Zbiory zawierciańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

opis skrócony

Zbiory muzealne oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zawierciu zaczęto gromadzić po 1910 r. W kolekcji znajdowały się m.in. minerały i skamieniałości, fotografie, archeologiczne, etnograficzne.


Kalendarium:

1910-06-04: - utworzenie zawierciańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego

1911-12-01: - wynajęcie lokalu na potrzeby zawierciańskiego oddziału

1912: - utworzenie zbiorów muzealnych przy oddziale

1914: - zawieszenie działalności oddziału


zmiany w nazwach:

misja:

zakres terytorialny:
Zagłębie

opis instytucji:

Oddział Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zawierciu został założony 4 VI 1910 r., liczył on  66 członków, m.in. ks. Zientara, ks. Wajzler, Stanisław Szymański, Pasierbińscy, Ginsberg, Malczewska, Mamelok, Izaak, dr.Brzeziński, Giertychowa, pierwszym prezesem został ks. Czesław Chodorowski. W XII 1911 r. na potrzeby oddziału wynajęto lokal i rozpoczęto gromadzenie zbiorów muzealnych. W 1912 r. przy zawierckim oddziale istniały sekcja meteorologiczna, odczytowa, fotograficzna, wycieczkowa oraz biblioteka i muzeum. Gospodarzem i kustoszem muzeum został Kazimierz Kaznowski, przyrodnik, badacz świętokrzyskiej flory i  właściciel pokaźnej kolekcji minerałów i skamieniałości. Muzeum było licznie odwiedzane. Oddział PTK w Zawierciu działał do 1914 r., co najmniej do 1916 r. wznowienie działalności uniemożliwiała  nieobecność wielu członków. Podczas I wojny światowej oddział nie poniósł większych strat, jednak los zbiorów po 1914 r. jest nieznany.  W 1927 r. Podjęto próby wznowienia działalności oddziału.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach instytucje naukowe, kulturalne, społeczne


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Zawiercie od 1912 do 1914

Pracownicy:

Kazimierz Kaznowski
Okres pracy pracownika od 1912
Okres pracy pracownika do 1914
kustosz


Zbiory:

zbiory muzealne

1912: kolekcja minerałów i skamieniałości: 314 okazów
1913: 32 fotografie, 2 obrazy, 8 okazów geologicznych, 22 mineralogicznych, 15 archeologicznych, 2 etnograficzne

Print Friendly, PDF & Email