Muzeum kaszubsko-pomorskie

opis skrócony

Muzeum kaszubsko-pomorskie w Sopocie zostało utworzone w 1912 r. z inicjatywy dra dr Aleksandra Majkowskiego. W jego zbiorach znajdowały się obiekty związane z kultura kaszubską. W 1913 r. otwarto stałą ekspozycję. Muzeum zamknięto w czasie I wojny światowej (1914). Obecnie część jego zbiorów znajduje się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.


Kalendarium:

1912: - utworzenie muzeum

1913-07-01: - otwarcie muzeum i stałej wystawy

1914: - zamknięcie muzeum


zmiany w nazwach:

misja:

“Muzeum kaszubsko-pomorskie jest jedyną naukową instytucją na Kaszubach, nie wkracza w sferę działania żadnej partii, a pragnie służyć wszystkim”

“Stało się platformą, na której ludzie wszelkich odcieni mogą pracować nad kierowaniem na kaszubskie Pomorze światła kultury polskiej”

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Muzeum zostało założone dzięki staraniom doktora Aleksandra Majkowskiego, który w 1912 r. we własnym mieszkaniu utworzył Muzeum Kaszubsko-Pomorskie. Działało ono w latach 1913-1914, mieściła się tam biblioteka, czytelnia oraz pracownia haftów kaszubskich. Jak pisano w sprawozdaniu muzeum za rok 1913 „Idea muzeum kaszubsko-pomorskiego powstała wśród młodokaszubów, gromadzących się wokół  dziennikarza i pisarza dr Aleksandra Majkowskiego (1876-1938) i pierwszy wyraz znalazła na łamach „Gryfa” (1908). Celem twórców muzeum było „zachować skarby, nagromadzone przez ojców, dla przyszłych pokoleń, i jednych i drugich łączyć pasmem tradycji. Dla nas – pisano – wszystkie te przejawy życia swojskiego , objawiające się w bądź to w obyczajach, strojach, budowie chat i świątyń, są fundamentem dla gmachu przyszłości, są tem, czem ziemia rodzinna dla drzewa”. Pierwszą próbą ukazania kultury materialnej Kaszubów była zorganizowana w 1911 r. w Kościerzynie Wystawa ludoznawcza kaszubsko-pomorska, jednak do utworzenia muzeum nie doszło ze względu na konieczność przeniesienia się redakcji „Gryfa” do Sopotu i braku „kierownika stałych zbiorów”.

Ponownie do idei muzeum odniesiono się w 1912 r. w czasie zjazdu młodokaszubów w Gdańsku, w tym też celu powołano komisję biblioteczno-muzealną. Pomimo trudności finansowych i nieprzyjaznej młodokaszubom atmosfery politycznej w 1912 r. komisja wynajęła lokal w Sopocie przy Seestrasse 28-1 (ob. Bohaterów Monte Cassino) i rozpoczęła gromadzenie zbiorów. Muzeum zostało otwarte na początku lipca 1913 r. Wystawa prezentowała zarówno zbiory zgromadzone przez Towarzystwo Młodokaszubów, jak również kolekcję prywatną Ignacego Belakowicza, urzędnika francuskiego z Indochin (roczny depozyt).  W gromadzeniu zbiorów uczestniczyli m.in. p. Klebb z Kosakowa pow. pucki, mistrz kowalski oraz Feliks Jankowski z Imętowa, pow. kartuski, mistrz kowalski.

Muzeum  koncentrowało się tworzeniu zbiorów obejmujących okazy z zakresu etnografii i historii Kaszubów oraz gromadzeniu publikacji do biblioteki naukowej z czytelnią. Kończąc sprawozdanie zapewniano „Muzeum kaszubsko-pomorskie jest jedyną naukową instytucją na Kaszubach, nie wkracza w sferę działania żadnej partii, a pragnie służyć wszystkim”. Już w 1914 r. Majkowski zwracał uwagę na konieczność zapewnienia muzeum stałej siedziby. Z tego względu towarzystwo podjęło starania o zakup dworu Przebendowskich w Sopocie, kierując odezwę m.in. do czytelników czasopisma „Świat”. Do realizacji tego zamierzenia nie doszło. Muzeum zamknięto w 1914 r. Obecnie część jego zbiorów znajduje się w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie.typ:
Muzeum prywatne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Sopot od 1912 do 1914

uwagi:

1913: Seestrasse 28-1, ob. ul. Bohaterów Monte Cassino nr 28, Sopot


Pracownicy:

Aleksander Majkowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1914
założyciel


Zbiory:

zbiory muzealne

1913: kopie 28 tablic z rysunkami domów kaszubskich z wystawy w Kościerzynie (Cz. Świerczewski); zbiór kafli z 1725 (p. Paszka z Dabrówki p Wejherowem); kropielniczka cynowa (p. Nickelowa z Wejherowa); kielich herbowy (M. Żelewska z Sopotu); siekierki kamienne 2 szt., róg do prochu, okazy numizmatyczne (ks. Cyra); znalezisko z Pierwoszynia na Kępie Oksywskiej - garnek z monetami i fragm, naszyjnika;

Zbiory gromadzono poprzez zakupy oraz dzięki darowiznom, obejmowały one przede wszystkim okazy kaszubskiego rzemiosła: przykłady kowalstwa, rzemiosła, kafle, przedmioty metalowe i szklane, artefakty archeologiczne, numizmaty, okazy przyrodnicze. W 1913 r. kolekcja muzealna obejmowała 363 okazy. Przy muzeum działała ponadto pracownia haftów kultywująca tradycyjne, kaszubskie wzornictwo.  


Darczyńcy:

p. Klebb z Kosakowa pow. pucki, mistrz kowalski; Feliks Jankowski z Imętowa, pow. kartuski, mistrz kowalski; państwo i panie Ficht z Oblużu pow. kartuski; A. Adamczyk, Jakub Richter z Zaworskich Pustek; p. Franciszek Block z Ręboszewa; Czesław Świerczewski (kopie rysunków z wystawy ludoznawczej w Kościerzynie); Magdalena Żelewska; ks. proboszcz Cyra z Drzycimia

Print Friendly, PDF & Email