Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet mineralogiczny

opis skrócony

Gabinet Mineralogiczny został przejęty po zbiorach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Po zamknięciu Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego Gabinet przeszedł pod zarząd kolejno Dyrekcji Gabinetów Naukowych Okręgu Naukowego Warszawskiego, Szkoły Głównej Warszawskiej, Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się minerały, skamieniałości i okazy polskie i zagraniczne, a także narzędzia do eksploracji i badań. Zbiory tworzone były poprzez zakupy, dary i przekazy, w niewielkim stopniu ekspedycje.  Większość zbiorów została zniszczona w czasie II wojny światowej.zmiany w nazwach:

misja:

Gromadzenie jak największej liczby okazów geologicznych krajowych i zagranicznych, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu studentów, uczniów i miłośników oraz materiał do badań naukowych.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1867 r. Gabinet Mineralogiczny będący pod zarządem Szkoły Głównej Warszawskiej przeszedł pod kierownictwo cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Do 1897 r. Gabinetem kierował Antoni Wałecki, który przeniósł zainteresowanie na tworzenie laboratorium chemicznego i wyposażeniu go w niezbędne instrumenty i narzędzia, konieczne dla prowadzenia badań nad okazami mineralogicznymi. W 1874 r., a następnie w 1884 r. zbiory gabinetu zostały powiększone o dary Ignacego Domeyki – publikacje oraz kolekcję unikatowych minerałów z Chile i regionu.

Brak jest szczegółowych informacji na temat działalności Gabinetu w latach 1900-1915. Chwalewik pisząc o ewakuacji zbiorów uniwersyteckich z warszawy wspomniał o wywiezieniu kolekcji Domeyki, 200 najlepszych minerałów oraz mikroskopów.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1869 do 1915

uwagi:

Cesarski Uniwersytet Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Królestwo Polskie


Pracownicy:

Antoni Wałecki
Okres pracy pracownika od 1860
Okres pracy pracownika do 1860

Zygmunt Weyberg
Okres pracy pracownika od 1899
Okres pracy pracownika do 1912


Zbiory:

zbiory naukowe

po 1867: 324 szt. minerałów norweskich;
1874: publikacje naukowe z Chile (Domeyko)
1884: kolekcja minerałów z Chile 62 [63] szt., mapy, dzieła, broszury (Domeyko)

Najcenniejszym zbiorem była kolekcja minerałów z Chile Ignacego Domeyki, ok. 60 szt. okazów.

Print Friendly, PDF & Email