Zbiory Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego: Galeria obrazów

opis skrócony

Galeria obrazów przy Gabinecie odlewów gipsowych był kolekcją o charakterze muzealnym tworzoną w ramach Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego. W zbiorze tym znalazły się m.in. portrety postaci historycznych, sceny rodzajowe, pejzaże,  i kopie obrazów o tematyce antycznej lub historycznej, martwa natura, kopie. Galeria podlegała pod Gabinet odlewów kierowany przez Antoniego Blanka. Zbiory gromadzone były poprzez zakupy oraz dary osób prywatnych. Po zamknięciu Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego zbiór wraz z Gabinetem odlewów przeszedł pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Okręgu Naukowego Warszawskiego, następnie do kolekcji  Szkoły Sztuk Pięknych, a w 1862 r. został włączony do zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych.


Kalendarium:

1815-01-01: - gromadzenie zbiorów o charakterze artystycznym

1826-01-01: - 1826/1828: powiększanie kolekcji

1831-01-01: - zamknięcie Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego

1844-01-01: - utworzenie Szkoły Sztuk Pięknych

1862-01-01: - utworzenie Muzeum Sztuk Pięknych

1864-01-01: - zamknięcie Szkoły Sztuk Pięknych


zmiany w nazwach:
Sala malarska

misja:

Gromadzenie jak obrazów, jako pomoc dydaktyczna przy nauczaniu studentów Wydziału Nauk i Sztuk Pięknych.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1815 r. do zbiorów Królewskiego Uniwersytetu Warszawskiego zakupiono wzory gipsowe z kolekcji Stanisława Augusta Poniatowskiego, prawdopodobnie w tym czasie do zbiorów Uniwersytetu trafiać zaczęły pierwsze obrazy, tworząc przy Gabinecie Odlewów Gipsowych niewielki zbiór obrazów, określany także, nieco na wyrost, Galerią malarstwa. Zakupy do zbiorów były sporadyczne, dokonywane z rozkazu monarchy (Mikołaja I) oraz Komisji rządowej. Do 1830 r. w zbiorach znajdowało się około 40 obrazów. Najprawdopodobniej dozór nad nimi sprawował konserwator Gabinetu Odlewów Gipsowych Antoni Blank. W 1832 r. zbiór trafił najprawdopodobniej pod zarząd Dyrekcji Gabinetów Naukowych Okręgu Naukowego Warszawskiego, następnie do kolekcji  Szkoły Sztuk Pięknych, a w 1862 r. został włączony do zbiorów Muzeum Sztuk Pięknych.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Królestwo Polskie Mazowsze Warszawa od 1815 do 1831

uwagi:

Królewski Uniwersytet Warszawski, Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28


Pracownicy:

Antoni Blank
Okres pracy pracownika od 1819
Okres pracy pracownika do 1831
konserwator [?]


Zbiory:

zbiory naukowe

1826-1828: Kopia obrazu przedstawiający Perseusza i Andromedę; Brodowskiego obraz do sali posiedzeń Uniwersytetu: Nadanie dyplomatu temuż Uniwersytetowi przez cesarza Aleksandra; Prof. Varenne darował: Widok portu w Szwecji, Widok polowania na sarny w lasku. Widok wodospadu w Tivoli.


1. Portret Prymasa, popiersie; 2. Portret Naruszewicza z ręką; 3. Portret Papieża, popiersie; 4. Portret Małachowskiego, popiersie; 5. Śmierć Katona. 6. Portret w owal. 7. Portret w kostiumie polskim, popiersie. 8. Portret nieznanej osoby. 9. Portret pastelowy. 10. Pejzaż. 11. Obraz przedstawiający Lota z córkami. 12. Tenże w innej kompozycji. 13. Śmierć Seneki. 14. Portret Papieża, przy nim druga figura. 15. Pejzaż ze szkoły Rosa de Tivoli. 16. Portret Biskupa, popiersie. 17. Obraz wyobrażający ofiarę dawnych Greków. 18. Pejzaż19. Na poduszce leży piesek. 20. Głowa Papieża z brodą. 21. Ruina dawnej architektury ze szkoły Panini. 22. Pejzaż. Na horyzoncie bydło i dwie figury. 23. Obraz przedstawiający owoce.  24. Obraz przedstawiający córkę karmiącą własną piersią ojca swego w więzieniu. 25. Pejzaż przedstawiający port. 26. Portret Biskupa. 27. Obraz przedstawiający owoce. 28. Sybilla. 29. Obraz Smuglewicza, przedstawiający św. Hieronima. 30. Obraz przedstawiający Andromedę, kopia z Corregio. 31, 32, 33, 34. Obrazy przedstawiający owoce i raki. 35. Portret Biskupa. 36. Obraz przedstawiający Potop świata (dar hr. Sierakowskiego). 37. Obraz Brodowskiego, przedstawiający Gniew Saula. 38. Portret Bacciarellego39, 40, 41, 42. Pejzaże wyobrażające bydło przez Rosa de Tivioli.

zakupy

Portret Bacciarellego, zakup. przez Komisję rządową z opłat od uczniów za 540 złp.

dary

1819: kasztelan Kochanowski: zbiór obrazów

hr. Sierakowskiego (Obraz przedstawiający Potop świata); Prof. Varenne (Widok portu w Szwecji, Widok polowania na sarny w lasku. Widok wodospadu w Tivoli)

Print Friendly, PDF & Email