Zbiory Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości

opis skrócony

Zbiory Mińskiego Koła Warszawskiego Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Przeszłości zaczęto tworzyć w 1916 r. w Mińsku Litewskim. Obejmowały one głównie dzieła sztuki, ksiegozbiory i archiwalia pochodzące przede wszystkim z polskich kolekcji z terenu Rosji Zachodniej. Powojenne losy kolekcji nie są znane.


Kalendarium:

1915-08-24: - oficjalne ukonstytuowanie się Centralnego Komitetu Obywatelskiego w Piotrogrodzie

1916: - marzec - utworzenie Wydziału Opieki nad zabytkami przeszłości przy C.K.O. w Mińsku Litewskim

1916: - organizacja w Mińsku Wystawy obrazów malarzy Polskich współczesnych

1917: - organizacja w Mińsku retrospektywnej wystawy sztuki


zmiany w nazwach:
Zbiory Wydziału Opieki nad zabytkami przeszłości przy C.K.O. w Mińsku Litewskim

misja:

Ochrona ginących zabytków poprzez podobizny (zdjęcia, rysunki) i opisy, zapewniające przekazanie potomności dziedzictwa przeszłości regionu.

 

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W marcu 1916 r. w związku ze zniszczeniami zabytków i kolekcji w związku z działaniami wojennymi na terenach Wołynia zdecydowano się na utworzenie Wydziału Opieki nad zabytkami przeszłości przy Centralnej Komisji Obywatelskiej w Mińsku Litewskim. Koło zostało podzielone na kilka sekcji, w tym historyczną, artystyczną i architektoniczną. Jego głównym zadaniem stało się fotografowanie i opisywanie najciekawszych zabytków architektury, ratowanie zabytków ruchomych znajdujących się w rękach handlarzy poprzez ich zakup lub pośredniczenie w sprzedaży do rąk polskiego nabywcy.  Wydział założył na terenie miasta własne składy, w których gromadzono obiekty wywiezione z terenów objętych działaniami wojennymi, m. in. z Mira, Obrynia, Nowopola. W ramach zabezpieczenia prowadzono inwentaryzację obiektów. Do 1918 r. wykonano ok. 4000 fotografii i rysunków zabytków budownictwa  polskiego na Białej Rusi, ok. 4000 danych informacyjnych o zabytkach budowniczych, ok. 100 placów dawnych budynków i miast, 60 placów drewnianych cerkiewek.

 typ:
zbiory muzealne przy instytucjach instytucje naukowe, kulturalne, społeczne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Rosja Mińsk (Litewski) od 1915 do 1918

Zbiory:

zbiory muzealne

1916: zbiory sztuki, księgozbiory, archiwa;

zabezpieczono 600 pak zawierających 36 000 obiektów: obrazy, sztychy, szkło i porcelana, tkaniny polskie, broń, cenne druki, archiwa; fotografie obrazów artystów polskich i zagranicznych;

Materiały dotyczące działalności polskich instytucji społecznych, kultury i życia polskiego w Mińsku, wojny, spraw obywatelstwa; kolekcjonowanie roczników polskich, czasopism wychodzących w Rosji, ok. 50 roczników, ciekawsze druki współczesne polskie, wycinki prasowe ok. 8000

Print Friendly, PDF & Email