Zbiory naukowe c.k. Wyższego Gimnazjum

opis skrócony

Gimnazjum Wadowickie zostało założone w 1866 roku. W tym samym czasie rozpoczęto tworzenie zbiorów szkolnych, które obejmowały początkowo bibliotekę, gabinet fizyczny i historii naturalnej, a następnie także zbiory modeli i wzorów oraz przyborów stereometrycznych i do geografii fizycznej oraz archeologiczne. Opiekunami zbiorów byli nauczyciele wykładający daną dziedzinę. Zbiory w znacznym stopniu zostały zniszczone w czasie II wojny światowej.


Kalendarium:

1866: - utworzenie niższego gimnazjum humanistycznego w Wadowicach; od początku istnienia szkoły rozpoczęto gromadzenie zbiorów

1871: - rozpoczęcie gromadzenia zbiorów szkolnych

1874-05-08: - położenie kamienia węgielnego pod nowy budynek szkolny

1875: - oddanie budynku szkoły do użytku

1900: - wydzielenie ze zbiorów gabinetu archeologicznego

1912: - wydzielenie ze zbiorów gabinetu geograficznego

1918: - zmiana nazwy na Państwowe Gimnazjum

1925: - nadanie patrona szkole - Marcina Wadowity


zmiany w nazwach:

misja:

Pomoce naukowe przy nauczaniu.

zakres terytorialny:

opis instytucji:

W 1866 r. w Wadowicach otwarte zostało gimnazjum niższe humanistyczne. Ze względu na przeniesienie ciężaru utrzymania szkoły przez gminę zdecydowano się na likwidację istniejącej w mieście szkoły realnej i podniesienie gimnazjum do rangi wyższej. Szkoła początkowo mieściła się w budynku miejskim przy rynku głównym. W 1874 r. zdecydowano się na budowę niezależnego gmachu, który został oddany do użytku rok później. Dzięki wznowieniu dotacji państwowych, utrzymanie szkoły w większości pokrywano z budżetu przyjętego przez Radę szkolna krajową. Pierwsze zbiory do gabinetów naukowych zakupiono w roku założenia szkoły, na potrzeby gabinetu fizycznego, a dalszej kolejności także gabinetu historii naturalnej. Najpóźniej utworzono zbiór modeli i wzorów do nauki rysunków, wydzielono gabinet archeologiczny oraz geograficzny. Kolekcja miała charakter dydaktyczny, wiele z okazów ulegało zniszczeniu, przedmioty z gabinetu fizycznego były wielokrotnie naprawiane. Kolekcja była systematycznie powiększana poprzez zakupy, ze środków uzyskanych z funduszu na zbiory naukowe, pochodzących z własnych dochodów szkoły, a także subwencji gminy i skarbu państwa. W mniejszym stopniu zbiory powiększały dary nauczycieli, uczniów, oraz osób prywatnych.
Zbiory przetrwały bez większych zniszczeń I wojnę światową i powiększane były w dwudziestoleciu międzywojennym jako zbiory naukowe Gimnazjum Państwowego. Znaczna część okazów uległa zniszczeniu w czasie II wojny światowej. Obecnie w budynku dawnego gimnazjum znajduje się I Liceum Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity w Wadowicach.typ:
zbiory muzealne przy instytucjach uczelnie, szkoły


lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Wadowice od 1866 do 1875

uwagi:

1866: budynek miejski przy rynku głównym

 


Pracownicy:

Leon Guńkiewicz
Okres pracy pracownika od 1883
Okres pracy pracownika do 1883
daty nieprecyzyjne

Józef Stocki
Okres pracy pracownika od 1883
Okres pracy pracownika do 1883
daty nieprecyzyjne

Walenty Mykowski
Okres pracy pracownika od 1886
Okres pracy pracownika do 1886
daty nieprecyzyjne


