Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Wileńskiego: Muzeum kopyt i podków

opis skrócony

Muzeum kopyt i podków przy Cesarskim Uniwersytecie Wileńskim powstało w 1811 r. Obejmował on okazy kopyt zdrowych, zmienionych na skutek chorób i podków polskich i zagranicznych. Na temat dziejów wiadomo niewiele, istniało co najmniej do 1831 r.


Kalendarium:

1811-01-01: - utworzenie Muzeum

1832-05-01: - zamknięcie Uniwersytetu


zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie okazów kopyt i podków, stworzenie zbioru pomocnego przy prowadzeniu zajęć dydaktycznych.

 

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Muzeum założone zostało w 1811 r. dzięki zaangażowaniu  kowala Seitza oraz Ludwika Henryka Bojanusa i Adama Ferdynanda Adamowicza, którzy pomnażali zbiory istniejące przy Instytucie Weterynarii. Muzeum istniało co najmniej do 1831 r., dalsze losy kolekcji nie są znane.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Cesarstwo Rosyjskie Wilno od 1811 do 1831

Pracownicy:

Ludwik Henryk Bojanus
Okres pracy pracownika od 1811
Okres pracy pracownika do 1828

Adam Ferdynand Adamowicz
Okres pracy pracownika od 1823
Okres pracy pracownika do 1828


Zbiory:

zbiory naukowe

1831: kopyta zdrowe 72 szt.; kopyta zmienione na skutek chorób 84 szt.; podkowy polskie i zagraniczne (kopenhagskie, niemieckie, angielskie, francuskie, rosyjskie, polskie i tureckie)

Print Friendly, PDF & Email