznego

1888: - opublikowanie projektu stworzenia zbiorów etnograficznych przy Ogrodzie zoologicznym

1890: - zamknięcie zwierzyńca warszawskiego; organizacja Stałej Wystawy Etnograficznej

1891: - przeniesienie zbiorów etnograficznych do Frascati

1892: - otwarcie Stałej Wystawy Etnograficznej przy ul. Krakowskie Przedmieście 17

1893: - zamknięcie Stałej Wystawy Etnograficznej

1896: - przeniesienie zbiorów do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

1902: - przekazanie zbiorów etnograficznych do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa

1905: - otwarcie ekspozycji zbiorów etnograficznych

1906: - wyodrębnienie ze zbiorów etnograficznych działu wykopalisk

1912: - powstanie Pracowni Etnograficznej, zajmującej się opracowaniem zbiorów d. Muzeum Etnograficznego, pod kier. Stanisława Poniatowskiego

1922: - utworzenie Muzeum Etnograficznego

1939: - zbombardowanie gmach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa; zniszczenie zbiorów etnograficznych


zmiany w nazwach:
1888: Muzeum w Zwierzyńcu 1892: Stała Wystawa Etnograficzna 1922: Muzeum Etnograficzne

misja:

1888: muzeum z założenia miało mieć charakter ludoznawczy i krajoznawczy. Celem było ukazanie „cech zewnętrznych polskich grup etnograficznych”

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1884 r. z inicjatywy Jana Maurycego Kamińskiego w ogrodzie przy pałacyku Bacciarellego, tzw. Bagateli, założony został ogród zoologiczny (zwierzyniec). Głównym udziałowcem spółki został Kamiński, a w zarządzie zasiedli Władysław Chudzyński, Napoleon Millicer oraz Józef Sporny. Udziały w przedsięwzięciu wykupywali także warszawscy przemysłowcy. W ogrodzie zoologicznym zobaczyć można było okazy fauny rodzimej (lisy, wilki, niedźwiedzie, wydry, sowy, ptaki drapieżne) jak i okazy sprowadzane z zagranicy (słoń, małpy, wielbłądy, papugi, ptaki egzotyczne). Wysoki koszt utrzymania zwierzyńca oraz błędy w zarządzaniu spowodowały stopniowy upadek inicjatywy, pomimo rozszerzenia działalności o zabawy dla dzieci i zbiórkę pieniędzy wywołaną zatruciem i śmiercią części dzikich zwierząt.

W 1886 r. zawiązał się Komitet Organizacyjny Muzeum Etnograficznego, na którego czele stali to Jan Maurycy Kamińskiego oraz Jan Karłowicz. W 1888 r. opublikowany został projekt muzeum etnograficznego, a jego otwarcie nastąpiło w drugiej połowie roku. Na zbiory przeznaczono 11 pomieszczeń w pałacyku Bacciarellego. Był równocześnie siedzibą Towarzystwa Ogrodniczego Warszawskiego, które w 1888 r. przygotowało projekt stworzenia muzeum ogrodniczego. Nie został on jednak zrealizowany. W chwili otwarcia zbiorów etnograficznych opiekę nad nim sprawował Jan Karłowicz, jednak jeszcze tego samego roku na stanowisko to został przyjęty Stanisław Ciszewski, który funkcję tę pełnił do drugiej połowy 1889 r. Po krótkiej wspólnej pracy zastąpił go Zygmunt Wasilewski, który stanowisko to piastował do chwili zamknięcia Ogrodu Zoologicznego w 1890 r. Zbiory etnograficzne, przynależne do Zwierzyńca zostały obłożone sekwestrem, a przeniesienie zbiorów stało się możliwe dopiero po ich wykupieniu przez Grono Miłośników Etnografii. Wśród twórców grona znajdowali się Jan Karłowicz, Erazm Majewski oraz Helena Kamińska. Zbiory zostały ulokowane w użyczonych przez hrabiego Branickiego pomieszczeń piwnicznych w pałacyku „Frascati”, gdzie mieściło się wówczas Muzeum ornitologiczne hr. Branickich. W chwili przeniesienia kolekcja muzeum liczyła ok. 4000 okazów etnograficznych, archeologicznych i przyrodniczych (krajoznawczych), polskich i pozaeuropejskich, a także dokumentacje fotograficzne i rysunkowe oraz wydawnictwa. Podjęto wówczas starania o założenie Muzeum Etnograficznego w Warszawie, jednak ówczesny generał-gubernator Iosif Władimirowicz Hurko nie wyraził zgody, sugerując przesłanie zbiorów do Muzeum Aleksandra w Petersburgu (ob. Rosyjskie Muzeum Etnograficzne).

W 1889 r. powrócił do Warszawy Leopold Janikowski, przywożąc ze swojej wyprawy afrykańskiej okazy dla zamkniętego już wówczas Ogrodu Zoologicznego, a także znaczną kolekcję okazów afrykańskich, które zostały zaprezentowane na wystawie urządzonej w salach Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w 1890 roku. Kolekcja ta spotkała się z uznaniem żony generał-gubernatora Marii Andriejewny, która sugerowała przedłużenie czasu ekspozycji. Janikowski, po konsultacji z Karłowiczem przesłał na ręce generał-gubernatorowej podpisane przez siebie i Szczęsnego Jastrzębowskiego, pismo z prośbą o pozwolenie założenia Muzeum Etnograficznego. Zgoda taka została uzyskana z adnotacją zmiany nazwy na „Stałą Wystawę Etnograficzną”. Podjęte przez etnografów prace mające na celu przygotowanie ekspozycji spotkały się z brakiem większego zainteresowania, a działalność wystawy opierała się głównie na składkach członkowskich zawiązanego zarządu wystawy oraz dobrowolnych datkach, m.in. Jana Blocha oraz Janikowskiego (dochód z wystawy z 1890 r.). Zbiory zostały wyeksponowane w kamienicy przy ul. Krakowskie Przedmieście 17 i w 1892 roku otwarte dla zwiedzających. Funkcjonowała ona do 1893 r., a po jej zamknięciu zbiory zostały przeniesione ponownie do pałacyku Frascati, a następnie do lokalu przy ul. Nowy Świat 26.

W 1896 r. dzięki staraniom i wsparciu finansowemu Grona Miłośników Etnografii kolekcja etnograficzna została przeniesiona do pomieszczeń wynajmowanych od Muzeum Przemysłu i Rolnictwa (ok. 1000 m2), jako  „Zbiory Etnograficzne przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa”. Kustoszem zbiorów została Helena Kamińska, a jednym z członków zarządu Muzeum Etnograficznego został Janikowski (od 1897). Trudności finansowe Grona Miłośników Etnografii sprawiły, że w 1902 r. zbiory zostały przekazane na własność do Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Stanowiły one jeden z najlepiej rozwiniętych działów tej instytucji. W 1905 r. otwarta została dla zwiedzających stała ekspozycja zbiorów etnograficznych, w których skład wchodził także zabytki archeologiczne i krajoznawcze. Rok później wyodrębniono z kolekcji dział wykopalisk, kierowany bezinteresownie przez Mariana Wawrzenieckiego. Naukowe opracowanie kolekcji etnograficznej stało się możliwe dzięki inicjatywie Stanisława Poniatowskiego, który w 1912 r. doprowadził do powstania Pracowni Etnograficznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa. Działalność muzeum została zahamowana przez wybuch I wojny światowej.

Muzeum rozwijało swoją działalność w dwudziestoleciu międzywojennym. Na przełomie 1937/1938 r. zdecydowano się na przekazanie dawnej siedziby Muzeum Narodowego przy ul. Podwale 15 na potrzeby Muzeum Etnograficznego. W wyniku bombardowania Warszawy, we wrześniu 1939 r. w gmachu Muzeum Przemysłu i Rolnictwa wybuch pożar, który niemal doszczętnie zniszczył zgromadzone w nim zbiory. Zachowane okazy etnograficzne uległy rozproszeniu w czasie wojny.

 typ:
zbiory muzealne przy instytucjach instytucje naukowe, kulturalne, społeczne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1888 do 1891

uwagi:

1888: ul. Bagatela 5: Pałacyk Baciarellego


Pracownicy:

Stanisław Ciszewski
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1889

Zygmunt Wasilewski
Okres pracy pracownika od 1889
Okres pracy pracownika do 1890

Szczęsny Jastrzębowski
Okres pracy pracownika od 1892
Okres pracy pracownika do 1896

Helena Kamińska
Okres pracy pracownika od 1896
Okres pracy pracownika do 1925

Leopold Janikowski
Okres pracy pracownika od 1900
Okres pracy pracownika do 1932

Stanisław Poniatowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory muzealne

1890: ok. 4000 okazów
1893: ok. 3 600 okazów  + depozyty (kolekcja pisanek Z. Wolskiego, ok. 3000 okazów; kolekcja p. Kaliksa Jagmina wykopaliska, ok. 1000 okazów)
1908: ok. 11 600 okazów
1912: dział wykopalisk ok. 5 000 okazów
1922: ok. 9 000 okazów
1939: ok. 30 000 okazów

1888: dział etnograficzny (głównie rzeczy słowiańskie, miejscowe): elementy oraz stroje ludowe damskie i męskie pełnowymiarowe, oryginały, kopie, wzory pomniejszone, lalki [manekiny]; fotografie i wizerunki typów ludzkich, sceny rodzajowe; zbiory przyrodnicze i krajoznawcze (okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry, owady i płazy), gabinet mineralogiczny (kolekcja kilku tysięcy obiektów);
1889: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. ihumeńskiego, nowogrodzkiego, zamojskiego, gub. jenisejskiej,  okazy góralskie, poleskie, lubelskie, bojarskie, dokumentacje: fotografie typów), kolekcje pisanek, wykopalisk;  okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty lapońskie, ze Sztokholmu, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (zbroja japońska, okazy afrykańskie, burchmany z klasztoru lamajskiego, dokumentacje: typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie);
1890: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. berdyczowskiego, sokalskiego, radzyńskiego, stopnickiego, janowskiego, kieleckiego, łukowskiego, włodawskiego, gub. wileńskiej, okazy góralskie, pińczowskie, dokumentacje: fotografie typów ludzkich, pisanek podolskich), kolekcje pisanek, narzędzia i wykopaliska; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty łotewskie, numizmaty szwedzkie, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty jakuckie, tanguskie, japońskie elem. uzbrojenia, okazy afrykańskie, chińskie, turkmeńskie; dokumentacja fotografie typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii);
1899: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. lubelskiego, łowickiego, gub. łomżyńskiej, tambowskiej; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, dokumentacja z północnej Francji i Hamburga, Bośni); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty kazańskie, łotewskie, tureckie);

1922: 80 kompletów strojów ludowych polskich i zagranicznych, 333 okazy poszczególnych ubrań, 215 ubrań głowy; 75 okazów tkanin ludowych, 69 próbek haftów i tkanin; 43 przyrządy związane z paleniem tytoniu; 18 kijów, lasek, oznak władzy i obrzędowych; 12 karbów i wrębów; 36 lalek ludowych; 12 modeli chat; 27 sprzętów domowych; 392 okazy ceramiki ludowej; 200 sprzętów gospodarstwa domowego; 8 przyrządów do święcenia; 20 ozdób wnętrza chaty; 13 rzeźb dewocyjnych; 87 narzędzi rolniczych; 21 narzędzi rybackich; 135 przyrządów tkackich; 33 okazy koszykarstwa; 33 instrumenty muzyczne; 66 przedmiotów obrzędowych; 64 okazy ciast obrzędowych; 74 okazy z zakr. med. ludowej; 2300 pisanek gł. z Kongresówki i Kresów wschodnich; 411 wycinanek ludowych; 102 zabawki ludowe [4879]; dział słowiańszczyzny: 306 przedmiotów; zbiory pozaeuropejskie: okazy 2670 z Azji, 900 z Afryki, 140 z Ameryki, 63 z Oceanii; dokumentacja: 5 tek z wzorami haftów i skrzyń malowanych; 500 fot. typów i scen ludowych z różnych części świata, 2000 klisz oryginalnych z wypraw naukowych;

Zakupy:

1888: okazy etnograficzne nabyte przez J.K. Kamieńskiego
1890: muzeum – komplet fotografii typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii
1928: zakup zbiorów huculskich z funduszu MWRiOP


Nieznane:

1896: model chaty żydowskiej z osady Łoszczów, gub. lubelska, wyst. przez p. Kossowskiego, eksponowany na II Wystawie Higienicznej w Warszawie

dary

1888: B. Anc, Karol Benni, Stanisław Czarnoski, p. Dudkiewicz, L. Dudrewicz, Stanisław Dziewiszek z Maciejowa (odzież męska ze wsi Mircze); Faustyn Jakubowski, M. Greim z Kamieńca Podolskiego (album typów podolskich i besarabskich – 105 kartonów z 129 wizerunkami); Irena Karłowiczowa (strój kobiecy z ok. Wiszniewa pow. święciański, elementy stroju kobiecego ok. Komaj, gub. wileńska, czapka uszata męska, okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry), Natalia hr. Kicka (zbiór ptactwa krajowego i obcego); J. Krieger, Wacław Kudelski (strój męski wzorowany ze wsi Wierzchowiny, pow. radzyński); L. Lewinson, Ignacy Odachowski (strój wieśniaczki z ok. Mira pow. nowogrodzki, sukmana męska, kolorowane typy i sceny rodzajowe ludowe); Janina Okołowicz (manekin – laka dziewczyny ze wsi Dys na Lubelszczyźnie w stroju ludowym); hr A. Potocki, Zofia Szpot (miniaturowy strój chłopski z Wierzchowiny pow. radzyński); Antoni Waga (owady i płazy); R.L., H.J. (manekin – ruchoma laka chłopa z miasteczka Piaski, w stroju miejscowym od Konstantego Świderskiego z Piask);

1889: H. Bukowski ze Sztokholmu (kostium lapoński męski, czapki, naczynia drewniane i metalowe, albumy etnograficzne); W. Czernowska (ubrania, sprzęty, narzędzia z pow. ihumeńskiego); p. Filipowicz z Tyflisu [Tbilisi] (typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie); J. Fuks z Częstochowy (zbroja japońska); Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Aleksander Jelski z Zamościa pow. ihumeński (warsztat tkacki z przyrządami do wyrobu płótna, wóz włościański, brona „smyk”, do bronowania pasiek, brona drewniana, stępa do tłuczenia soli, socha z jarzmem, grabie, widły, tabakierki, wrzeciona, łyżki drewniane, kubek na masło „jaszczyk”, łyżwy śniegowe, pasy białoruskie), Irena Karłowiczowa (łapcie białoruskie, zabawki dziecięce), Jadwiga Kowalska (kapelusz, łapcie, próbka samodziału, fotografie typów ze wsi Krynek pow. nowogrodzki); Jan Karłowicz (próba wyrobów drewnianych \ Chrystjani, chleb ze Sztokholmu, fotografie typów i budynków szwedzkich); p. Kudelski (miniaturowe ubranie góralskie z Zakopanego); J. Manguski z Aczyńska gub. jenisejska (kostiumy samojeda i Samojedki, kostium jeradzki, fajka samojedzka z kości mamutowej); Leopold Méyet (surma pasterska z Polesia); Wanda Niecielska (rózga weselna ze wsi Ciecierzyna p. Lublinem);

ks. Adolf Pleszczyński z Międzyrzeca (2 manekiny bojara i bojarki z parafi międzyrzeckiej w strojach miejscowych), Wanda Pławińska (kilimek z gub. czernichowskiej, para okazów ceramiki z Białocerkwi); p. Poławski z Warszawy (burchmany – obrazy przedstawiające Buddę, z klasztoru lamajskiego w ok. Tunki); Józef Rotarski z Rudzieńca (miniaturowe ubranie włościanina ze wsi Rudno pow. radzyński; kompletne kostiumy kobiece, 3 szt.); Helena Sachs z Lublina (czapka „Jałówka” z Dys p. Lublinem), Kazimiera Skrzyńska (strój włościanki z pow. błońskiego), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (kostium góralski); Konstanty Świderski z Piask (czapka „pończoszana” z ze wsi Wielączy, pow. zamojski), p. Waliszewska z Gol pow. włocławski (korona weselna panny młodej, pająki ozdobne -  2 szt., drewniane łamigłówki dziecięce, zabawki); R.L. (czapka „pończoszana” z ok. Bychawy, gub. lubelska, kolekcja fotografii typów ludowych z Lubelskiego, zbiór pisanek),