Zbiory:

zbiory naukowe

Biblioteka:
Księgozbiór dla nauczycieli (dzieła naukowe i pedagogiczne, atlasy, mapy, broszury, czasopisma)
księgozbiór dla uczniów (literatura ojczysta, książki popularnonaukowe)
Biblioteka książek szkolnych (dla ubogich uczniów)
Przyrządy do nauki geografii i historii powszechnej (albumy, obrazy, mapy, atlasy, globusy)
Gabinet geograficzny: wydzielony ze zbiorów do nauki geografii i historii powszechnej
1912: albumy i obrazy: 74; mapy: 180; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 9 obrazów, 1 mapa;
1912/13: albumy i obrazy: 86; mapy: 130; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 11 obrazów, 1 album, 2 mapy;
1913/14: albumy i obrazy: 93; mapy: 132; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 7 obrazów, 2 mapy;
1914/15: jw.
1915/16: jw., mapy: 137; atlasy 22;
Gabinet historii naturalnej: dział zoologiczny, botaniczny, mineralogiczny
1868: 58 okazów zoologicznych; 88 okazów botanicznych
1869: 241 okazów minerałów
1883: 59 okazów ptaków wypchanych; dzik; szkitety ssaków 2 szt.; szkielety ptaków 3 szt.; szkielety płazów 3 szt.; 14 szt. Okazów w słojach; zbiór owadów miejscowych; atlasy; tablice kolorowe; okazy z masy papierowej (mózg ludzki, serce, czaszka) z masy gipsowej (2 czaszki z mięścmiami, naczyniami krwionośnymi i nerwami); okazy antropologiczne, zoologiczne; okazy botaniczne: 85 gat. Drzew, zielniki roślin tatrzańskich, szyszki, owoc kokosowy, cukier trzcinowy, Kotewka orzech wodny; atlasy, tablice kolorowe; okazy mineralogiczne: 148 szt.; 60 muszli i ślimaków skamieniałych; modele kryształów z drewna; mapy geologiczne i skale twardości, rośliny z masy papierowej; zakupiono 6 szt. Kryształów ze szkła okazy z masy papierowej;
1888:  dział zoologiczny: 75 szt. Okazów wypchanych; 4 szt. Rogów; 22 szt. Słojów z okazami; zbiór owadów; 3 szt. Koralowców; 50 szt. Skorup mięczaków; 7 szt. Okazów z masy papierowej; 4 szt. Okazów z masy gipsowej; atlasy, tablice; dział botaniczny: 6 szt. okazy z masy papierowej; 85 sz.t pni drzew; zielnik; 7 szt. Owoców różnych; tablice; przybory botaniczne w pudełku; dział mineralogii: 78 szt. Modeli kryształów; 152 szt. Okazów minerałów, skamielin, skał; tablice, atlasy, skale twardości, warstwy ziemi. Przybory; zakupy: model skóry, zębów, tablice; dary: okazy: bocian, bąk, śwink amorska, jezokrab, sokół, dębianki i żołędzie, torebka bawełny, torebka kawy, indygo w słoiku;
1891: 696 okazów minerałów; 116 okazów botanicznych; 182 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów
1893: 764 okazów minerałów; 118 okazów botanicznych; 196 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakupiono drogie kamienie naśladowane, szafkę z odczynnikami;
1894: jw.
1895: 881 okazów minerałów; 122 okazów botanicznych; 206 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakupiono: 14 szt. skał; 100 szt. Różnych skamielin; tablice; dar: ryby zasuszone
1897: 886 okazów minerałów; 131 okazów botanicznych; 208 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakup: 4 modele botaniczne; dar marmury z Czernej
1898: 886 okazów minerałów; 131 okazów botanicznych; 222 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakup:okazów: wyjca, lemura, wampira, żbika, gronostaja, cieplicę, chomika, leminga, mysz karłowata, pancernika, dydelfa, dziobaka, żołądek owczy, fokę; dar: łabędź
1899: 886 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 225 okazów zoologicznych; zakup: 8 modeli botanicznych; z masy papierowej; dar: tchórz, rogi jelenia, koliber 2 szt., perkoz, bocian czarny
1900: 886 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 234 okazów zoologicznych; zakup: zając, mrówczarz, skrzydlica, drętwiak, ropucha, żaba jadalna, grzbietówka, ptasznik; dar: bażant
