Muzeum katechetyczne

opis skrócony

Muzeum katechetyczne zostało utworzone w 1905 r. z inicjatywy Koła lwowskich X. Katechetów. Jego celem było gromadzenie przedmiotów związanych z nauczaniem religii, dawniej i współcześnie. Najprawdopodobniej muzeum nie zostało oficjalnie otwarte, a koncepcja tworzenia zbiorów została zarzucona po 1918 r.


Kalendarium:

1905-01-18: - uchwała Koła lwowskiego XX. Katechetów o utworzeniu Muzeum Katechetycznego


zmiany w nazwach:

misja:

“Zbieranie zabytków i materiałów do dziejów nauczania religii i moralnego wychowania młodzieży, zarazem gromadzenia dzieł nowoczesnych, wchodzących w zakres zawodu katechetów i środków, służących do uzmysłowienia nauki”, Kronika diecezji przemyskiej, 1906, z. 2, s. 124

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1905 r. Koło lwowskie XX. katechetów podjęło uchwałę o utworzeniu Muzeum katechetycznego. W skład zbiorów miały wchodzić obiekty dotyczące dziejów wychowania i nauczania religii, archeologii biblijnej i liturgii kościoła, kurendy biskupie dotyczące spraw szkolnych, dawne i współczesne plany nauczania religii, życiorysy zasłużonych katechetów, katechizmy, biblie i podręczniki do nauki religii, środki i pomoce naukowe do nauki geografii biblijnej i kościelnej, obrazy i przedmioty do nauki poglądowej, dokumenty i książki (komentarze do Biblii i katechizmu, katechetyki i metodyki, egzorty drukowane i rękopiśmienne, książki do modlitwy, śpiewniki). Pomysł ten zyskał poparcie biskupa ordynariusza Józefa Pelczara. W tym samym roku na rzecz przyszłego muzeum przekazano dary i wsparcie finansowe. Trudno stwierdzić czy zamiar ten był kontynuowany w kolejnych latach. Jeszcze w 1911 r. Ks. Teofil Łękawski zwracał uwagę na konieczność posługiwania się pomocami naukowymi przy nauczaniu religii, być może odwoływał się w ten sposób do działalności lub koncepcji Muzeum katechetycznego. Koło lwowskie katechetów kontynuowało swoją działalność do 1939 r., nie wydaje się, aby w dwudziestoleciu międzywojennym kontynuowano zamiar utworzenia muzeum.typ:
muzeum zaprojektowane - niezrealizowane


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Galicja Wschodnia Lwów od 1905 do 1918

uwagi:

Siedziba Towarzystwa Kapłanów we Lwowie, Pl. Kapitulny 7 (ob. Kafedralna płoszcza)


Zbiory:

zbiory muzealne

1905: książki, tablice poglądowe, ofiary finansowe;

Darczyńcy:

Abp Józef Weber, ks. Prałat Zygmunt Lenkiewicz, ks. Prałat Lubomęski, ks. Paweł Smolikowski, ks. Infułat Ławski, ks. Błażej Jaszowski, ks. Józef Makłowicz, dr Włodzimierz Kosiński, ks. Józef Boczar, Zgromadzenie żeńskie Serca Jezusowego, Towarzystwo Kapłanów we Lwowie, Lwowskie Koło XX. katechetów

Print Friendly, PDF & Email