1890: Tadeusz Balicki (kostium tunguski, skrzypce jakuckie); Henryk Bukowski ze Sztkholmu (moneta szwedzka z 1711 r.), J. Domaradzka (fotografie, paciorki z węgla kaukaskiego, pisanki z Samhorodka pow. Berdyczowski); J. Fuks z Częstochowy ( japońskie elem. uzbrojenia: dzida, łuk, strzały, kindżał, kapciuch z fajką), M. Greim z Kamieńca Podolskiego (fotografie pisanek podolskich 60 szt.), Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Zofia Janiszewska (pisanki ze wsi Kije p. Pińczowem, 8 szt.); Wilhelm Jelski (kaftan drelichowy ze wsi Waręż pow. Sokalski), Lucyna Łopacińska z Łukowa (pisanki 8 szt.); Irena Karłowiczowa (kaftan kobiecy z Zakopanego, składana kobiałka łubiana z Nałęczowa); Mieczysław Karłowicz (fajka zakopiańska); Henryk Opieński z Krakowa (pismo chińskie z Krasnojarska), J. Kossakowski z Lublina (róża weselna ze wsi Krępice p. Lublinem); Tadeusz Kozerski ze Stawu pow. chełmski (sukmana, dwie czapki barankowe, wieniec ślubny z kwiatów i wstążek); p. Ła-u-e-a-sau, chiński subiekt handlowy z Warszawy (wachlarz chiński z Karganu; Leon Papieski z Nowego Margielanu [ob. Fergana, Uzbekistan] (kostium męski i damski z Turkiestanu, monety wschodnie z różnych czasów 25 szt.); Ignacja Piątkowska ze Smardzewa p. Sieradzem (wieńce dożynkowe 2 szt., kostiumy wieśniaka i wieśniaczki spod Smardzewa, prząślica, łomek, cierlica, sidła na ptaki, karbownica, Kuzaj na osełkę, fujarka, korona ślubna, maglownica, motowidło, czepki dziecięce, skrzypce wiejskie, fujarka wierzbowa, koszyk, tabakierka, bat owczarski);  ks. A. Pleszczyński z Żeliszewa (dwie lalki – typy Rusinów spod Międzyrzecza); W. Pławińska (ubrania głowy dziewczątz ok. Białocerkwi, przedmioty ceramiczne, krzesiwa i inne); J. Rotarski (pająk z Rudzieńca, pow. Radzyński); Józef Sanecki (drewniane obuwie ze wsi Szydłówka p. Kielcami, pająk i rózga weselna ze wsi Galów pow. Stopnicki); ks. Władysław Siarkowski z Kielc (rysunek parobka i dziewczyny ze wsi Kije pod Pińczowem aut. R. Niesiołowskiego, drobne narzędzia kamienne ze wsi Rembowie i Korytnicy p. Pinczowem, bransolety i szpile z uroczyska w Budzyniu p. Kazimierzą Wielką, model chałupy z pow. Jędrzejewskiego, pisanki z ok. Końskich i Opatowa, cztery urny z Budzynia p. Kazimierzą Wielką), Zofia Strzałkowska (sandały drewniane z Kałuszyna), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (laska z toporkiem z Zakopanego), L. Świeszewski z Lublina (czapka rogatywka z pow. Janowskiego); Władysław i Maria Tomaszewscy z Jaksic p. Koszycami (przedmioty ludowe z Proszowskiego i Kieleckiego, wieniec dożynkowy, haftowana chustka, czepek weselny, czerwona czapka rogatywka, czapki dziecięce, wyroby włościańskie); Stanisława Ulanowska (instrument muzyczny, gęśl, koszula i szal, przedmioty użytkowe z Inflant – łotewskie); Jan Wasilewski z Monachium (chiński obraz przedstawiający dzieci), Henryk Wołodkiewicz (kolekcja próbek wyrobów tkackich z Jagodnego pow. Łukowski – 200 szt., ze wsi Studziwody pow. Bielski – 100 szt.; skrzypce włościańskie z Gniewszczyzny, próbki wyrobów tkackich z gub. Grodzieńskiej, Wileńskiej i Witebskiej, garnek opleciony korą brzozową); p. Zarębski ze Stopnicy (model chaty dymnej p. Stopnicą); Zofia Żakowska (rózga weselna z Gołuchowa pow. stopnicki); H.W. (lichtarz i popielniczka gliniana z Magienty p. Warszawą); S.W. (ubranie miniaturowe z ok. Wisznicy pow. Włodawski)

1893: p. Chrzanowski ze wsi Koboło  pow. hrubieszowski (czapka odświętna, korowaj weselny z rózga marszałka, sukmana, pas, spódnica); p. Czechowiczowa (czapka uszata futrzana z pow. Święciańskiego, strój kobiecy na głowę, z włóczki, sztychu i tiulu); H. Dobrzycki (zbiór pasków samodziałowych z gub. Witebskiej); Michał Federowski (zbiór pasów samodziałowych, 149 szt. z gub. Grodzieńskiej); Zygmunt Gloger (86 okazów z kolekcji własnej: narzędzia rybackie z okolic Tykocina, torba myśliwska borsucza z pow. Wołkowskiego, nóż myśliwski, ozdoba kapelusza góralskiego, toporki z Pokucia i Zakopanego z lat 1826, 1870; obuszek szlachecki z 1700 r., prochownica z kopyta łosia z gub. Mińskiej, rzeźby kościelne z XVIII w. z ok. Tykocina i krakowskiego; kołatki, karbownica do wyliczania snopków, pasy skórzane ze szkalmierskiego, postoły z pow. Słonimskiego, patynki, obuwie skórzane z Wołkowskiego, kłumie drewniane z okol. Suwałk, czapki pończoszniane z okol. Wieliczki, czepek oczepinowy i korona panny młodej z 1868 r. z Krakowa, zapinki mosiężne, muszelki z Zakopanego, kaftan góralski z okol. Ustrzyk i Dzwiniacza, fajka, toporek cygański z pokucia, klatki drewniane pszczelnicze z gub. grodzieńskiej, zapaski z gub. podolskiej, czepiec kobiecy z 1840-1850 okol. Tykocina, piszczałki i fujarki karpackie, wrzeciono, czółenko tkackie, kosa lnu, talki nici z Tykocina, piórniki mosiężne z kałamarzami z końca XVI w.); Otton Horwat (dwa dywany ok. 1820-30 ze wsi Lipów pow. Rzeżycki); Aleksander Jabłonowski (fragmenty strojów arabskich, amulet szyitów z Kerbelech, czorapy beduińskie i perskie, fajka góralska z Syrii; ubiór kobiecy sukmana chłopska, pas z gub. Kijowskiej); Helena Kamińska (ubiór włościanki z osady starowierców Borsków gub. podolska, wianek ślubny ze wsi Siedliszcze pow. winnicki, ręcznik do ozdabiania obrazów ze wsi Witowo, zapaska i fartuch ze wsi Ossolinka)

W. Kriwaksin (naczynia majolikowe i z szyfru z Kaukazu i Persji, wyroby z kości morsa z gub. Archangielskiej); p. Korycińska (lalki w kostiumach Mazurki, Kujawianki, dziewczyny zspod Nieświeża); Z. Kowerska (chata z urządzeniem wewnętrznym ze wsi Wola Gałężowska, lubelskie, koszula męska, czepek damski ze wsi Głodno z pow. puławskim, koza „kłapacz” zapustna, obrzędowa ze wsi Rudnik pow. lubelski); p. Kwietniewski (model pługa z okol. Rabki, papierośnica ze słomy kolorowanej ze Skały w Olkuskim, ubranie głowy  kobiecej  z olkuskiego, obuwie drewniane z okol. Piotrkowa); L. Lissowski (korona dożynkowa z orzechów, drumla cygańska z Sobieczowa p. Dublanami); Witold Łaźniewski (przedmioty z Argentyny: siodło, popręg, uździenica, munsztuk, but, przyrząd do polowania na guanaki i strusie, buty ze skóry końskiej, „sobrepuesto”, czaprak, trzos, derka wełniana, ponch, okryci wełniane, ostrogi z Chile); Erazm Majewski (serdak, toporki góralskie, z Zakopanego, fajka z Ratułowa, rózga weselna, sukmany damskie i męskie, koszula haftowana, chustka, czepiec weselny, rogatywka, wieńce dożynkowe ze wsi Jastrzębiec gub. kielecka, skrzypki i basy Hieronima Wróbla ze wsi Sczytniki pow. Stopnicki, kolekcja broszurek, malatur, książek, albumów chińskich i japońskich, mapa schematyczna Wądołowskiego); p. Mieczkowska (kolekcja z wysp Karolińskich: maczugi, topory, tkaniny, diademy, przepaski, naszyjniki, maty); Romuald Oczykowski z łowickiego (próbki wełniaków, „lejbki”, kaftany męskie, kwiaty sztuczne, krążki, wstęgi z pow. łowickiego, zegar z mechanizmem drewnianym z postacią Kopernika); W. Olechnowicz (tablice pomiarów wzrostu i głów szlachty oraz chłopów z lubelskiego); Aleksander Ostrowski (ubiory, kilimki, laski, wyroby garncarskie z Kołomyi); I. Piątkowska ze Smardzewa w kaliskim (model chaty włościańskiej i „kogutka” obrzędowego); Józef Pierczeński z Koła (własne wyroby garncarskie); Wilhelm Puppe (kolekcja ubiorów, strojów, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku , rzędów końskich i oślich z Buchary, Samarkandy, Persji, Afganistanu i Kaukazu); ks. W. Siarkowski (rańtuch i rańtuszek z parafii Koniusza gub. kielecka); Aleksander Targoni (za pośr. Al. Jabłonowskiego – wykopalisko greckie z Krymu); Z. Wolski (ubiory, tkaniny, hafty, wyroby garncarskie, ligawki z gub. siedleckiej, z Iłży i gub. Kijowskiej)

1894-1895: p. Baranowska (ubiór starościny weselnej ze wsi Czernięcina pow. Krasnostawski), p. Barszczewski (broń naszyjniki i przedmioty z Paragwaju 14. szt.); p. Bernsztejn (przedmioty codzienne z Asuanu [Egipt], 28 szt.); Stanisław Cercha (tabakierka, futerał do okularów mieszczański, z Mochylowa), H. Chamcówna (ubranie włościanki ze wsi Pustkowice pow. Skwirski); M. Dłuska (spódnica i pas świąteczny); p. Flokowska (pisanki z pow. Latyczowskiego); J. Giejszter (ubrani wieśniaczki z okol. Mariampolu, fotografie typów); M. Greim (kilimki z Besarabii, 2 szt.); Aleksander Jabłonowski (asygnaty tureckie); L. Janikowski (czapka perska); p. Jung (fotografie wieśniaczek z Cieszyna), Irena Karłowiczowa (laski z Zakopanego 2 szt., koszula z Czorsztyna, fartuch, kaftanik z Opatowskiego); C. Kirkorowa (naczynia z Besarabii, kafle i czapka z pow. Święciańskiego); p. Kosiogło (ręczniki z pow. benderskiego w Besarabii); p. Kossakowski (marzanna, gaik wielkanocny, wić pogrzebowa z pow. będzińskiego); Z. Kowerska (wieńce dożynkowe 2 szt., kij i bat dziadowski, manekin drewniany w stroju kobiecym weselnym z pow. lubelskiego); L. Lissowski (wykopaliska kamienne z pow. kutnowskiego, czapki obrzędowe z pow. konińskiego, wieniec dożynkowy z Węgrzynowa w ks. poznańskim); W. Łaźniewski z Brazylii (brazylijskie wota z wosku); p. Mochczyński (toporek krzemienny z gub. podolskiej); p. Maciurzyński (urna z gub. płockiej); p. Mieczyńska (przyrząd do tatuowania z Polinezji); p. Morawska (wyroby z drewna, kobiałki, czepek dziecięcy z gub. lubelskiej); p. Moszków (lalka, ozdoby  z kłosów, instrument muzyczny, chustka z Besarabii, próbki wyrobów tkackich z pow. Radzyńskiego, elementy stroju kobiecego, chleb weselny, ręcznik, czapka, namitka z gub. wołyńskiej i in.); p. Niezabitowski (kufel do miodu); p. Orłowski (pisanki z okol. Mohylewa); p. Ostrowski (kilimki, fartuchy samodziałowe, wyroby ceramiczne z Korczewa gub. Siedlecka); A. Paszkiewicz (ubiór mieszczanki z Dawidgrodu pow. mozyrski); T. Pisarzewska (obrazy starogóralskie  na szkle z Ratulowa okol. Nowego Targu); p. Sawicka (kapelusz i zabawki z pow. Kutnowskiego, wyroby szkoły snycerskiej z Zakopanego); H. Ślizień (wyroby chińskie); B. Stawiarski (pisanki z pow. Szczuczyńskiego); p. Szczypiórski (kobiałka z gub. lubelskiej); C. Szpakowski (sukmana, pas, łapcie ze wsi Bobły pow. Kowelski); p. Szuszkiewicz (pisanki z pow. bracławskiego, koszyczek ze słomy z Zakroczymia, wyroby z Zakopanego); p. Tarczyński (korona ślubna, pająk z pow. łowickiego); S. Ulatowska (czepek i korowaj z Tarnorogu), p. Wierciński (firanka i krzesiwo tunguskie z Syberii), A. Witort (próbki tkanin); p. Wolski (koszula wyszywana z gub. podolskiej); p. H. Wołodkiewicz (łapcie, rękawice, pierniki, krzesiwo z gub. Witebskiej, kapelusz z gub. mińskiej, strój kobiecy głowy z Białej Cerkwi, części składowe ubrania, wyroby ceramiczne z okol. Sławuty i in); p. Wróblewski (trąby pasterskie z gub. grodzieńskiej, zbiór tabakierek); S. Wydżga (pisanki z pow. hrubieszowskiego); p. Ziembiński (kałamarz z okol. Rabki); M. Żółkiewska (ręczniki z pow. humańskiego, naczynie burak z okol. Ekaterynburga); p. Żółtowska (model chaty z okrąglaków z pow. pińskiego); p. Żylińska (strój kobiecy z okol. Mariampolu); Redakcja Kuriera Warszawskiego (zęby końskie z okol. Łęczycy, pisanki);

1899: Czesław Bagiński (ubiory mieszkańców Kazania); Stanisław Dziamarski (łowickie ozdoby z papieru); Wacław Jezierski (strój głowy dziewczyny z gub. tambowskiej); Hieronim Łopaciński (przedmioty łotewskie: model zamku drewnianego, próbki tkanin, laski, deseczka ze znakami rybackimi); Ludwik Stanisław Korotyński (włócznia z urny glinianej  ok. wsi Skawy w puszczy Myszynickiej); Zofia Potocka (pisanki – skrobanki z Mszyńca gub. łomżyński); Stanisława Sawicka (modele lalek w kostiumach rybackich z Le Tréport nad kanałem La Manche, fotografie typów ludzkich z okolic Hamburga); Marian Wawrzeniecki (przedmioty z Bośni, Turcji, mapa przedstawiająca stan ekonomiczny włościan w Królestwie Polskim, projekt nagłówka na afisz wystawy etnograficznej w salonie Krywulta); Baltazar Wysokiński z Międzyrzecza (zbiór leków, guseł, zabawek ludowych z regionu); redakcja Wisły („tzw. wręby” z Chodla pow. Lubelski);

 

Depozyty:

1889: Z. Wolski, Tadeusz Dowgird (kolekcja pisanek, 2 500 szt.), p. Jagmin (kolekcja wykopalisk ze wsi Skorbicze gub. grodzieńska i wsi Łęgonice gub. radomska)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1891 do 1892

uwagi:

1891: ul. Wiejska 6: Pałac Frascati, Muzeum Ornitologiczne Branickiego (ob. al. Na Skarpie 21)


Pracownicy:

