Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Gabinet numizmatyczny

opis skrócony

Gabinet numizmatyczny Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego powstał w oparciu o zbiory przejęte w 1803 r. W 1817 r. Kolekcja została przekazana do biblioteki a opiekę nad nią sprawował Godfred Ernest Groddek, a następnie Adam Jocher, który opisał kolekcję. Po zamknięciu Uniwersytetu została ona przewieziona do Kijowa.


Kalendarium:

1803-04-04: - podpisanie przez cesarza “Aktu potwierdzenia Uniwersytetu wileńskiego”

1803-05-18: - ustawa o powołaniu Uniwersytetu Wileńskiego

1832-05-01: - zamknięcie Uniwersytetu


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie okazów numizmatycznych, stworzenie zbioru pomocnego przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych z dziedziny historii.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Gabinet numizmatyczny istniał od 1803 r., najprawdopodobniej do jego zbiorów trafiły okazy z Muzeum Starożytności. Od początku opiekę nad kolekcją sprawował ks. Mickiewicz, po jego śmierci w 1817 r. Została ona przeniesiona do biblioteki i pozostawała pod nadzorem bibliotekarza Grodecka, który na nowo uporządkował kolekcję. Obejmowała ona monety, medale, wyciski medali, kamei i monet. W 1827 r. Adam Benedykt Jocher opisał zbiory Gabinetu numizmatycznego, “nieomal wszyscy ów­cześni adjunkci zajmowali się tą pracą i uzyskiwali za nią od cesarza albo uznanie, albo pieniężne wynagrodzenie” (Bielecki, 1899-1900, t. III: 411). Jocher został opiekunem zbiorów i doprowadził do wzbogacenia jego zbiorów o cenne egzemplarze medali. Po zamknięciu Uniwersytetu Gabinet został przeniesiony do Kijowa.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Wilno od 1803 do 1831

uwagi:

1817: biblioteka uniwersytecka


Pracownicy:

Józef Mickiewicz
Okres pracy pracownika od 1803
Okres pracy pracownika do 1817
opiekun

Gotfryd Ernest Groddeck (Grodek)
Okres pracy pracownika od 1817
Okres pracy pracownika do 1827
daty umowne

Adam Benedykt Jocher
Okres pracy pracownika od 1827
Okres pracy pracownika do 1831


Zbiory:

zbiory naukowe

1803: 268 medali i 295 monet z kolekcji Muzeum starożytności
Po 1817: 725 szt. monety, wyciski na siarce różnych medali, kamei i monet
Po 1827: wiele “pięknych i znacznej wielkości” medali srebrnych i złotych


Dary:

Ok. 200 szt. wycisków na siarce różnych medali, kamei i monet (hr. Walicki)

Print Friendly, PDF & Email