1901: jw; zakup atlasu
1902: jw.
1904: 887 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 291 okazów zoologicznych; zakup: 7 tablic geologicznych, 30 tablic zoologicznych, 8 tablic anatomicznych
1905: 888 okazów minerałów; 141 okazów botanicznych; 313 okazów zoologicznych; zakup: 20 tablic geologicznych, 10 tablic botanicznych, 4 tablice anatomiczne; modele i okazy
1908: 971 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 356 okazów zoologicznych; zakup: mózg ludzki w spirytusie, kot domowy
1909: 923 okazów minerałów; 140 okazów botanicznych; 328 okazów zoologicznych;
1910: jw.;  330 okazów zoologicznych; zakup: wiewiórka;okazy zwierząt
1911: 924 okazów minerałów; 140 okazów botanicznych; 340 okazów zoologicznych; zakup okazów; przyrządów i słojów
1912: jw.; 352 okazów zoologicznych; zakup okazów;
1912/13: 972 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 399 okazów zoologicznych; zakup okazów, dzieł fachowych
1913/14: 973 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 407 okazów zoologicznych; zakup okazów, dzieł fachowych
1914/15: 975 okazów minerałów; jw.
1917/18: kolekcja owadów i minerałów po prof. Guńkiewiczu
Gabinet fizyczny (fizykalny):
1866: 600 zł w.a. Na zakupy do gabinetu
1868: 58 przyrządów
1873: 1000 zł w.a. Na zakupy do gabinetu
1874: podział zbiorów na 10 działów, 357 szt.:
Przyrządy do okazania ogólnych własności ciał 12 szt.
Przyrządy do mechaniki 23 szt,
Przyrządy do hydrostatyki i hydrodynamiki 18 szt.
Przyrządy do aerostatyki i aerodynamiki 26 szt.
Przyrządy do akustyki 26 szt.
Przyrządy do nauki o cieple 22 szt.
Przyrządy do optyki 64 szt.
Przyrządy do elektryczności 83 szt.
Przyrządy do chemii 42 szt.
Narzędzia 41 szt.
1886: 10 działów; 334 szt.
1888: 347 szt.; zakupy: lampa łukowa, rura Geislerowska, przyrząd HOffmana do rozkładu kwasu solnego, cyrkiel, ciepłomierz,
1887: 346 szt.
1891: 337 szt.
1893: 341 szt.; zakup:  model machiny parowej, waga
1894: 342 szt.
1895: 349 szt.; zakup: wagi z podziałką i sprężynowa; pryzmat z soli, widełki stroikowe, rezonatory Koeniga; maszyna influencyjna, elektromet;
1897: 359 szt.; zakup: pompa pow. Rtęciowa, opornica, wlec druciany do elektryczności, rurka Crookes’a, zasłona z sinku, metronom Melzla, śruba, pryzmat z kwarcu; naprawa przyrządów;
1898: 361 szt.; zakup: galwanometr, siatka druciana do rozszczepiania światła; naprawa przyrządów;
1899: 362 szt.; zakup: baterii chromowej; naprawa przyrządów
1900: 363 szt.; zakup: pryzmat, mikroskop; naprawa przyrządów
1901: 374 szt.; zakup: ciepłomierz, model pompy kołowej, jednostka Ohma, bateria galwaniczna, przyrząd do pochłaniania dymu, motor elektryczny, elektrofor, 3 kule do lektrycznisćó, balon do farb;
1902: 389 szt. Zakup: przyrząd Hartla, koło na walcu, zwierciadło paraboliczne, siatka fotograficzna, rurka Delachanala, przyrząd do zmiany prądu, radiometr elektryczny, rurka Crookesa, lampa rtęciowa, magnes z opiłkami, przyrząd do wytwarzania azotu, przyrząd do destylowania;
1904: 395 szt.; zakup: pompa do rozrzedzania gazów
1905: 398 szt.; zakup: woltomierz, palnik naftowy, przyrząd do okazania przewodnictwa ciepła; naprawa przyrządów;
1908: 430 szt.; zakup: prasa hydrauliczna, butelki lejdejskie, wanna pneumatyczna
1909: 420 szt.; zakup rury z bez przewodnikiem, chemikaliów; naprawa przyrządów
1910: 421 szt.; zakup: aparat Strouhalowa do nauki mechaniki
1911: 422 szt.; zakup aparat projekcyjny, opornica dwukorbowa
1912: jw.
1912/13: jw.; Zakup: elektrolityczny przerywacz Wehnelta
1913/14: 423 sz.; zakup: kalorymetr dla ciał stałych i płynnych
1914/15: jw.