Stanisław Ciszewski
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1889

Zygmunt Wasilewski
Okres pracy pracownika od 1889
Okres pracy pracownika do 1890

Szczęsny Jastrzębowski
Okres pracy pracownika od 1892
Okres pracy pracownika do 1896

Helena Kamińska
Okres pracy pracownika od 1896
Okres pracy pracownika do 1925

Leopold Janikowski
Okres pracy pracownika od 1900
Okres pracy pracownika do 1932

Stanisław Poniatowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory muzealne

1890: ok. 4000 okazów
1893: ok. 3 600 okazów  + depozyty (kolekcja pisanek Z. Wolskiego, ok. 3000 okazów; kolekcja p. Kaliksa Jagmina wykopaliska, ok. 1000 okazów)
1908: ok. 11 600 okazów
1912: dział wykopalisk ok. 5 000 okazów
1922: ok. 9 000 okazów
1939: ok. 30 000 okazów

1888: dział etnograficzny (głównie rzeczy słowiańskie, miejscowe): elementy oraz stroje ludowe damskie i męskie pełnowymiarowe, oryginały, kopie, wzory pomniejszone, lalki [manekiny]; fotografie i wizerunki typów ludzkich, sceny rodzajowe; zbiory przyrodnicze i krajoznawcze (okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry, owady i płazy), gabinet mineralogiczny (kolekcja kilku tysięcy obiektów);
1889: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. ihumeńskiego, nowogrodzkiego, zamojskiego, gub. jenisejskiej,  okazy góralskie, poleskie, lubelskie, bojarskie, dokumentacje: fotografie typów), kolekcje pisanek, wykopalisk;  okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty lapońskie, ze Sztokholmu, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (zbroja japońska, okazy afrykańskie, burchmany z klasztoru lamajskiego, dokumentacje: typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie);
1890: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. berdyczowskiego, sokalskiego, radzyńskiego, stopnickiego, janowskiego, kieleckiego, łukowskiego, włodawskiego, gub. wileńskiej, okazy góralskie, pińczowskie, dokumentacje: fotografie typów ludzkich, pisanek podolskich), kolekcje pisanek, narzędzia i wykopaliska; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty łotewskie, numizmaty szwedzkie, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty jakuckie, tanguskie, japońskie elem. uzbrojenia, okazy afrykańskie, chińskie, turkmeńskie; dokumentacja fotografie typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii);
1899: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. lubelskiego, łowickiego, gub. łomżyńskiej, tambowskiej; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, dokumentacja z północnej Francji i Hamburga, Bośni); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty kazańskie, łotewskie, tureckie);

1922: 80 kompletów strojów ludowych polskich i zagranicznych, 333 okazy poszczególnych ubrań, 215 ubrań głowy; 75 okazów tkanin ludowych, 69 próbek haftów i tkanin; 43 przyrządy związane z paleniem tytoniu; 18 kijów, lasek, oznak władzy i obrzędowych; 12 karbów i wrębów; 36 lalek ludowych; 12 modeli chat; 27 sprzętów domowych; 392 okazy ceramiki ludowej; 200 sprzętów gospodarstwa domowego; 8 przyrządów do święcenia; 20 ozdób wnętrza chaty; 13 rzeźb dewocyjnych; 87 narzędzi rolniczych; 21 narzędzi rybackich; 135 przyrządów tkackich; 33 okazy koszykarstwa; 33 instrumenty muzyczne; 66 przedmiotów obrzędowych; 64 okazy ciast obrzędowych; 74 okazy z zakr. med. ludowej; 2300 pisanek gł. z Kongresówki i Kresów wschodnich; 411 wycinanek ludowych; 102 zabawki ludowe [4879]; dział słowiańszczyzny: 306 przedmiotów; zbiory pozaeuropejskie: okazy 2670 z Azji, 900 z Afryki, 140 z Ameryki, 63 z Oceanii; dokumentacja: 5 tek z wzorami haftów i skrzyń malowanych; 500 fot. typów i scen ludowych z różnych części świata, 2000 klisz oryginalnych z wypraw naukowych;

Zakupy:

1888: okazy etnograficzne nabyte przez J.K. Kamieńskiego
1890: muzeum – komplet fotografii typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii
1928: zakup zbiorów huculskich z funduszu MWRiOP


Nieznane:

1896: model chaty żydowskiej z osady Łoszczów, gub. lubelska, wyst. przez p. Kossowskiego, eksponowany na II Wystawie Higienicznej w Warszawie

dary

1888: B. Anc, Karol Benni, Stanisław Czarnoski, p. Dudkiewicz, L. Dudrewicz, Stanisław Dziewiszek z Maciejowa (odzież męska ze wsi Mircze); Faustyn Jakubowski, M. Greim z Kamieńca Podolskiego (album typów podolskich i besarabskich – 105 kartonów z 129 wizerunkami); Irena Karłowiczowa (strój kobiecy z ok. Wiszniewa pow. święciański, elementy stroju kobiecego ok. Komaj, gub. wileńska, czapka uszata męska, okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry), Natalia hr. Kicka (zbiór ptactwa krajowego i obcego); J. Krieger, Wacław Kudelski (strój męski wzorowany ze wsi Wierzchowiny, pow. radzyński); L. Lewinson, Ignacy Odachowski (strój wieśniaczki z ok. Mira pow. nowogrodzki, sukmana męska, kolorowane typy i sceny rodzajowe ludowe); Janina Okołowicz (manekin – laka dziewczyny ze wsi Dys na Lubelszczyźnie w stroju ludowym); hr A. Potocki, Zofia Szpot (miniaturowy strój chłopski z Wierzchowiny pow. radzyński); Antoni Waga (owady i płazy); R.L., H.J. (manekin – ruchoma laka chłopa z miasteczka Piaski, w stroju miejscowym od Konstantego Świderskiego z Piask);

1889: H. Bukowski ze Sztokholmu (kostium lapoński męski, czapki, naczynia drewniane i metalowe, albumy etnograficzne); W. Czernowska (ubrania, sprzęty, narzędzia z pow. ihumeńskiego); p. Filipowicz z Tyflisu [Tbilisi] (typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie); J. Fuks z Częstochowy (zbroja japońska); Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Aleksander Jelski z Zamościa pow. ihumeński (warsztat tkacki z przyrządami do wyrobu płótna, wóz włościański, brona „smyk”, do bronowania pasiek, brona drewniana, stępa do tłuczenia soli, socha z jarzmem, grabie, widły, tabakierki, wrzeciona, łyżki drewniane, kubek na masło „jaszczyk”, łyżwy śniegowe, pasy białoruskie), Irena Karłowiczowa (łapcie białoruskie, zabawki dziecięce), Jadwiga Kowalska (kapelusz, łapcie, próbka samodziału, fotografie typów ze wsi Krynek pow. nowogrodzki); Jan Karłowicz (próba wyrobów drewnianych \ Chrystjani, chleb ze Sztokholmu, fotografie typów i budynków szwedzkich); p. Kudelski (miniaturowe ubranie góralskie z Zakopanego); J. Manguski z Aczyńska gub. jenisejska (kostiumy samojeda i Samojedki, kostium jeradzki, fajka samojedzka z kości mamutowej); Leopold Méyet (surma pasterska z Polesia); Wanda Niecielska (rózga weselna ze wsi Ciecierzyna p. Lublinem);

ks. Adolf Pleszczyński z Międzyrzeca (2 manekiny bojara i bojarki z parafi międzyrzeckiej w strojach miejscowych), Wanda Pławińska (kilimek z gub. czernichowskiej, para okazów ceramiki z Białocerkwi); p. Poławski z Warszawy (burchmany – obrazy przedstawiające Buddę, z klasztoru lamajskiego w ok. Tunki); Józef Rotarski z Rudzieńca (miniaturowe ubranie włościanina ze wsi Rudno pow. radzyński; kompletne kostiumy kobiece, 3 szt.); Helena Sachs z Lublina (czapka „Jałówka” z Dys p. Lublinem), Kazimiera Skrzyńska (strój włościanki z pow. błońskiego), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (kostium góralski); Konstanty Świderski z Piask (czapka „pończoszana” z ze wsi Wielączy, pow. zamojski), p. Waliszewska z Gol pow. włocławski (korona weselna panny młodej, pająki ozdobne -  2 szt., drewniane łamigłówki dziecięce, zabawki); R.L. (czapka „pończoszana” z ok. Bychawy, gub. lubelska, kolekcja fotografii typów ludowych z Lubelskiego, zbiór pisanek),

1890: Tadeusz Balicki (kostium tunguski, skrzypce jakuckie); Henryk Bukowski ze Sztkholmu (moneta szwedzka z 1711 r.), J. Domaradzka (fotografie, paciorki z węgla kaukaskiego, pisanki z Samhorodka pow. Berdyczowski); J. Fuks z Częstochowy ( japońskie elem. uzbrojenia: dzida, łuk, strzały, kindżał, kapciuch z fajką), M. Greim z Kamieńca Podolskiego (fotografie pisanek podolskich 60 szt.), Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Zofia Janiszewska (pisanki ze wsi Kije p. Pińczowem, 8 szt.); Wilhelm Jelski (kaftan drelichowy ze wsi Waręż pow. Sokalski), Lucyna Łopacińska z Łukowa (pisanki 8 szt.); Irena Karłowiczowa (kaftan kobiecy z Zakopanego, składana kobiałka łubiana z Nałęczowa); Mieczysław Karłowicz (fajka zakopiańska); Henryk Opieński z Krakowa (pismo chińskie z Krasnojarska), J. Kossakowski z Lublina (róża weselna ze wsi Krępice p. Lublinem); Tadeusz Kozerski ze Stawu pow. chełmski (sukmana, dwie czapki barankowe, wieniec ślubny z kwiatów i wstążek); p. Ła-u-e-a-sau, chiński subiekt handlowy z Warszawy (wachlarz chiński z Karganu; Leon Papieski z Nowego Margielanu [ob. Fergana, Uzbekistan] (kostium męski i damski z Turkiestanu, monety wschodnie z różnych czasów 25 szt.); Ignacja Piątkowska ze Smardzewa p. Sieradzem (wieńce dożynkowe 2 szt., kostiumy wieśniaka i wieśniaczki spod Smardzewa, prząślica, łomek, cierlica, sidła na ptaki, karbownica, Kuzaj na osełkę, fujarka, korona ślubna, maglownica, motowidło, czepki dziecięce, skrzypce wiejskie, fujarka wierzbowa, koszyk, tabakierka, bat owczarski);  ks. A. Pleszczyński z Żeliszewa (dwie lalki – typy Rusinów spod Międzyrzecza); W. Pławińska (ubrania głowy dziewczątz ok. Białocerkwi, przedmioty ceramiczne, krzesiwa i inne); J. Rotarski (pająk z Rudzieńca, pow. Radzyński); Józef Sanecki (drewniane obuwie ze wsi Szydłówka p. Kielcami, pająk i rózga weselna ze wsi Galów pow. Stopnicki); ks. Władysław Siarkowski z Kielc (rysunek parobka i dziewczyny ze wsi Kije pod Pińczowem aut. R. Niesiołowskiego, drobne narzędzia kamienne ze wsi Rembowie i Korytnicy p. Pinczowem, bransolety i szpile z uroczyska w Budzyniu p. Kazimierzą Wielką, model chałupy z pow. Jędrzejewskiego, pisanki z ok. Końskich i Opatowa, cztery urny z Budzynia p. Kazimierzą Wielką), Zofia Strzałkowska (sandały drewniane z Kałuszyna), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (laska z toporkiem z Zakopanego), L. Świeszewski z Lublina (czapka rogatywka z pow. Janowskiego); Władysław i Maria Tomaszewscy z Jaksic p. Koszycami (przedmioty ludowe z Proszowskiego i Kieleckiego, wieniec dożynkowy, haftowana chustka, czepek weselny, czerwona czapka rogatywka, czapki dziecięce, wyroby włościańskie); Stanisława Ulanowska (instrument muzyczny, gęśl, koszula i szal, przedmioty użytkowe z Inflant – łotewskie); Jan Wasilewski z Monachium (chiński obraz przedstawiający dzieci), Henryk Wołodkiewicz (kolekcja próbek wyrobów tkackich z Jagodnego pow. Łukowski – 200 szt., ze wsi Studziwody pow. Bielski – 100 szt.; skrzypce włościańskie z Gniewszczyzny, próbki wyrobów tkackich z gub. Grodzieńskiej, Wileńskiej i Witebskiej, garnek opleciony korą brzozową); p. Zarębski ze Stopnicy (model chaty dymnej p. Stopnicą); Zofia Żakowska (rózga weselna z Gołuchowa pow. stopnicki); H.W. (lichtarz i popielniczka gliniana z Magienty p. Warszawą); S.W. (ubranie miniaturowe z ok. Wisznicy pow. Włodawski)

1893: p. Chrzanowski ze wsi Koboło  pow. hrubieszowski (czapka odświętna, korowaj weselny z rózga marszałka, sukmana, pas, spódnica); p. Czechowiczowa (czapka uszata futrzana z pow. Święciańskiego, strój kobiecy na głowę, z włóczki, sztychu i tiulu); H. Dobrzycki (zbiór pasków samodziałowych z gub. Witebskiej); Michał Federowski (zbiór pasów samodziałowych, 149 szt. z gub. Grodzieńskiej); Zygmunt Gloger (86 okazów z kolekcji własnej: narzędzia rybackie z okolic Tykocina, torba myśliwska borsucza z pow. Wołkowskiego, nóż myśliwski, ozdoba kapelusza góralskiego, toporki z Pokucia i Zakopanego z lat 1826, 1870; obuszek szlachecki z 1700 r., prochownica z kopyta łosia z gub. Mińskiej, rzeźby kościelne z XVIII w. z ok. Tykocina i krakowskiego; kołatki, karbownica do wyliczania snopków, pasy skórzane ze szkalmierskiego, postoły z pow. Słonimskiego, patynki, obuwie skórzane z Wołkowskiego, kłumie drewniane z okol. Suwałk, czapki pończoszniane z okol. Wieliczki, czepek oczepinowy i korona panny młodej z 1868 r. z Krakowa, zapinki mosiężne, muszelki z Zakopanego, kaftan góralski z okol. Ustrzyk i Dzwiniacza, fajka, toporek cygański z pokucia, klatki drewniane pszczelnicze z gub. grodzieńskiej, zapaski z gub. podolskiej, czepiec kobiecy z 1840-1850 okol. Tykocina, piszczałki i fujarki karpackie, wrzeciono, czółenko tkackie, kosa lnu, talki nici z Tykocina, piórniki mosiężne z kałamarzami z końca XVI w.); Otton Horwat (dwa dywany ok. 1820-30 ze wsi Lipów pow. Rzeżycki); Aleksander Jabłonowski (fragmenty strojów arabskich, amulet szyitów z Kerbelech, czorapy beduińskie i perskie, fajka góralska z Syrii; ubiór kobiecy sukmana chłopska, pas z gub. Kijowskiej); Helena Kamińska (ubiór włościanki z osady starowierców Borsków gub. podolska, wianek ślubny ze wsi Siedliszcze pow. winnicki, ręcznik do ozdabiania obrazów ze wsi Witowo, zapaska i fartuch ze wsi Ossolinka)

