Zbiory Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Gabinet archeologiczny

opis skrócony

Gabinet archeologiczny był kolekcją o charakterze muzealnym tworzoną w ramach Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W jego zbiorach znalazły się okazy przekazywane z obszaru całego królestwa, najczęściej odkrywane w czasie prowadzonych robót ziemnych. Wraz z powstaniem Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego (1869) założony został Gabinet Archeologiczny. W 1877 r. do zbioru dołączono Gabinet Numizmatyczny. Od 1897 r. kierował nim Teodor Wierzejewski. W 1914 r. władze uniwersyteckie zdecydowały o wywiezieniu najcenniejszych eksponatów do Petersburga i Moskwy.


Kalendarium:

1831: - zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

1832: - utworzenie Dyrekcji Gabinetów Naukowych Okręgu Naukowego Warszawskiego

1869: - utworzenie Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskiego

1915: - ewakuacja Rosjan z Warszawy


zmiany w nazwach:
1877: Gabinet Archeologiczno-Numizmatyczny

misja:

Gromadzenie artefaktów archeologicznych.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

Gabinet archeologiczny Cesarskiego Uniwersytetu Warszawskie był kontynuatorem Gabinetu starożytnych osobliwości, działającym przy Królewskim Uniwersytecie Warszawskim, które po 1832 r. trafiły pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Warszawskiego Okręgu Naukowego a następnie trafiły do Muzeum Starożytności przy uniwersytecie. Do 1869 r. zbiory wzbogacane były o okazy odnajdywane w czasie prowadzonych prac budowlanych. W ten sposób do zbioru trafiły popielnice spod Łęczny, gub. lubelska, urny z okolic Tarnogrodu, Łęczycy, Nietuliska. W 1877 r. do zbioru dołączono Gabinet Numizmatyczny.

Pierwszym kustoszem Gabinetu był Antoni Mierzyński, kolejnym Adolf Pawiński. W 1897 r. kustoszem Gabinetu został Teodor Wierzbowski, który w 1904 r. opracował historię uniwersyteckiej kolekcji starożytności. Planował również opublikować katalog zbiorów. W 1912 r., w związku z przygotowywaną wystawą, sporządzono listę okazów znajdujących się m.in. w zbiorach Gabinetu Archeologicznego.

W 1914 r. władze uniwersyteckie zdecydowały o wywiezieniu najcenniejszych eksponatów do Petersburga i Moskwy. W 1915 r. Wierzbowski zrzekł się funkcji kustosza zdewastowanego zbioru, a kuratorem Gabinetu Archeologicznego został mianowany Kazimierz Stołyhwo. W tym samym roku naprawiono uszkodzenia w lokalu zajmowanym przez Gabinet oraz oczyszczono i uporządkowano zbiory. Obejmowały one wówczas: przedmioty z archeologii przedhistorycznej i klasycznej, okazy etnograficzne oraz przedmioty o wartości historycznej. W związku z brakiem katalogu zbiorów przystąpiono do ich inwentaryzacji (Roman Jakimowicz). Równocześnie uzyskano zgodę na powiększenie lokalu Gabinetu o dodatkowy pokój. W 1916 r. kierownictwo nad Gabinetem zostało przekazane Ryszardowi Ganszyńcowi.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1869 do 1915

uwagi:

Warszawa
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


Pracownicy:

Antoni Mierzyński
Okres pracy pracownika od 1869
Okres pracy pracownika do 1888

Adolf Pawiński
Okres pracy pracownika od 1888
Okres pracy pracownika do 1896

Teodor Wierzbowski
Okres pracy pracownika od 1897
Okres pracy pracownika do 1915

Kazimierz Stołyhwo
Okres pracy pracownika od 1915
Okres pracy pracownika do 1915

Ryszard Gansiniec [Ganszyniec]
Okres pracy pracownika od 1916
Okres pracy pracownika do 1917


Zbiory:

zbiory naukowe

1904: 2 259 szt. (251 nr inwentarzowych)
 
1897: okazy przedhistoryczne (zbiór narzędzi krzemiennych z Ossówki pow. Stopnicki, m.in. 25 szt. strzałek, część dłuta, nożyki nukleusy, skrobaczki)
1898: skorupy gliniane i narzędzia krzemienne (z cmentarzyska we wsi Luszyna pow. Kutnowski, znalezione przez I. Bielaszewskiego); 6 urn z kośćmi i spalonymi ciałami, waza brązowa (z wsi Brzeziny gm. Bródno, pow. warszawski); młotek kamienny (gub. Lubelska), fragm.. urny (Czersk); kości, krzemienie, paciorki (przedmieścia Pragi); fragm. urny (gm. Bródno, pow. warszawski)

 

Print Friendly, PDF & Email