Zbiory do nauki rysunków (zapoczątkowane w 1877 roku)
1883: 7 szt. modeli z drutu do nauki perspektywy, 9 szt. Modeli drewnianych figur geometrycznych, 6 szt. Gipsowych modeli, płaskrzeźbionych ornamentu; Biusta Najjaśniejszych Panstwa, sztuk 2; odlewy gipsowe: głowa w płaskorzeźbie modelowanej z natury, odlew dłoni chłopca, odlew stopy, Model gipsowy konia; modele gipsowe: Aryaelne, Lucius Verus, Cytya, maska Meduzy; wzory litografowane Taubillgera; studia drzew Hagera; wzory ornamentów i architektury; 35 szt. Celniejszych prac uczniów; wzory rysunkowe prof. Andela, przyrząd do rysunków perspektyw; lampy do oświetlania sali i korytarza, podstawka na modele;
1888: 1472 szt. Wzorów; 128 szt. Modeli, 23 szt. przyborów;
1891: 1260 szt. Modeli i wzorów
1893: 148 szt. Modeli; 38 dział z 1466 wzorami; zakup modeli gipsowych 5 szt.
1894: modele 65 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 18 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 38 dzieł z 1466 wzorami;
1895: modele 89 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 18 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: 24 szt. Modeli gipsowych
1897: modele 111 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 22 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: 22 szt. Modeli gipsowych, 4 szt. Drewnianych
1898: jw.; zakup:20 szt. Modeli gipsowych
1899: modele 131 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 27 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: typy naczyń klasycznych Hauptmana - modele drewniane
1900: jw. 42 dzieła z 1922 wzorami; zakup: wzory
1901: modele 176 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 19 szt. z terakoty; 25 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 528 szt. Wzorów rysunkowych tablic, 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 48 szt. Modeli gipsowych
1902: jw. 668 szt. Wzorów rysunkowych tablic, 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 11 szt. modeli drewnianych
1904: modele 182 szt. gipsowych; 47 szt. Drewnianych; 6 szt. Szklanych, 5 szt. Majolikowych; 35 szt. Naturalnych; 823 szt. Wzorów; 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 20 szt. Motyli preparowanych; 6 szt. Modeli gipsowych figuralnych; seria naczyń kołomyjskich polewanych
1905: modele 182 szt. gipsowych; 68 szt. Drewnianych; 6 szt. Szklanych, 10 szt. Majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 830 szt. Wzorów; 9 szt. Dzieł fachowych; zakup: 21 szt. Modeli gipsowych 4 serie liści i gałązek w oprawach; 10 szt. Motyli egzotycznych; 22 szt. Suszonych owoców; kartony barwne
1908: modele 108 szt. gipsowych; 53 szt. Drewnianych; 25 szt. Szklanych, 10 szt. Majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 309 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: naczynia, butelki, żelazko, draperie, skrzypce, trąbka, trzepaczka, taczki w małym formacie, narzędzia;
1909: modele 31 szt. gipsowych; 50 szt. drewnianych; 25 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: 9 szt. modeli gipsowych, 2 szt. Ptaków
1910: jw.
1911: modele: 38 szt. gipsowych; 50 szt. drewnianych; 25 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: dzieł fachowych
1912: jw.
1912/13: modele: 43 szt. gipsowych; 60 szt. drewnianych; 44 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 140 szt. naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: modeli gipsowych 5, drewnianych 10, szklanych 19
1913/14:modele: 46 szt. gipsowych; 60 szt. drewnianych; 40 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 100 szt. naturalnych; 150 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: modeli gipsowych 3, motyli 16 szt.
1914/15: jw.