W. Kriwaksin (naczynia majolikowe i z szyfru z Kaukazu i Persji, wyroby z kości morsa z gub. Archangielskiej); p. Korycińska (lalki w kostiumach Mazurki, Kujawianki, dziewczyny zspod Nieświeża); Z. Kowerska (chata z urządzeniem wewnętrznym ze wsi Wola Gałężowska, lubelskie, koszula męska, czepek damski ze wsi Głodno z pow. puławskim, koza „kłapacz” zapustna, obrzędowa ze wsi Rudnik pow. lubelski); p. Kwietniewski (model pługa z okol. Rabki, papierośnica ze słomy kolorowanej ze Skały w Olkuskim, ubranie głowy  kobiecej  z olkuskiego, obuwie drewniane z okol. Piotrkowa); L. Lissowski (korona dożynkowa z orzechów, drumla cygańska z Sobieczowa p. Dublanami); Witold Łaźniewski (przedmioty z Argentyny: siodło, popręg, uździenica, munsztuk, but, przyrząd do polowania na guanaki i strusie, buty ze skóry końskiej, „sobrepuesto”, czaprak, trzos, derka wełniana, ponch, okryci wełniane, ostrogi z Chile); Erazm Majewski (serdak, toporki góralskie, z Zakopanego, fajka z Ratułowa, rózga weselna, sukmany damskie i męskie, koszula haftowana, chustka, czepiec weselny, rogatywka, wieńce dożynkowe ze wsi Jastrzębiec gub. kielecka, skrzypki i basy Hieronima Wróbla ze wsi Sczytniki pow. Stopnicki, kolekcja broszurek, malatur, książek, albumów chińskich i japońskich, mapa schematyczna Wądołowskiego); p. Mieczkowska (kolekcja z wysp Karolińskich: maczugi, topory, tkaniny, diademy, przepaski, naszyjniki, maty); Romuald Oczykowski z łowickiego (próbki wełniaków, „lejbki”, kaftany męskie, kwiaty sztuczne, krążki, wstęgi z pow. łowickiego, zegar z mechanizmem drewnianym z postacią Kopernika); W. Olechnowicz (tablice pomiarów wzrostu i głów szlachty oraz chłopów z lubelskiego); Aleksander Ostrowski (ubiory, kilimki, laski, wyroby garncarskie z Kołomyi); I. Piątkowska ze Smardzewa w kaliskim (model chaty włościańskiej i „kogutka” obrzędowego); Józef Pierczeński z Koła (własne wyroby garncarskie); Wilhelm Puppe (kolekcja ubiorów, strojów, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku , rzędów końskich i oślich z Buchary, Samarkandy, Persji, Afganistanu i Kaukazu); ks. W. Siarkowski (rańtuch i rańtuszek z parafii Koniusza gub. kielecka); Aleksander Targoni (za pośr. Al. Jabłonowskiego – wykopalisko greckie z Krymu); Z. Wolski (ubiory, tkaniny, hafty, wyroby garncarskie, ligawki z gub. siedleckiej, z Iłży i gub. Kijowskiej)

1894-1895: p. Baranowska (ubiór starościny weselnej ze wsi Czernięcina pow. Krasnostawski), p. Barszczewski (broń naszyjniki i przedmioty z Paragwaju 14. szt.); p. Bernsztejn (przedmioty codzienne z Asuanu [Egipt], 28 szt.); Stanisław Cercha (tabakierka, futerał do okularów mieszczański, z Mochylowa), H. Chamcówna (ubranie włościanki ze wsi Pustkowice pow. Skwirski); M. Dłuska (spódnica i pas świąteczny); p. Flokowska (pisanki z pow. Latyczowskiego); J. Giejszter (ubrani wieśniaczki z okol. Mariampolu, fotografie typów); M. Greim (kilimki z Besarabii, 2 szt.); Aleksander Jabłonowski (asygnaty tureckie); L. Janikowski (czapka perska); p. Jung (fotografie wieśniaczek z Cieszyna), Irena Karłowiczowa (laski z Zakopanego 2 szt., koszula z Czorsztyna, fartuch, kaftanik z Opatowskiego); C. Kirkorowa (naczynia z Besarabii, kafle i czapka z pow. Święciańskiego); p. Kosiogło (ręczniki z pow. benderskiego w Besarabii); p. Kossakowski (marzanna, gaik wielkanocny, wić pogrzebowa z pow. będzińskiego); Z. Kowerska (wieńce dożynkowe 2 szt., kij i bat dziadowski, manekin drewniany w stroju kobiecym weselnym z pow. lubelskiego); L. Lissowski (wykopaliska kamienne z pow. kutnowskiego, czapki obrzędowe z pow. konińskiego, wieniec dożynkowy z Węgrzynowa w ks. poznańskim); W. Łaźniewski z Brazylii (brazylijskie wota z wosku); p. Mochczyński (toporek krzemienny z gub. podolskiej); p. Maciurzyński (urna z gub. płockiej); p. Mieczyńska (przyrząd do tatuowania z Polinezji); p. Morawska (wyroby z drewna, kobiałki, czepek dziecięcy z gub. lubelskiej); p. Moszków (lalka, ozdoby  z kłosów, instrument muzyczny, chustka z Besarabii, próbki wyrobów tkackich z pow. Radzyńskiego, elementy stroju kobiecego, chleb weselny, ręcznik, czapka, namitka z gub. wołyńskiej i in.); p. Niezabitowski (kufel do miodu); p. Orłowski (pisanki z okol. Mohylewa); p. Ostrowski (kilimki, fartuchy samodziałowe, wyroby ceramiczne z Korczewa gub. Siedlecka); A. Paszkiewicz (ubiór mieszczanki z Dawidgrodu pow. mozyrski); T. Pisarzewska (obrazy starogóralskie  na szkle z Ratulowa okol. Nowego Targu); p. Sawicka (kapelusz i zabawki z pow. Kutnowskiego, wyroby szkoły snycerskiej z Zakopanego); H. Ślizień (wyroby chińskie); B. Stawiarski (pisanki z pow. Szczuczyńskiego); p. Szczypiórski (kobiałka z gub. lubelskiej); C. Szpakowski (sukmana, pas, łapcie ze wsi Bobły pow. Kowelski); p. Szuszkiewicz (pisanki z pow. bracławskiego, koszyczek ze słomy z Zakroczymia, wyroby z Zakopanego); p. Tarczyński (korona ślubna, pająk z pow. łowickiego); S. Ulatowska (czepek i korowaj z Tarnorogu), p. Wierciński (firanka i krzesiwo tunguskie z Syberii), A. Witort (próbki tkanin); p. Wolski (koszula wyszywana z gub. podolskiej); p. H. Wołodkiewicz (łapcie, rękawice, pierniki, krzesiwo z gub. Witebskiej, kapelusz z gub. mińskiej, strój kobiecy głowy z Białej Cerkwi, części składowe ubrania, wyroby ceramiczne z okol. Sławuty i in); p. Wróblewski (trąby pasterskie z gub. grodzieńskiej, zbiór tabakierek); S. Wydżga (pisanki z pow. hrubieszowskiego); p. Ziembiński (kałamarz z okol. Rabki); M. Żółkiewska (ręczniki z pow. humańskiego, naczynie burak z okol. Ekaterynburga); p. Żółtowska (model chaty z okrąglaków z pow. pińskiego); p. Żylińska (strój kobiecy z okol. Mariampolu); Redakcja Kuriera Warszawskiego (zęby końskie z okol. Łęczycy, pisanki);

1899: Czesław Bagiński (ubiory mieszkańców Kazania); Stanisław Dziamarski (łowickie ozdoby z papieru); Wacław Jezierski (strój głowy dziewczyny z gub. tambowskiej); Hieronim Łopaciński (przedmioty łotewskie: model zamku drewnianego, próbki tkanin, laski, deseczka ze znakami rybackimi); Ludwik Stanisław Korotyński (włócznia z urny glinianej  ok. wsi Skawy w puszczy Myszynickiej); Zofia Potocka (pisanki – skrobanki z Mszyńca gub. łomżyński); Stanisława Sawicka (modele lalek w kostiumach rybackich z Le Tréport nad kanałem La Manche, fotografie typów ludzkich z okolic Hamburga); Marian Wawrzeniecki (przedmioty z Bośni, Turcji, mapa przedstawiająca stan ekonomiczny włościan w Królestwie Polskim, projekt nagłówka na afisz wystawy etnograficznej w salonie Krywulta); Baltazar Wysokiński z Międzyrzecza (zbiór leków, guseł, zabawek ludowych z regionu); redakcja Wisły („tzw. wręby” z Chodla pow. Lubelski);

 

Depozyty:

1889: Z. Wolski, Tadeusz Dowgird (kolekcja pisanek, 2 500 szt.), p. Jagmin (kolekcja wykopalisk ze wsi Skorbicze gub. grodzieńska i wsi Łęgonice gub. radomska)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1892 do 1893

uwagi:

1892: Krakowskie Przedmieście 17


Pracownicy:

Stanisław Ciszewski
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1889

Zygmunt Wasilewski
Okres pracy pracownika od 1889
Okres pracy pracownika do 1890

Szczęsny Jastrzębowski
Okres pracy pracownika od 1892
Okres pracy pracownika do 1896

Helena Kamińska
Okres pracy pracownika od 1896
Okres pracy pracownika do 1925

Leopold Janikowski
Okres pracy pracownika od 1900
Okres pracy pracownika do 1932

Stanisław Poniatowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory muzealne

1890: ok. 4000 okazów
1893: ok. 3 600 okazów  + depozyty (kolekcja pisanek Z. Wolskiego, ok. 3000 okazów; kolekcja p. Kaliksa Jagmina wykopaliska, ok. 1000 okazów)
1908: ok. 11 600 okazów
1912: dział wykopalisk ok. 5 000 okazów
1922: ok. 9 000 okazów
1939: ok. 30 000 okazów

1888: dział etnograficzny (głównie rzeczy słowiańskie, miejscowe): elementy oraz stroje ludowe damskie i męskie pełnowymiarowe, oryginały, kopie, wzory pomniejszone, lalki [manekiny]; fotografie i wizerunki typów ludzkich, sceny rodzajowe; zbiory przyrodnicze i krajoznawcze (okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry, owady i płazy), gabinet mineralogiczny (kolekcja kilku tysięcy obiektów);
1889: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. ihumeńskiego, nowogrodzkiego, zamojskiego, gub. jenisejskiej,  okazy góralskie, poleskie, lubelskie, bojarskie, dokumentacje: fotografie typów), kolekcje pisanek, wykopalisk;  okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty lapońskie, ze Sztokholmu, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (zbroja japońska, okazy afrykańskie, burchmany z klasztoru lamajskiego, dokumentacje: typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie);
1890: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. berdyczowskiego, sokalskiego, radzyńskiego, stopnickiego, janowskiego, kieleckiego, łukowskiego, włodawskiego, gub. wileńskiej, okazy góralskie, pińczowskie, dokumentacje: fotografie typów ludzkich, pisanek podolskich), kolekcje pisanek, narzędzia i wykopaliska; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty łotewskie, numizmaty szwedzkie, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty jakuckie, tanguskie, japońskie elem. uzbrojenia, okazy afrykańskie, chińskie, turkmeńskie; dokumentacja fotografie typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii);
1899: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. lubelskiego, łowickiego, gub. łomżyńskiej, tambowskiej; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, dokumentacja z północnej Francji i Hamburga, Bośni); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty kazańskie, łotewskie, tureckie);

1922: 80 kompletów strojów ludowych polskich i zagranicznych, 333 okazy poszczególnych ubrań, 215 ubrań głowy; 75 okazów tkanin ludowych, 69 próbek haftów i tkanin; 43 przyrządy związane z paleniem tytoniu; 18 kijów, lasek, oznak władzy i obrzędowych; 12 karbów i wrębów; 36 lalek ludowych; 12 modeli chat; 27 sprzętów domowych; 392 okazy ceramiki ludowej; 200 sprzętów gospodarstwa domowego; 8 przyrządów do święcenia; 20 ozdób wnętrza chaty; 13 rzeźb dewocyjnych; 87 narzędzi rolniczych; 21 narzędzi rybackich; 135 przyrządów tkackich; 33 okazy koszykarstwa; 33 instrumenty muzyczne; 66 przedmiotów obrzędowych; 64 okazy ciast obrzędowych; 74 okazy z zakr. med. ludowej; 2300 pisanek gł. z Kongresówki i Kresów wschodnich; 411 wycinanek ludowych; 102 zabawki ludowe [4879]; dział słowiańszczyzny: 306 przedmiotów; zbiory pozaeuropejskie: okazy 2670 z Azji, 900 z Afryki, 140 z Ameryki, 63 z Oceanii; dokumentacja: 5 tek z wzorami haftów i skrzyń malowanych; 500 fot. typów i scen ludowych z różnych części świata, 2000 klisz oryginalnych z wypraw naukowych;

Zakupy:

1888: okazy etnograficzne nabyte przez J.K. Kamieńskiego
1890: muzeum – komplet fotografii typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii
1928: zakup zbiorów huculskich z funduszu MWRiOP


Nieznane:

1896: model chaty żydowskiej z osady Łoszczów, gub. lubelska, wyst. przez p. Kossowskiego, eksponowany na II Wystawie Higienicznej w Warszawie

dary

1888: B. Anc, Karol Benni, Stanisław Czarnoski, p. Dudkiewicz, L. Dudrewicz, Stanisław Dziewiszek z Maciejowa (odzież męska ze wsi Mircze); Faustyn Jakubowski, M. Greim z Kamieńca Podolskiego (album typów podolskich i besarabskich – 105 kartonów z 129 wizerunkami); Irena Karłowiczowa (strój kobiecy z ok. Wiszniewa pow. święciański, elementy stroju kobiecego ok. Komaj, gub. wileńska, czapka uszata męska, okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry), Natalia hr. Kicka (zbiór ptactwa krajowego i obcego); J. Krieger, Wacław Kudelski (strój męski wzorowany ze wsi Wierzchowiny, pow. radzyński); L. Lewinson, Ignacy Odachowski (strój wieśniaczki z ok. Mira pow. nowogrodzki, sukmana męska, kolorowane typy i sceny rodzajowe ludowe); Janina Okołowicz (manekin – laka dziewczyny ze wsi Dys na Lubelszczyźnie w stroju ludowym); hr A. Potocki, Zofia Szpot (miniaturowy strój chłopski z Wierzchowiny pow. radzyński); Antoni Waga (owady i płazy); R.L., H.J. (manekin – ruchoma laka chłopa z miasteczka Piaski, w stroju miejscowym od Konstantego Świderskiego z Piask);

1889: H. Bukowski ze Sztokholmu (kostium lapoński męski, czapki, naczynia drewniane i metalowe, albumy etnograficzne); W. Czernowska (ubrania, sprzęty, narzędzia z pow. ihumeńskiego); p. Filipowicz z Tyflisu [Tbilisi] (typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie); J. Fuks z Częstochowy (zbroja japońska); Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Aleksander Jelski z Zamościa pow. ihumeński (warsztat tkacki z przyrządami do wyrobu płótna, wóz włościański, brona „smyk”, do bronowania pasiek, brona drewniana, stępa do tłuczenia soli, socha z jarzmem, grabie, widły, tabakierki, wrzeciona, łyżki drewniane, kubek na masło „jaszczyk”, łyżwy śniegowe, pasy białoruskie), Irena Karłowiczowa (łapcie białoruskie, zabawki dziecięce), Jadwiga Kowalska (kapelusz, łapcie, próbka samodziału, fotografie typów ze wsi Krynek pow. nowogrodzki); Jan Karłowicz (próba wyrobów drewnianych \ Chrystjani, chleb ze Sztokholmu, fotografie typów i budynków szwedzkich); p. Kudelski (miniaturowe ubranie góralskie z Zakopanego); J. Manguski z Aczyńska gub. jenisejska (kostiumy samojeda i Samojedki, kostium jeradzki, fajka samojedzka z kości mamutowej); Leopold Méyet (surma pasterska z Polesia); Wanda Niecielska (rózga weselna ze wsi Ciecierzyna p. Lublinem);

ks. Adolf Pleszczyński z Międzyrzeca (2 manekiny bojara i bojarki z parafi międzyrzeckiej w strojach miejscowych), Wanda Pławińska (kilimek z gub. czernichowskiej, para okazów ceramiki z Białocerkwi); p. Poławski z Warszawy (burchmany – obrazy przedstawiające Buddę, z klasztoru lamajskiego w ok. Tunki); Józef Rotarski z Rudzieńca (miniaturowe ubranie włościanina ze wsi Rudno pow. radzyński; kompletne kostiumy kobiece, 3 szt.); Helena Sachs z Lublina (czapka „Jałówka” z Dys p. Lublinem), Kazimiera Skrzyńska (strój włościanki z pow. błońskiego), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (kostium góralski); Konstanty Świderski z Piask (czapka „pończoszana” z ze wsi Wielączy, pow. zamojski), p. Waliszewska z Gol pow. włocławski (korona weselna panny młodej, pająki ozdobne -  2 szt., drewniane łamigłówki dziecięce, zabawki); R.L. (czapka „pończoszana” z ok. Bychawy, gub. lubelska, kolekcja fotografii typów ludowych z Lubelskiego, zbiór pisanek),

1890: Tadeusz Balicki (kostium tunguski, skrzypce jakuckie); Henryk Bukowski ze Sztkholmu (moneta szwedzka z 1711 r.), J. Domaradzka (fotografie, paciorki z węgla kaukaskiego, pisanki z Samhorodka pow. Berdyczowski); J. Fuks z Częstochowy ( japońskie elem. uzbrojenia: dzida, łuk, strzały, kindżał, kapciuch z fajką), M. Greim z Kamieńca Podolskiego (fotografie pisanek podolskich 60 szt.), Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Zofia Janiszewska (pisanki ze wsi Kije p. Pińczowem, 8 szt.); Wilhelm Jelski (kaftan drelichowy ze wsi Waręż pow. Sokalski), Lucyna Łopacińska z Łukowa (pisanki 8 szt.); Irena Karłowiczowa (kaftan kobiecy z Zakopanego, składana kobiałka łubiana z Nałęczowa); Mieczysław Karłowicz (fajka zakopiańska); Henryk Opieński z Krakowa (pismo chińskie z Krasnojarska), J. Kossakowski z Lublina (róża weselna ze wsi Krępice p. Lublinem); Tadeusz Kozerski ze Stawu pow. chełmski (sukmana, dwie czapki barankowe, wieniec ślubny z kwiatów i wstążek); p. Ła-u-e-a-sau, chiński subiekt handlowy z Warszawy (wachlarz chiński z Karganu; Leon Papieski z Nowego Margielanu [ob. Fergana, Uzbekistan] (kostium męski i damski z Turkiestanu, monety wschodnie z różnych czasów 25 szt.); Ignacja Piątkowska ze Smardzewa p. Sieradzem (wieńce dożynkowe 2 szt., kostiumy wieśniaka i wieśniaczki spod Smardzewa, prząślica, łomek, cierlica, sidła na ptaki, karbownica, Kuzaj na osełkę, fujarka, korona ślubna, maglownica, motowidło, czepki dziecięce, skrzypce wiejskie, fujarka wierzbowa, koszyk, tabakierka, bat owczarski);  ks. A. Pleszczyński z Żeliszewa (dwie lalki – typy Rusinów spod Międzyrzecza); W. Pławińska (ubrania głowy dziewczątz ok. Białocerkwi, przedmioty ceramiczne, krzesiwa i inne); J. Rotarski (pająk z Rudzieńca, pow. Radzyński); Józef Sanecki (drewniane obuwie ze wsi Szydłówka p. Kielcami, pająk i rózga weselna ze wsi Galów pow. Stopnicki); ks. Władysław Siarkowski z Kielc (rysunek parobka i dziewczyny ze wsi Kije pod Pińczowem aut. R. Niesiołowskiego, drobne narzędzia kamienne ze wsi Rembowie i Korytnicy p. Pinczowem, bransolety i szpile z uroczyska w Budzyniu p. Kazimierzą Wielką, model chałupy z pow. Jędrzejewskiego, pisanki z ok. Końskich i Opatowa, cztery urny z Budzynia p. Kazimierzą Wielką), Zofia Strzałkowska (sandały drewniane z Kałuszyna), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (laska z toporkiem z Zakopanego), L. Świeszewski z Lublina (czapka rogatywka z pow. Janowskiego); Władysław i Maria Tomaszewscy z Jaksic p. Koszycami (przedmioty ludowe z Proszowskiego i Kieleckiego, wieniec dożynkowy, haftowana chustka, czepek weselny, czerwona czapka rogatywka, czapki dziecięce, wyroby włościańskie); Stanisława Ulanowska (instrument muzyczny, gęśl, koszula i szal, przedmioty użytkowe z Inflant – łotewskie); Jan Wasilewski z Monachium (chiński obraz przedstawiający dzieci), Henryk Wołodkiewicz (kolekcja próbek wyrobów tkackich z Jagodnego pow. Łukowski – 200 szt., ze wsi Studziwody pow. Bielski – 100 szt.; skrzypce włościańskie z Gniewszczyzny, próbki wyrobów tkackich z gub. Grodzieńskiej, Wileńskiej i Witebskiej, garnek opleciony korą brzozową); p. Zarębski ze Stopnicy (model chaty dymnej p. Stopnicą); Zofia Żakowska (rózga weselna z Gołuchowa pow. stopnicki); H.W. (lichtarz i popielniczka gliniana z Magienty p. Warszawą); S.W. (ubranie miniaturowe z ok. Wisznicy pow. Włodawski)

1893: p. Chrzanowski ze wsi Koboło  pow. hrubieszowski (czapka odświętna, korowaj weselny z rózga marszałka, sukmana, pas, spódnica); p. Czechowiczowa (czapka uszata futrzana z pow. Święciańskiego, strój kobiecy na głowę, z włóczki, sztychu i tiulu); H. Dobrzycki (zbiór pasków samodziałowych z gub. Witebskiej); Michał Federowski (zbiór pasów samodziałowych, 149 szt. z gub. Grodzieńskiej); Zygmunt Gloger (86 okazów z kolekcji własnej: narzędzia rybackie z okolic Tykocina, torba myśliwska borsucza z pow. Wołkowskiego, nóż myśliwski, ozdoba kapelusza góralskiego, toporki z Pokucia i Zakopanego z lat 1826, 1870; obuszek szlachecki z 1700 r., prochownica z kopyta łosia z gub. Mińskiej, rzeźby kościelne z XVIII w. z ok. Tykocina i krakowskiego; kołatki, karbownica do wyliczania snopków, pasy skórzane ze szkalmierskiego, postoły z pow. Słonimskiego, patynki, obuwie skórzane z Wołkowskiego, kłumie drewniane z okol. Suwałk, czapki pończoszniane z okol. Wieliczki, czepek oczepinowy i korona panny młodej z 1868 r. z Krakowa, zapinki mosiężne, muszelki z Zakopanego, kaftan góralski z okol. Ustrzyk i Dzwiniacza, fajka, toporek cygański z pokucia, klatki drewniane pszczelnicze z gub. grodzieńskiej, zapaski z gub. podolskiej, czepiec kobiecy z 1840-1850 okol. Tykocina, piszczałki i fujarki karpackie, wrzeciono, czółenko tkackie, kosa lnu, talki nici z Tykocina, piórniki mosiężne z kałamarzami z końca XVI w.); Otton Horwat (dwa dywany ok. 1820-30 ze wsi Lipów pow. Rzeżycki); Aleksander Jabłonowski (fragmenty strojów arabskich, amulet szyitów z Kerbelech, czorapy beduińskie i perskie, fajka góralska z Syrii; ubiór kobiecy sukmana chłopska, pas z gub. Kijowskiej); Helena Kamińska (ubiór włościanki z osady starowierców Borsków gub. podolska, wianek ślubny ze wsi Siedliszcze pow. winnicki, ręcznik do ozdabiania obrazów ze wsi Witowo, zapaska i fartuch ze wsi Ossolinka)

W. Kriwaksin (naczynia majolikowe i z szyfru z Kaukazu i Persji, wyroby z kości morsa z gub. Archangielskiej); p. Korycińska (lalki w kostiumach Mazurki, Kujawianki, dziewczyny zspod Nieświeża); Z. Kowerska (chata z urządzeniem wewnętrznym ze wsi Wola Gałężowska, lubelskie, koszula męska, czepek damski ze wsi Głodno z pow. puławskim, koza „kłapacz” zapustna, obrzędowa ze wsi Rudnik pow. lubelski); p. Kwietniewski (model pługa z okol. Rabki, papierośnica ze słomy kolorowanej ze Skały w Olkuskim, ubranie głowy  kobiecej  z olkuskiego, obuwie drewniane z okol. Piotrkowa); L. Lissowski (korona dożynkowa z orzechów, drumla cygańska z Sobieczowa p. Dublanami); Witold Łaźniewski (przedmioty z Argentyny: siodło, popręg, uździenica, munsztuk, but, przyrząd do polowania na guanaki i strusie, buty ze skóry końskiej, „sobrepuesto”, czaprak, trzos, derka wełniana, ponch, okryci wełniane, ostrogi z Chile); Erazm Majewski (serdak, toporki góralskie, z Zakopanego, fajka z Ratułowa, rózga weselna, sukmany damskie i męskie, koszula haftowana, chustka, czepiec weselny, rogatywka, wieńce dożynkowe ze wsi Jastrzębiec gub. kielecka, skrzypki i basy Hieronima Wróbla ze wsi Sczytniki pow. Stopnicki, kolekcja broszurek, malatur, książek, albumów chińskich i japońskich, mapa schematyczna Wądołowskiego); p. Mieczkowska (kolekcja z wysp Karolińskich: maczugi, topory, tkaniny, diademy, przepaski, naszyjniki, maty); Romuald Oczykowski z łowickiego (próbki wełniaków, „lejbki”, kaftany męskie, kwiaty sztuczne, krążki, wstęgi z pow. łowickiego, zegar z mechanizmem drewnianym z postacią Kopernika); W. Olechnowicz (tablice pomiarów wzrostu i głów szlachty oraz chłopów z lubelskiego); Aleksander Ostrowski (ubiory, kilimki, laski, wyroby garncarskie z Kołomyi); I. Piątkowska ze Smardzewa w kaliskim (model chaty włościańskiej i „kogutka” obrzędowego); Józef Pierczeński z Koła (własne wyroby garncarskie); Wilhelm Puppe (kolekcja ubiorów, strojów, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku , rzędów końskich i oślich z Buchary, Samarkandy, Persji, Afganistanu i Kaukazu); ks. W. Siarkowski (rańtuch i rańtuszek z parafii Koniusza gub. kielecka); Aleksander Targoni (za pośr. Al. Jabłonowskiego – wykopalisko greckie z Krymu); Z. Wolski (ubiory, tkaniny, hafty, wyroby garncarskie, ligawki z gub. siedleckiej, z Iłży i gub. Kijowskiej)

1894-1895: p. Baranowska (ubiór starościny weselnej ze wsi Czernięcina pow. Krasnostawski), p. Barszczewski (broń naszyjniki i przedmioty z Paragwaju 14. szt.); p. Bernsztejn (przedmioty codzienne z Asuanu [Egipt], 28 szt.); Stanisław Cercha (tabakierka, futerał do okularów mieszczański, z Mochylowa), H. Chamcówna (ubranie włościanki ze wsi Pustkowice pow. Skwirski); M. Dłuska (spódnica i pas świąteczny); p. Flokowska (pisanki z pow. Latyczowskiego); J. Giejszter (ubrani wieśniaczki z okol. Mariampolu, fotografie typów); M. Greim (kilimki z Besarabii, 2 szt.); Aleksander Jabłonowski (asygnaty tureckie); L. Janikowski (czapka perska); p. Jung (fotografie wieśniaczek z Cieszyna), Irena Karłowiczowa (laski z Zakopanego 2 szt., koszula z Czorsztyna, fartuch, kaftanik z Opatowskiego); C. Kirkorowa (naczynia z Besarabii, kafle i czapka z pow. Święciańskiego); p. Kosiogło (ręczniki z pow. benderskiego w Besarabii); p. Kossakowski (marzanna, gaik wielkanocny, wić pogrzebowa z pow. będzińskiego); Z. Kowerska (wieńce dożynkowe 2 szt., kij i bat dziadowski, manekin drewniany w stroju kobiecym weselnym z pow. lubelskiego); L. Lissowski (wykopaliska kamienne z pow. kutnowskiego, czapki obrzędowe z pow. konińskiego, wieniec dożynkowy z Węgrzynowa w ks. poznańskim); W. Łaźniewski z Brazylii (brazylijskie wota z wosku); p. Mochczyński (toporek krzemienny z gub. podolskiej); p. Maciurzyński (urna z gub. płockiej); p. Mieczyńska (przyrząd do tatuowania z Polinezji); p. Morawska (wyroby z drewna, kobiałki, czepek dziecięcy z gub. lubelskiej); p. Moszków (lalka, ozdoby  z kłosów, instrument muzyczny, chustka z Besarabii, próbki wyrobów tkackich z pow. Radzyńskiego, elementy stroju kobiecego, chleb weselny, ręcznik, czapka, namitka z gub. wołyńskiej i in.); p. Niezabitowski (kufel do miodu); p. Orłowski (pisanki z okol. Mohylewa); p. Ostrowski (kilimki, fartuchy samodziałowe, wyroby ceramiczne z Korczewa gub. Siedlecka); A. Paszkiewicz (ubiór mieszczanki z Dawidgrodu pow. mozyrski); T. Pisarzewska (obrazy starogóralskie  na szkle z Ratulowa okol. Nowego Targu); p. Sawicka (kapelusz i zabawki z pow. Kutnowskiego, wyroby szkoły snycerskiej z Zakopanego); H. Ślizień (wyroby chińskie); B. Stawiarski (pisanki z pow. Szczuczyńskiego); p. Szczypiórski (kobiałka z gub. lubelskiej); C. Szpakowski (sukmana, pas, łapcie ze wsi Bobły pow. Kowelski); p. Szuszkiewicz (pisanki z pow. bracławskiego, koszyczek ze słomy z Zakroczymia, wyroby z Zakopanego); p. Tarczyński (korona ślubna, pająk z pow. łowickiego); S. Ulatowska (czepek i korowaj z Tarnorogu), p. Wierciński (firanka i krzesiwo tunguskie z Syberii), A. Witort (próbki tkanin); p. Wolski (koszula wyszywana z gub. podolskiej); p. H. Wołodkiewicz (łapcie, rękawice, pierniki, krzesiwo z gub. Witebskiej, kapelusz z gub. mińskiej, strój kobiecy głowy z Białej Cerkwi, części składowe ubrania, wyroby ceramiczne z okol. Sławuty i in); p. Wróblewski (trąby pasterskie z gub. grodzieńskiej, zbiór tabakierek); S. Wydżga (pisanki z pow. hrubieszowskiego); p. Ziembiński (kałamarz z okol. Rabki); M. Żółkiewska (ręczniki z pow. humańskiego, naczynie burak z okol. Ekaterynburga); p. Żółtowska (model chaty z okrąglaków z pow. pińskiego); p. Żylińska (strój kobiecy z okol. Mariampolu); Redakcja Kuriera Warszawskiego (zęby końskie z okol. Łęczycy, pisanki);

1899: Czesław Bagiński (ubiory mieszkańców Kazania); Stanisław Dziamarski (łowickie ozdoby z papieru); Wacław Jezierski (strój głowy dziewczyny z gub. tambowskiej); Hieronim Łopaciński (przedmioty łotewskie: model zamku drewnianego, próbki tkanin, laski, deseczka ze znakami rybackimi); Ludwik Stanisław Korotyński (włócznia z urny glinianej  ok. wsi Skawy w puszczy Myszynickiej); Zofia Potocka (pisanki – skrobanki z Mszyńca gub. łomżyński); Stanisława Sawicka (modele lalek w kostiumach rybackich z Le Tréport nad kanałem La Manche, fotografie typów ludzkich z okolic Hamburga); Marian Wawrzeniecki (przedmioty z Bośni, Turcji, mapa przedstawiająca stan ekonomiczny włościan w Królestwie Polskim, projekt nagłówka na afisz wystawy etnograficznej w salonie Krywulta); Baltazar Wysokiński z Międzyrzecza (zbiór leków, guseł, zabawek ludowych z regionu); redakcja Wisły („tzw. wręby” z Chodla pow. Lubelski);

 

Depozyty:

1889: Z. Wolski, Tadeusz Dowgird (kolekcja pisanek, 2 500 szt.), p. Jagmin (kolekcja wykopalisk ze wsi Skorbicze gub. grodzieńska i wsi Łęgonice gub. radomska)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1893 do 1896

uwagi:

1893: ul. Wiejska 6: Pałac Frascati, Muzeum Ornitologiczne Branickiego (ob. al. Na Skarpie 21)


Pracownicy:

Stanisław Ciszewski
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1889

Zygmunt Wasilewski
Okres pracy pracownika od 1889
Okres pracy pracownika do 1890

Szczęsny Jastrzębowski
Okres pracy pracownika od 1892
Okres pracy pracownika do 1896

Helena Kamińska
Okres pracy pracownika od 1896
Okres pracy pracownika do 1925

Leopold Janikowski
Okres pracy pracownika od 1900
Okres pracy pracownika do 1932

Stanisław Poniatowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory muzealne

1890: ok. 4000 okazów
1893: ok. 3 600 okazów  + depozyty (kolekcja pisanek Z. Wolskiego, ok. 3000 okazów; kolekcja p. Kaliksa Jagmina wykopaliska, ok. 1000 okazów)
1908: ok. 11 600 okazów
1912: dział wykopalisk ok. 5 000 okazów
1922: ok. 9 000 okazów
1939: ok. 30 000 okazów

1888: dział etnograficzny (głównie rzeczy słowiańskie, miejscowe): elementy oraz stroje ludowe damskie i męskie pełnowymiarowe, oryginały, kopie, wzory pomniejszone, lalki [manekiny]; fotografie i wizerunki typów ludzkich, sceny rodzajowe; zbiory przyrodnicze i krajoznawcze (okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry, owady i płazy), gabinet mineralogiczny (kolekcja kilku tysięcy obiektów);
1889: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. ihumeńskiego, nowogrodzkiego, zamojskiego, gub. jenisejskiej,  okazy góralskie, poleskie, lubelskie, bojarskie, dokumentacje: fotografie typów), kolekcje pisanek, wykopalisk;  okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty lapońskie, ze Sztokholmu, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (zbroja japońska, okazy afrykańskie, burchmany z klasztoru lamajskiego, dokumentacje: typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie);
1890: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. berdyczowskiego, sokalskiego, radzyńskiego, stopnickiego, janowskiego, kieleckiego, łukowskiego, włodawskiego, gub. wileńskiej, okazy góralskie, pińczowskie, dokumentacje: fotografie typów ludzkich, pisanek podolskich), kolekcje pisanek, narzędzia i wykopaliska; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty łotewskie, numizmaty szwedzkie, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty jakuckie, tanguskie, japońskie elem. uzbrojenia, okazy afrykańskie, chińskie, turkmeńskie; dokumentacja fotografie typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii);
1899: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. lubelskiego, łowickiego, gub. łomżyńskiej, tambowskiej; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, dokumentacja z północnej Francji i Hamburga, Bośni); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty kazańskie, łotewskie, tureckie);

1922: 80 kompletów strojów ludowych polskich i zagranicznych, 333 okazy poszczególnych ubrań, 215 ubrań głowy; 75 okazów tkanin ludowych, 69 próbek haftów i tkanin; 43 przyrządy związane z paleniem tytoniu; 18 kijów, lasek, oznak władzy i obrzędowych; 12 karbów i wrębów; 36 lalek ludowych; 12 modeli chat; 27 sprzętów domowych; 392 okazy ceramiki ludowej; 200 sprzętów gospodarstwa domowego; 8 przyrządów do święcenia; 20 ozdób wnętrza chaty; 13 rzeźb dewocyjnych; 87 narzędzi rolniczych; 21 narzędzi rybackich; 135 przyrządów tkackich; 33 okazy koszykarstwa; 33 instrumenty muzyczne; 66 przedmiotów obrzędowych; 64 okazy ciast obrzędowych; 74 okazy z zakr. med. ludowej; 2300 pisanek gł. z Kongresówki i Kresów wschodnich; 411 wycinanek ludowych; 102 zabawki ludowe [4879]; dział słowiańszczyzny: 306 przedmiotów; zbiory pozaeuropejskie: okazy 2670 z Azji, 900 z Afryki, 140 z Ameryki, 63 z Oceanii; dokumentacja: 5 tek z wzorami haftów i skrzyń malowanych; 500 fot. typów i scen ludowych z różnych części świata, 2000 klisz oryginalnych z wypraw naukowych;

Zakupy:

1888: okazy etnograficzne nabyte przez J.K. Kamieńskiego
1890: muzeum – komplet fotografii typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii
1928: zakup zbiorów huculskich z funduszu MWRiOP


Nieznane:

1896: model chaty żydowskiej z osady Łoszczów, gub. lubelska, wyst. przez p. Kossowskiego, eksponowany na II Wystawie Higienicznej w Warszawie

dary

1888: B. Anc, Karol Benni, Stanisław Czarnoski, p. Dudkiewicz, L. Dudrewicz, Stanisław Dziewiszek z Maciejowa (odzież męska ze wsi Mircze); Faustyn Jakubowski, M. Greim z Kamieńca Podolskiego (album typów podolskich i besarabskich – 105 kartonów z 129 wizerunkami); Irena Karłowiczowa (strój kobiecy z ok. Wiszniewa pow. święciański, elementy stroju kobiecego ok. Komaj, gub. wileńska, czapka uszata męska, okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry), Natalia hr. Kicka (zbiór ptactwa krajowego i obcego); J. Krieger, Wacław Kudelski (strój męski wzorowany ze wsi Wierzchowiny, pow. radzyński); L. Lewinson, Ignacy Odachowski (strój wieśniaczki z ok. Mira pow. nowogrodzki, sukmana męska, kolorowane typy i sceny rodzajowe ludowe); Janina Okołowicz (manekin – laka dziewczyny ze wsi Dys na Lubelszczyźnie w stroju ludowym); hr A. Potocki, Zofia Szpot (miniaturowy strój chłopski z Wierzchowiny pow. radzyński); Antoni Waga (owady i płazy); R.L., H.J. (manekin – ruchoma laka chłopa z miasteczka Piaski, w stroju miejscowym od Konstantego Świderskiego z Piask);

1889: H. Bukowski ze Sztokholmu (kostium lapoński męski, czapki, naczynia drewniane i metalowe, albumy etnograficzne); W. Czernowska (ubrania, sprzęty, narzędzia z pow. ihumeńskiego); p. Filipowicz z Tyflisu [Tbilisi] (typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie); J. Fuks z Częstochowy (zbroja japońska); Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Aleksander Jelski z Zamościa pow. ihumeński (warsztat tkacki z przyrządami do wyrobu płótna, wóz włościański, brona „smyk”, do bronowania pasiek, brona drewniana, stępa do tłuczenia soli, socha z jarzmem, grabie, widły, tabakierki, wrzeciona, łyżki drewniane, kubek na masło „jaszczyk”, łyżwy śniegowe, pasy białoruskie), Irena Karłowiczowa (łapcie białoruskie, zabawki dziecięce), Jadwiga Kowalska (kapelusz, łapcie, próbka samodziału, fotografie typów ze wsi Krynek pow. nowogrodzki); Jan Karłowicz (próba wyrobów drewnianych \ Chrystjani, chleb ze Sztokholmu, fotografie typów i budynków szwedzkich); p. Kudelski (miniaturowe ubranie góralskie z Zakopanego); J. Manguski z Aczyńska gub. jenisejska (kostiumy samojeda i Samojedki, kostium jeradzki, fajka samojedzka z kości mamutowej); Leopold Méyet (surma pasterska z Polesia); Wanda Niecielska (rózga weselna ze wsi Ciecierzyna p. Lublinem);

ks. Adolf Pleszczyński z Międzyrzeca (2 manekiny bojara i bojarki z parafi międzyrzeckiej w strojach miejscowych), Wanda Pławińska (kilimek z gub. czernichowskiej, para okazów ceramiki z Białocerkwi); p. Poławski z Warszawy (burchmany – obrazy przedstawiające Buddę, z klasztoru lamajskiego w ok. Tunki); Józef Rotarski z Rudzieńca (miniaturowe ubranie włościanina ze wsi Rudno pow. radzyński; kompletne kostiumy kobiece, 3 szt.); Helena Sachs z Lublina (czapka „Jałówka” z Dys p. Lublinem), Kazimiera Skrzyńska (strój włościanki z pow. błońskiego), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (kostium góralski); Konstanty Świderski z Piask (czapka „pończoszana” z ze wsi Wielączy, pow. zamojski), p. Waliszewska z Gol pow. włocławski (korona weselna panny młodej, pająki ozdobne -  2 szt., drewniane łamigłówki dziecięce, zabawki); R.L. (czapka „pończoszana” z ok. Bychawy, gub. lubelska, kolekcja fotografii typów ludowych z Lubelskiego, zbiór pisanek),

1890: Tadeusz Balicki (kostium tunguski, skrzypce jakuckie); Henryk Bukowski ze Sztkholmu (moneta szwedzka z 1711 r.), J. Domaradzka (fotografie, paciorki z węgla kaukaskiego, pisanki z Samhorodka pow. Berdyczowski); J. Fuks z Częstochowy ( japońskie elem. uzbrojenia: dzida, łuk, strzały, kindżał, kapciuch z fajką), M. Greim z Kamieńca Podolskiego (fotografie pisanek podolskich 60 szt.), Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Zofia Janiszewska (pisanki ze wsi Kije p. Pińczowem, 8 szt.); Wilhelm Jelski (kaftan drelichowy ze wsi Waręż pow. Sokalski), Lucyna Łopacińska z Łukowa (pisanki 8 szt.); Irena Karłowiczowa (kaftan kobiecy z Zakopanego, składana kobiałka łubiana z Nałęczowa); Mieczysław Karłowicz (fajka zakopiańska); Henryk Opieński z Krakowa (pismo chińskie z Krasnojarska), J. Kossakowski z Lublina (róża weselna ze wsi Krępice p. Lublinem); Tadeusz Kozerski ze Stawu pow. chełmski (sukmana, dwie czapki barankowe, wieniec ślubny z kwiatów i wstążek); p. Ła-u-e-a-sau, chiński subiekt handlowy z Warszawy (wachlarz chiński z Karganu; Leon Papieski z Nowego Margielanu [ob. Fergana, Uzbekistan] (kostium męski i damski z Turkiestanu, monety wschodnie z różnych czasów 25 szt.); Ignacja Piątkowska ze Smardzewa p. Sieradzem (wieńce dożynkowe 2 szt., kostiumy wieśniaka i wieśniaczki spod Smardzewa, prząślica, łomek, cierlica, sidła na ptaki, karbownica, Kuzaj na osełkę, fujarka, korona ślubna, maglownica, motowidło, czepki dziecięce, skrzypce wiejskie, fujarka wierzbowa, koszyk, tabakierka, bat owczarski);  ks. A. Pleszczyński z Żeliszewa (dwie lalki – typy Rusinów spod Międzyrzecza); W. Pławińska (ubrania głowy dziewczątz ok. Białocerkwi, przedmioty ceramiczne, krzesiwa i inne); J. Rotarski (pająk z Rudzieńca, pow. Radzyński); Józef Sanecki (drewniane obuwie ze wsi Szydłówka p. Kielcami, pająk i rózga weselna ze wsi Galów pow. Stopnicki); ks. Władysław Siarkowski z Kielc (rysunek parobka i dziewczyny ze wsi Kije pod Pińczowem aut. R. Niesiołowskiego, drobne narzędzia kamienne ze wsi Rembowie i Korytnicy p. Pinczowem, bransolety i szpile z uroczyska w Budzyniu p. Kazimierzą Wielką, model chałupy z pow. Jędrzejewskiego, pisanki z ok. Końskich i Opatowa, cztery urny z Budzynia p. Kazimierzą Wielką), Zofia Strzałkowska (sandały drewniane z Kałuszyna), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (laska z toporkiem z Zakopanego), L. Świeszewski z Lublina (czapka rogatywka z pow. Janowskiego); Władysław i Maria Tomaszewscy z Jaksic p. Koszycami (przedmioty ludowe z Proszowskiego i Kieleckiego, wieniec dożynkowy, haftowana chustka, czepek weselny, czerwona czapka rogatywka, czapki dziecięce, wyroby włościańskie); Stanisława Ulanowska (instrument muzyczny, gęśl, koszula i szal, przedmioty użytkowe z Inflant – łotewskie); Jan Wasilewski z Monachium (chiński obraz przedstawiający dzieci), Henryk Wołodkiewicz (kolekcja próbek wyrobów tkackich z Jagodnego pow. Łukowski – 200 szt., ze wsi Studziwody pow. Bielski – 100 szt.; skrzypce włościańskie z Gniewszczyzny, próbki wyrobów tkackich z gub. Grodzieńskiej, Wileńskiej i Witebskiej, garnek opleciony korą brzozową); p. Zarębski ze Stopnicy (model chaty dymnej p. Stopnicą); Zofia Żakowska (rózga weselna z Gołuchowa pow. stopnicki); H.W. (lichtarz i popielniczka gliniana z Magienty p. Warszawą); S.W. (ubranie miniaturowe z ok. Wisznicy pow. Włodawski)

1893: p. Chrzanowski ze wsi Koboło  pow. hrubieszowski (czapka odświętna, korowaj weselny z rózga marszałka, sukmana, pas, spódnica); p. Czechowiczowa (czapka uszata futrzana z pow. Święciańskiego, strój kobiecy na głowę, z włóczki, sztychu i tiulu); H. Dobrzycki (zbiór pasków samodziałowych z gub. Witebskiej); Michał Federowski (zbiór pasów samodziałowych, 149 szt. z gub. Grodzieńskiej); Zygmunt Gloger (86 okazów z kolekcji własnej: narzędzia rybackie z okolic Tykocina, torba myśliwska borsucza z pow. Wołkowskiego, nóż myśliwski, ozdoba kapelusza góralskiego, toporki z Pokucia i Zakopanego z lat 1826, 1870; obuszek szlachecki z 1700 r., prochownica z kopyta łosia z gub. Mińskiej, rzeźby kościelne z XVIII w. z ok. Tykocina i krakowskiego; kołatki, karbownica do wyliczania snopków, pasy skórzane ze szkalmierskiego, postoły z pow. Słonimskiego, patynki, obuwie skórzane z Wołkowskiego, kłumie drewniane z okol. Suwałk, czapki pończoszniane z okol. Wieliczki, czepek oczepinowy i korona panny młodej z 1868 r. z Krakowa, zapinki mosiężne, muszelki z Zakopanego, kaftan góralski z okol. Ustrzyk i Dzwiniacza, fajka, toporek cygański z pokucia, klatki drewniane pszczelnicze z gub. grodzieńskiej, zapaski z gub. podolskiej, czepiec kobiecy z 1840-1850 okol. Tykocina, piszczałki i fujarki karpackie, wrzeciono, czółenko tkackie, kosa lnu, talki nici z Tykocina, piórniki mosiężne z kałamarzami z końca XVI w.); Otton Horwat (dwa dywany ok. 1820-30 ze wsi Lipów pow. Rzeżycki); Aleksander Jabłonowski (fragmenty strojów arabskich, amulet szyitów z Kerbelech, czorapy beduińskie i perskie, fajka góralska z Syrii; ubiór kobiecy sukmana chłopska, pas z gub. Kijowskiej); Helena Kamińska (ubiór włościanki z osady starowierców Borsków gub. podolska, wianek ślubny ze wsi Siedliszcze pow. winnicki, ręcznik do ozdabiania obrazów ze wsi Witowo, zapaska i fartuch ze wsi Ossolinka)

W. Kriwaksin (naczynia majolikowe i z szyfru z Kaukazu i Persji, wyroby z kości morsa z gub. Archangielskiej); p. Korycińska (lalki w kostiumach Mazurki, Kujawianki, dziewczyny zspod Nieświeża); Z. Kowerska (chata z urządzeniem wewnętrznym ze wsi Wola Gałężowska, lubelskie, koszula męska, czepek damski ze wsi Głodno z pow. puławskim, koza „kłapacz” zapustna, obrzędowa ze wsi Rudnik pow. lubelski); p. Kwietniewski (model pługa z okol. Rabki, papierośnica ze słomy kolorowanej ze Skały w Olkuskim, ubranie głowy  kobiecej  z olkuskiego, obuwie drewniane z okol. Piotrkowa); L. Lissowski (korona dożynkowa z orzechów, drumla cygańska z Sobieczowa p. Dublanami); Witold Łaźniewski (przedmioty z Argentyny: siodło, popręg, uździenica, munsztuk, but, przyrząd do polowania na guanaki i strusie, buty ze skóry końskiej, „sobrepuesto”, czaprak, trzos, derka wełniana, ponch, okryci wełniane, ostrogi z Chile); Erazm Majewski (serdak, toporki góralskie, z Zakopanego, fajka z Ratułowa, rózga weselna, sukmany damskie i męskie, koszula haftowana, chustka, czepiec weselny, rogatywka, wieńce dożynkowe ze wsi Jastrzębiec gub. kielecka, skrzypki i basy Hieronima Wróbla ze wsi Sczytniki pow. Stopnicki, kolekcja broszurek, malatur, książek, albumów chińskich i japońskich, mapa schematyczna Wądołowskiego); p. Mieczkowska (kolekcja z wysp Karolińskich: maczugi, topory, tkaniny, diademy, przepaski, naszyjniki, maty); Romuald Oczykowski z łowickiego (próbki wełniaków, „lejbki”, kaftany męskie, kwiaty sztuczne, krążki, wstęgi z pow. łowickiego, zegar z mechanizmem drewnianym z postacią Kopernika); W. Olechnowicz (tablice pomiarów wzrostu i głów szlachty oraz chłopów z lubelskiego); Aleksander Ostrowski (ubiory, kilimki, laski, wyroby garncarskie z Kołomyi); I. Piątkowska ze Smardzewa w kaliskim (model chaty włościańskiej i „kogutka” obrzędowego); Józef Pierczeński z Koła (własne wyroby garncarskie); Wilhelm Puppe (kolekcja ubiorów, strojów, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku , rzędów końskich i oślich z Buchary, Samarkandy, Persji, Afganistanu i Kaukazu); ks. W. Siarkowski (rańtuch i rańtuszek z parafii Koniusza gub. kielecka); Aleksander Targoni (za pośr. Al. Jabłonowskiego – wykopalisko greckie z Krymu); Z. Wolski (ubiory, tkaniny, hafty, wyroby garncarskie, ligawki z gub. siedleckiej, z Iłży i gub. Kijowskiej)

1894-1895: p. Baranowska (ubiór starościny weselnej ze wsi Czernięcina pow. Krasnostawski), p. Barszczewski (broń naszyjniki i przedmioty z Paragwaju 14. szt.); p. Bernsztejn (przedmioty codzienne z Asuanu [Egipt], 28 szt.); Stanisław Cercha (tabakierka, futerał do okularów mieszczański, z Mochylowa), H. Chamcówna (ubranie włościanki ze wsi Pustkowice pow. Skwirski); M. Dłuska (spódnica i pas świąteczny); p. Flokowska (pisanki z pow. Latyczowskiego); J. Giejszter (ubrani wieśniaczki z okol. Mariampolu, fotografie typów); M. Greim (kilimki z Besarabii, 2 szt.); Aleksander Jabłonowski (asygnaty tureckie); L. Janikowski (czapka perska); p. Jung (fotografie wieśniaczek z Cieszyna), Irena Karłowiczowa (laski z Zakopanego 2 szt., koszula z Czorsztyna, fartuch, kaftanik z Opatowskiego); C. Kirkorowa (naczynia z Besarabii, kafle i czapka z pow. Święciańskiego); p. Kosiogło (ręczniki z pow. benderskiego w Besarabii); p. Kossakowski (marzanna, gaik wielkanocny, wić pogrzebowa z pow. będzińskiego); Z. Kowerska (wieńce dożynkowe 2 szt., kij i bat dziadowski, manekin drewniany w stroju kobiecym weselnym z pow. lubelskiego); L. Lissowski (wykopaliska kamienne z pow. kutnowskiego, czapki obrzędowe z pow. konińskiego, wieniec dożynkowy z Węgrzynowa w ks. poznańskim); W. Łaźniewski z Brazylii (brazylijskie wota z wosku); p. Mochczyński (toporek krzemienny z gub. podolskiej); p. Maciurzyński (urna z gub. płockiej); p. Mieczyńska (przyrząd do tatuowania z Polinezji); p. Morawska (wyroby z drewna, kobiałki, czepek dziecięcy z gub. lubelskiej); p. Moszków (lalka, ozdoby  z kłosów, instrument muzyczny, chustka z Besarabii, próbki wyrobów tkackich z pow. Radzyńskiego, elementy stroju kobiecego, chleb weselny, ręcznik, czapka, namitka z gub. wołyńskiej i in.); p. Niezabitowski (kufel do miodu); p. Orłowski (pisanki z okol. Mohylewa); p. Ostrowski (kilimki, fartuchy samodziałowe, wyroby ceramiczne z Korczewa gub. Siedlecka); A. Paszkiewicz (ubiór mieszczanki z Dawidgrodu pow. mozyrski); T. Pisarzewska (obrazy starogóralskie  na szkle z Ratulowa okol. Nowego Targu); p. Sawicka (kapelusz i zabawki z pow. Kutnowskiego, wyroby szkoły snycerskiej z Zakopanego); H. Ślizień (wyroby chińskie); B. Stawiarski (pisanki z pow. Szczuczyńskiego); p. Szczypiórski (kobiałka z gub. lubelskiej); C. Szpakowski (sukmana, pas, łapcie ze wsi Bobły pow. Kowelski); p. Szuszkiewicz (pisanki z pow. bracławskiego, koszyczek ze słomy z Zakroczymia, wyroby z Zakopanego); p. Tarczyński (korona ślubna, pająk z pow. łowickiego); S. Ulatowska (czepek i korowaj z Tarnorogu), p. Wierciński (firanka i krzesiwo tunguskie z Syberii), A. Witort (próbki tkanin); p. Wolski (koszula wyszywana z gub. podolskiej); p. H. Wołodkiewicz (łapcie, rękawice, pierniki, krzesiwo z gub. Witebskiej, kapelusz z gub. mińskiej, strój kobiecy głowy z Białej Cerkwi, części składowe ubrania, wyroby ceramiczne z okol. Sławuty i in); p. Wróblewski (trąby pasterskie z gub. grodzieńskiej, zbiór tabakierek); S. Wydżga (pisanki z pow. hrubieszowskiego); p. Ziembiński (kałamarz z okol. Rabki); M. Żółkiewska (ręczniki z pow. humańskiego, naczynie burak z okol. Ekaterynburga); p. Żółtowska (model chaty z okrąglaków z pow. pińskiego); p. Żylińska (strój kobiecy z okol. Mariampolu); Redakcja Kuriera Warszawskiego (zęby końskie z okol. Łęczycy, pisanki);

1899: Czesław Bagiński (ubiory mieszkańców Kazania); Stanisław Dziamarski (łowickie ozdoby z papieru); Wacław Jezierski (strój głowy dziewczyny z gub. tambowskiej); Hieronim Łopaciński (przedmioty łotewskie: model zamku drewnianego, próbki tkanin, laski, deseczka ze znakami rybackimi); Ludwik Stanisław Korotyński (włócznia z urny glinianej  ok. wsi Skawy w puszczy Myszynickiej); Zofia Potocka (pisanki – skrobanki z Mszyńca gub. łomżyński); Stanisława Sawicka (modele lalek w kostiumach rybackich z Le Tréport nad kanałem La Manche, fotografie typów ludzkich z okolic Hamburga); Marian Wawrzeniecki (przedmioty z Bośni, Turcji, mapa przedstawiająca stan ekonomiczny włościan w Królestwie Polskim, projekt nagłówka na afisz wystawy etnograficznej w salonie Krywulta); Baltazar Wysokiński z Międzyrzecza (zbiór leków, guseł, zabawek ludowych z regionu); redakcja Wisły („tzw. wręby” z Chodla pow. Lubelski);

 

Depozyty:

1889: Z. Wolski, Tadeusz Dowgird (kolekcja pisanek, 2 500 szt.), p. Jagmin (kolekcja wykopalisk ze wsi Skorbicze gub. grodzieńska i wsi Łęgonice gub. radomska)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1897 do 1939

uwagi:

 

1897:ul. Krakowskie Przedmieście 66, Muzeum Przemysłu i Rolnictwa


Pracownicy:

Stanisław Ciszewski
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1889

Zygmunt Wasilewski
Okres pracy pracownika od 1889
Okres pracy pracownika do 1890

Szczęsny Jastrzębowski
Okres pracy pracownika od 1892
Okres pracy pracownika do 1896

Helena Kamińska
Okres pracy pracownika od 1896
Okres pracy pracownika do 1925

Leopold Janikowski
Okres pracy pracownika od 1900
Okres pracy pracownika do 1932

Stanisław Poniatowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1915


Zbiory:

zbiory muzealne

1890: ok. 4000 okazów
1893: ok. 3 600 okazów  + depozyty (kolekcja pisanek Z. Wolskiego, ok. 3000 okazów; kolekcja p. Kaliksa Jagmina wykopaliska, ok. 1000 okazów)
1908: ok. 11 600 okazów
1912: dział wykopalisk ok. 5 000 okazów
1922: ok. 9 000 okazów
1939: ok. 30 000 okazów

1888: dział etnograficzny (głównie rzeczy słowiańskie, miejscowe): elementy oraz stroje ludowe damskie i męskie pełnowymiarowe, oryginały, kopie, wzory pomniejszone, lalki [manekiny]; fotografie i wizerunki typów ludzkich, sceny rodzajowe; zbiory przyrodnicze i krajoznawcze (okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry, owady i płazy), gabinet mineralogiczny (kolekcja kilku tysięcy obiektów);
1889: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. ihumeńskiego, nowogrodzkiego, zamojskiego, gub. jenisejskiej,  okazy góralskie, poleskie, lubelskie, bojarskie, dokumentacje: fotografie typów), kolekcje pisanek, wykopalisk;  okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty lapońskie, ze Sztokholmu, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (zbroja japońska, okazy afrykańskie, burchmany z klasztoru lamajskiego, dokumentacje: typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie);
1890: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. berdyczowskiego, sokalskiego, radzyńskiego, stopnickiego, janowskiego, kieleckiego, łukowskiego, włodawskiego, gub. wileńskiej, okazy góralskie, pińczowskie, dokumentacje: fotografie typów ludzkich, pisanek podolskich), kolekcje pisanek, narzędzia i wykopaliska; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty łotewskie, numizmaty szwedzkie, dokumentacje: albumy etnograficzne); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty jakuckie, tanguskie, japońskie elem. uzbrojenia, okazy afrykańskie, chińskie, turkmeńskie; dokumentacja fotografie typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii);
1899: okazy polskie i słowiańskie (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty, próbki wyrobów i tkanin, modele z pow. lubelskiego, łowickiego, gub. łomżyńskiej, tambowskiej; okazy europejskie: (elementy i stroje ludowe, dokumentacja z północnej Francji i Hamburga, Bośni); okazy pozaeuropejskie: (elementy i stroje ludowe, narzędzia i sprzęty kazańskie, łotewskie, tureckie);

1922: 80 kompletów strojów ludowych polskich i zagranicznych, 333 okazy poszczególnych ubrań, 215 ubrań głowy; 75 okazów tkanin ludowych, 69 próbek haftów i tkanin; 43 przyrządy związane z paleniem tytoniu; 18 kijów, lasek, oznak władzy i obrzędowych; 12 karbów i wrębów; 36 lalek ludowych; 12 modeli chat; 27 sprzętów domowych; 392 okazy ceramiki ludowej; 200 sprzętów gospodarstwa domowego; 8 przyrządów do święcenia; 20 ozdób wnętrza chaty; 13 rzeźb dewocyjnych; 87 narzędzi rolniczych; 21 narzędzi rybackich; 135 przyrządów tkackich; 33 okazy koszykarstwa; 33 instrumenty muzyczne; 66 przedmiotów obrzędowych; 64 okazy ciast obrzędowych; 74 okazy z zakr. med. ludowej; 2300 pisanek gł. z Kongresówki i Kresów wschodnich; 411 wycinanek ludowych; 102 zabawki ludowe [4879]; dział słowiańszczyzny: 306 przedmiotów; zbiory pozaeuropejskie: okazy 2670 z Azji, 900 z Afryki, 140 z Ameryki, 63 z Oceanii; dokumentacja: 5 tek z wzorami haftów i skrzyń malowanych; 500 fot. typów i scen ludowych z różnych części świata, 2000 klisz oryginalnych z wypraw naukowych;

Zakupy:

1888: okazy etnograficzne nabyte przez J.K. Kamieńskiego
1890: muzeum – komplet fotografii typów i widoków z okolic Zabajkału i Mongolii
1928: zakup zbiorów huculskich z funduszu MWRiOP


Nieznane:

1896: model chaty żydowskiej z osady Łoszczów, gub. lubelska, wyst. przez p. Kossowskiego, eksponowany na II Wystawie Higienicznej w Warszawie

dary

1888: B. Anc, Karol Benni, Stanisław Czarnoski, p. Dudkiewicz, L. Dudrewicz, Stanisław Dziewiszek z Maciejowa (odzież męska ze wsi Mircze); Faustyn Jakubowski, M. Greim z Kamieńca Podolskiego (album typów podolskich i besarabskich – 105 kartonów z 129 wizerunkami); Irena Karłowiczowa (strój kobiecy z ok. Wiszniewa pow. święciański, elementy stroju kobiecego ok. Komaj, gub. wileńska, czapka uszata męska, okazy drzewa, kory drzewnej, gliny i skóry), Natalia hr. Kicka (zbiór ptactwa krajowego i obcego); J. Krieger, Wacław Kudelski (strój męski wzorowany ze wsi Wierzchowiny, pow. radzyński); L. Lewinson, Ignacy Odachowski (strój wieśniaczki z ok. Mira pow. nowogrodzki, sukmana męska, kolorowane typy i sceny rodzajowe ludowe); Janina Okołowicz (manekin – laka dziewczyny ze wsi Dys na Lubelszczyźnie w stroju ludowym); hr A. Potocki, Zofia Szpot (miniaturowy strój chłopski z Wierzchowiny pow. radzyński); Antoni Waga (owady i płazy); R.L., H.J. (manekin – ruchoma laka chłopa z miasteczka Piaski, w stroju miejscowym od Konstantego Świderskiego z Piask);

1889: H. Bukowski ze Sztokholmu (kostium lapoński męski, czapki, naczynia drewniane i metalowe, albumy etnograficzne); W. Czernowska (ubrania, sprzęty, narzędzia z pow. ihumeńskiego); p. Filipowicz z Tyflisu [Tbilisi] (typy kaukaskie, gruzińskie, czeremskie i tatarskie); J. Fuks z Częstochowy (zbroja japońska); Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Aleksander Jelski z Zamościa pow. ihumeński (warsztat tkacki z przyrządami do wyrobu płótna, wóz włościański, brona „smyk”, do bronowania pasiek, brona drewniana, stępa do tłuczenia soli, socha z jarzmem, grabie, widły, tabakierki, wrzeciona, łyżki drewniane, kubek na masło „jaszczyk”, łyżwy śniegowe, pasy białoruskie), Irena Karłowiczowa (łapcie białoruskie, zabawki dziecięce), Jadwiga Kowalska (kapelusz, łapcie, próbka samodziału, fotografie typów ze wsi Krynek pow. nowogrodzki); Jan Karłowicz (próba wyrobów drewnianych \ Chrystjani, chleb ze Sztokholmu, fotografie typów i budynków szwedzkich); p. Kudelski (miniaturowe ubranie góralskie z Zakopanego); J. Manguski z Aczyńska gub. jenisejska (kostiumy samojeda i Samojedki, kostium jeradzki, fajka samojedzka z kości mamutowej); Leopold Méyet (surma pasterska z Polesia); Wanda Niecielska (rózga weselna ze wsi Ciecierzyna p. Lublinem);

ks. Adolf Pleszczyński z Międzyrzeca (2 manekiny bojara i bojarki z parafi międzyrzeckiej w strojach miejscowych), Wanda Pławińska (kilimek z gub. czernichowskiej, para okazów ceramiki z Białocerkwi); p. Poławski z Warszawy (burchmany – obrazy przedstawiające Buddę, z klasztoru lamajskiego w ok. Tunki); Józef Rotarski z Rudzieńca (miniaturowe ubranie włościanina ze wsi Rudno pow. radzyński; kompletne kostiumy kobiece, 3 szt.); Helena Sachs z Lublina (czapka „Jałówka” z Dys p. Lublinem), Kazimiera Skrzyńska (strój włościanki z pow. błońskiego), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (kostium góralski); Konstanty Świderski z Piask (czapka „pończoszana” z ze wsi Wielączy, pow. zamojski), p. Waliszewska z Gol pow. włocławski (korona weselna panny młodej, pająki ozdobne -  2 szt., drewniane łamigłówki dziecięce, zabawki); R.L. (czapka „pończoszana” z ok. Bychawy, gub. lubelska, kolekcja fotografii typów ludowych z Lubelskiego, zbiór pisanek),

1890: Tadeusz Balicki (kostium tunguski, skrzypce jakuckie); Henryk Bukowski ze Sztkholmu (moneta szwedzka z 1711 r.), J. Domaradzka (fotografie, paciorki z węgla kaukaskiego, pisanki z Samhorodka pow. Berdyczowski); J. Fuks z Częstochowy ( japońskie elem. uzbrojenia: dzida, łuk, strzały, kindżał, kapciuch z fajką), M. Greim z Kamieńca Podolskiego (fotografie pisanek podolskich 60 szt.), Leopold Janikowski (okazy afrykańskie); Zofia Janiszewska (pisanki ze wsi Kije p. Pińczowem, 8 szt.); Wilhelm Jelski (kaftan drelichowy ze wsi Waręż pow. Sokalski), Lucyna Łopacińska z Łukowa (pisanki 8 szt.); Irena Karłowiczowa (kaftan kobiecy z Zakopanego, składana kobiałka łubiana z Nałęczowa); Mieczysław Karłowicz (fajka zakopiańska); Henryk Opieński z Krakowa (pismo chińskie z Krasnojarska), J. Kossakowski z Lublina (róża weselna ze wsi Krępice p. Lublinem); Tadeusz Kozerski ze Stawu pow. chełmski (sukmana, dwie czapki barankowe, wieniec ślubny z kwiatów i wstążek); p. Ła-u-e-a-sau, chiński subiekt handlowy z Warszawy (wachlarz chiński z Karganu; Leon Papieski z Nowego Margielanu [ob. Fergana, Uzbekistan] (kostium męski i damski z Turkiestanu, monety wschodnie z różnych czasów 25 szt.); Ignacja Piątkowska ze Smardzewa p. Sieradzem (wieńce dożynkowe 2 szt., kostiumy wieśniaka i wieśniaczki spod Smardzewa, prząślica, łomek, cierlica, sidła na ptaki, karbownica, Kuzaj na osełkę, fujarka, korona ślubna, maglownica, motowidło, czepki dziecięce, skrzypce wiejskie, fujarka wierzbowa, koszyk, tabakierka, bat owczarski);  ks. A. Pleszczyński z Żeliszewa (dwie lalki – typy Rusinów spod Międzyrzecza); W. Pławińska (ubrania głowy dziewczątz ok. Białocerkwi, przedmioty ceramiczne, krzesiwa i inne); J. Rotarski (pająk z Rudzieńca, pow. Radzyński); Józef Sanecki (drewniane obuwie ze wsi Szydłówka p. Kielcami, pająk i rózga weselna ze wsi Galów pow. Stopnicki); ks. Władysław Siarkowski z Kielc (rysunek parobka i dziewczyny ze wsi Kije pod Pińczowem aut. R. Niesiołowskiego, drobne narzędzia kamienne ze wsi Rembowie i Korytnicy p. Pinczowem, bransolety i szpile z uroczyska w Budzyniu p. Kazimierzą Wielką, model chałupy z pow. Jędrzejewskiego, pisanki z ok. Końskich i Opatowa, cztery urny z Budzynia p. Kazimierzą Wielką), Zofia Strzałkowska (sandały drewniane z Kałuszyna), Stanisław Szadkowski z Witoszyna (laska z toporkiem z Zakopanego), L. Świeszewski z Lublina (czapka rogatywka z pow. Janowskiego); Władysław i Maria Tomaszewscy z Jaksic p. Koszycami (przedmioty ludowe z Proszowskiego i Kieleckiego, wieniec dożynkowy, haftowana chustka, czepek weselny, czerwona czapka rogatywka, czapki dziecięce, wyroby włościańskie); Stanisława Ulanowska (instrument muzyczny, gęśl, koszula i szal, przedmioty użytkowe z Inflant – łotewskie); Jan Wasilewski z Monachium (chiński obraz przedstawiający dzieci), Henryk Wołodkiewicz (kolekcja próbek wyrobów tkackich z Jagodnego pow. Łukowski – 200 szt., ze wsi Studziwody pow. Bielski – 100 szt.; skrzypce włościańskie z Gniewszczyzny, próbki wyrobów tkackich z gub. Grodzieńskiej, Wileńskiej i Witebskiej, garnek opleciony korą brzozową); p. Zarębski ze Stopnicy (model chaty dymnej p. Stopnicą); Zofia Żakowska (rózga weselna z Gołuchowa pow. stopnicki); H.W. (lichtarz i popielniczka gliniana z Magienty p. Warszawą); S.W. (ubranie miniaturowe z ok. Wisznicy pow. Włodawski)

1893: p. Chrzanowski ze wsi Koboło  pow. hrubieszowski (czapka odświętna, korowaj weselny z rózga marszałka, sukmana, pas, spódnica); p. Czechowiczowa (czapka uszata futrzana z pow. Święciańskiego, strój kobiecy na głowę, z włóczki, sztychu i tiulu); H. Dobrzycki (zbiór pasków samodziałowych z gub. Witebskiej); Michał Federowski (zbiór pasów samodziałowych, 149 szt. z gub. Grodzieńskiej); Zygmunt Gloger (86 okazów z kolekcji własnej: narzędzia rybackie z okolic Tykocina, torba myśliwska borsucza z pow. Wołkowskiego, nóż myśliwski, ozdoba kapelusza góralskiego, toporki z Pokucia i Zakopanego z lat 1826, 1870; obuszek szlachecki z 1700 r., prochownica z kopyta łosia z gub. Mińskiej, rzeźby kościelne z XVIII w. z ok. Tykocina i krakowskiego; kołatki, karbownica do wyliczania snopków, pasy skórzane ze szkalmierskiego, postoły z pow. Słonimskiego, patynki, obuwie skórzane z Wołkowskiego, kłumie drewniane z okol. Suwałk, czapki pończoszniane z okol. Wieliczki, czepek oczepinowy i korona panny młodej z 1868 r. z Krakowa, zapinki mosiężne, muszelki z Zakopanego, kaftan góralski z okol. Ustrzyk i Dzwiniacza, fajka, toporek cygański z pokucia, klatki drewniane pszczelnicze z gub. grodzieńskiej, zapaski z gub. podolskiej, czepiec kobiecy z 1840-1850 okol. Tykocina, piszczałki i fujarki karpackie, wrzeciono, czółenko tkackie, kosa lnu, talki nici z Tykocina, piórniki mosiężne z kałamarzami z końca XVI w.); Otton Horwat (dwa dywany ok. 1820-30 ze wsi Lipów pow. Rzeżycki); Aleksander Jabłonowski (fragmenty strojów arabskich, amulet szyitów z Kerbelech, czorapy beduińskie i perskie, fajka góralska z Syrii; ubiór kobiecy sukmana chłopska, pas z gub. Kijowskiej); Helena Kamińska (ubiór włościanki z osady starowierców Borsków gub. podolska, wianek ślubny ze wsi Siedliszcze pow. winnicki, ręcznik do ozdabiania obrazów ze wsi Witowo, zapaska i fartuch ze wsi Ossolinka)

W. Kriwaksin (naczynia majolikowe i z szyfru z Kaukazu i Persji, wyroby z kości morsa z gub. Archangielskiej); p. Korycińska (lalki w kostiumach Mazurki, Kujawianki, dziewczyny zspod Nieświeża); Z. Kowerska (chata z urządzeniem wewnętrznym ze wsi Wola Gałężowska, lubelskie, koszula męska, czepek damski ze wsi Głodno z pow. puławskim, koza „kłapacz” zapustna, obrzędowa ze wsi Rudnik pow. lubelski); p. Kwietniewski (model pługa z okol. Rabki, papierośnica ze słomy kolorowanej ze Skały w Olkuskim, ubranie głowy  kobiecej  z olkuskiego, obuwie drewniane z okol. Piotrkowa); L. Lissowski (korona dożynkowa z orzechów, drumla cygańska z Sobieczowa p. Dublanami); Witold Łaźniewski (przedmioty z Argentyny: siodło, popręg, uździenica, munsztuk, but, przyrząd do polowania na guanaki i strusie, buty ze skóry końskiej, „sobrepuesto”, czaprak, trzos, derka wełniana, ponch, okryci wełniane, ostrogi z Chile); Erazm Majewski (serdak, toporki góralskie, z Zakopanego, fajka z Ratułowa, rózga weselna, sukmany damskie i męskie, koszula haftowana, chustka, czepiec weselny, rogatywka, wieńce dożynkowe ze wsi Jastrzębiec gub. kielecka, skrzypki i basy Hieronima Wróbla ze wsi Sczytniki pow. Stopnicki, kolekcja broszurek, malatur, książek, albumów chińskich i japońskich, mapa schematyczna Wądołowskiego); p. Mieczkowska (kolekcja z wysp Karolińskich: maczugi, topory, tkaniny, diademy, przepaski, naszyjniki, maty); Romuald Oczykowski z łowickiego (próbki wełniaków, „lejbki”, kaftany męskie, kwiaty sztuczne, krążki, wstęgi z pow. łowickiego, zegar z mechanizmem drewnianym z postacią Kopernika); W. Olechnowicz (tablice pomiarów wzrostu i głów szlachty oraz chłopów z lubelskiego); Aleksander Ostrowski (ubiory, kilimki, laski, wyroby garncarskie z Kołomyi); I. Piątkowska ze Smardzewa w kaliskim (model chaty włościańskiej i „kogutka” obrzędowego); Józef Pierczeński z Koła (własne wyroby garncarskie); Wilhelm Puppe (kolekcja ubiorów, strojów, narzędzi, przedmiotów codziennego użytku , rzędów końskich i oślich z Buchary, Samarkandy, Persji, Afganistanu i Kaukazu); ks. W. Siarkowski (rańtuch i rańtuszek z parafii Koniusza gub. kielecka); Aleksander Targoni (za pośr. Al. Jabłonowskiego – wykopalisko greckie z Krymu); Z. Wolski (ubiory, tkaniny, hafty, wyroby garncarskie, ligawki z gub. siedleckiej, z Iłży i gub. Kijowskiej)

1894-1895: p. Baranowska (ubiór starościny weselnej ze wsi Czernięcina pow. Krasnostawski), p. Barszczewski (broń naszyjniki i przedmioty z Paragwaju 14. szt.); p. Bernsztejn (przedmioty codzienne z Asuanu [Egipt], 28 szt.); Stanisław Cercha (tabakierka, futerał do okularów mieszczański, z Mochylowa), H. Chamcówna (ubranie włościanki ze wsi Pustkowice pow. Skwirski); M. Dłuska (spódnica i pas świąteczny); p. Flokowska (pisanki z pow. Latyczowskiego); J. Giejszter (ubrani wieśniaczki z okol. Mariampolu, fotografie typów); M. Greim (kilimki z Besarabii, 2 szt.); Aleksander Jabłonowski (asygnaty tureckie); L. Janikowski (czapka perska); p. Jung (fotografie wieśniaczek z Cieszyna), Irena Karłowiczowa (laski z Zakopanego 2 szt., koszula z Czorsztyna, fartuch, kaftanik z Opatowskiego); C. Kirkorowa (naczynia z Besarabii, kafle i czapka z pow. Święciańskiego); p. Kosiogło (ręczniki z pow. benderskiego w Besarabii); p. Kossakowski (marzanna, gaik wielkanocny, wić pogrzebowa z pow. będzińskiego); Z. Kowerska (wieńce dożynkowe 2 szt., kij i bat dziadowski, manekin drewniany w stroju kobiecym weselnym z pow. lubelskiego); L. Lissowski (wykopaliska kamienne z pow. kutnowskiego, czapki obrzędowe z pow. konińskiego, wieniec dożynkowy z Węgrzynowa w ks. poznańskim); W. Łaźniewski z Brazylii (brazylijskie wota z wosku); p. Mochczyński (toporek krzemienny z gub. podolskiej); p. Maciurzyński (urna z gub. płockiej); p. Mieczyńska (przyrząd do tatuowania z Polinezji); p. Morawska (wyroby z drewna, kobiałki, czepek dziecięcy z gub. lubelskiej); p. Moszków (lalka, ozdoby  z kłosów, instrument muzyczny, chustka z Besarabii, próbki wyrobów tkackich z pow. Radzyńskiego, elementy stroju kobiecego, chleb weselny, ręcznik, czapka, namitka z gub. wołyńskiej i in.); p. Niezabitowski (kufel do miodu); p. Orłowski (pisanki z okol. Mohylewa); p. Ostrowski (kilimki, fartuchy samodziałowe, wyroby ceramiczne z Korczewa gub. Siedlecka); A. Paszkiewicz (ubiór mieszczanki z Dawidgrodu pow. mozyrski); T. Pisarzewska (obrazy starogóralskie  na szkle z Ratulowa okol. Nowego Targu); p. Sawicka (kapelusz i zabawki z pow. Kutnowskiego, wyroby szkoły snycerskiej z Zakopanego); H. Ślizień (wyroby chińskie); B. Stawiarski (pisanki z pow. Szczuczyńskiego); p. Szczypiórski (kobiałka z gub. lubelskiej); C. Szpakowski (sukmana, pas, łapcie ze wsi Bobły pow. Kowelski); p. Szuszkiewicz (pisanki z pow. bracławskiego, koszyczek ze słomy z Zakroczymia, wyroby z Zakopanego); p. Tarczyński (korona ślubna, pająk z pow. łowickiego); S. Ulatowska (czepek i korowaj z Tarnorogu), p. Wierciński (firanka i krzesiwo tunguskie z Syberii), A. Witort (próbki tkanin); p. Wolski (koszula wyszywana z gub. podolskiej); p. H. Wołodkiewicz (łapcie, rękawice, pierniki, krzesiwo z gub. Witebskiej, kapelusz z gub. mińskiej, strój kobiecy głowy z Białej Cerkwi, części składowe ubrania, wyroby ceramiczne z okol. Sławuty i in); p. Wróblewski (trąby pasterskie z gub. grodzieńskiej, zbiór tabakierek); S. Wydżga (pisanki z pow. hrubieszowskiego); p. Ziembiński (kałamarz z okol. Rabki); M. Żółkiewska (ręczniki z pow. humańskiego, naczynie burak z okol. Ekaterynburga); p. Żółtowska (model chaty z okrąglaków z pow. pińskiego); p. Żylińska (strój kobiecy z okol. Mariampolu); Redakcja Kuriera Warszawskiego (zęby końskie z okol. Łęczycy, pisanki);

1899: Czesław Bagiński (ubiory mieszkańców Kazania); Stanisław Dziamarski (łowickie ozdoby z papieru); Wacław Jezierski (strój głowy dziewczyny z gub. tambowskiej); Hieronim Łopaciński (przedmioty łotewskie: model zamku drewnianego, próbki tkanin, laski, deseczka ze znakami rybackimi); Ludwik Stanisław Korotyński (włócznia z urny glinianej  ok. wsi Skawy w puszczy Myszynickiej); Zofia Potocka (pisanki – skrobanki z Mszyńca gub. łomżyński); Stanisława Sawicka (modele lalek w kostiumach rybackich z Le Tréport nad kanałem La Manche, fotografie typów ludzkich z okolic Hamburga); Marian Wawrzeniecki (przedmioty z Bośni, Turcji, mapa przedstawiająca stan ekonomiczny włościan w Królestwie Polskim, projekt nagłówka na afisz wystawy etnograficznej w salonie Krywulta); Baltazar Wysokiński z Międzyrzecza (zbiór leków, guseł, zabawek ludowych z regionu); redakcja Wisły („tzw. wręby” z Chodla pow. Lubelski);

 

Depozyty:

1889: Z. Wolski, Tadeusz Dowgird (kolekcja pisanek, 2 500 szt.), p. Jagmin (kolekcja wykopalisk ze wsi Skorbicze gub. grodzieńska i wsi Łęgonice gub. radomska)

Print Friendly, PDF & Email