Przybory do stereometrii:
1878: 42 różne stereometryczne modele z drutu, blachy i drewna o wartości 77 zł 17 centów
1883: 42 szt.
“Okolica”: dzięki dogodnemu położeniu miasta okolica dostarcza “mnóstwa okazów dla uzmysłownienia rozmaitych pojęć z nauki geografii fizycznej”
Gabinet archeologiczny:
1900: do gabinetu tego wcielono przedmioty odnoszące się do starożytności rzymskich i greckich, wydzielone z innych zbiorów; zakup: model domu rzymskiego, model warsztatu tkackiego, volumen, diptychon i stilus, naczynia wg oryginałów Schliemanna, diapozytywy Lechnera;
1901: 26 szt.; zakupy dzieł fachowych
1902: 31 szt. Zakup: Model wieży oblężniczej; dzieła fachowe
1904: 47 szt.; zakup dzie fachowych, modeli machin oblężniczych (z Wadowic)
1905: 50 szt.; zakup dzie fachowych, modeli machin oblężniczych
1908: 49 szt.; zakup dzieł fachowych
1909: 53 szt.; zakup dzieł fachowych
1910: 54 szt. ; jw.
1911: jw.
1912: zbiór 56 monet w etui
1912/13: 101 szt. Zakup dzieł fachowych
1913/14: 104 szt. Zakup dzieł fachowych

 

Darczyńcy:

P. Gajda (świnka morska); p. Guńkiewicz (indygo, 8 minerałów, 1 ptak, tchórz, rogi jelenia,kolekcja owadów i minerałów); uczeń Dołkowski (sokół); uczeń Chrzanowski (1 ptak), uczeń Hoffman (5 ptaków), uczeń Iwański (ryby suszone); oo. Karmelici (marmury z Czernej); uczeń Seweryn Kurowski (łabędź);  ks. Dr Zygmunt Karaś (koliber 2 szt., perkoz), p. Miśka, nadleśniczy z Izdebnika (bocian czarny); uczeń Hosz (bażant)

lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Austro-Węgry Wadowice od 1875 do 1939

uwagi:

1875: otwarcie budynku szkolnego przy ul.Wiedeńskiej (ob. ul. Mickiewicza 16)


 


Pracownicy:

Leon Guńkiewicz
Okres pracy pracownika od 1883
Okres pracy pracownika do 1883
daty nieprecyzyjne

Józef Stocki
Okres pracy pracownika od 1883
Okres pracy pracownika do 1883
daty nieprecyzyjne

Walenty Mykowski
Okres pracy pracownika od 1886
Okres pracy pracownika do 1886
daty nieprecyzyjne


Zbiory:

zbiory naukowe

Biblioteka:
Księgozbiór dla nauczycieli (dzieła naukowe i pedagogiczne, atlasy, mapy, broszury, czasopisma)
księgozbiór dla uczniów (literatura ojczysta, książki popularnonaukowe)
Biblioteka książek szkolnych (dla ubogich uczniów)
Przyrządy do nauki geografii i historii powszechnej (albumy, obrazy, mapy, atlasy, globusy)
Gabinet geograficzny: wydzielony ze zbiorów do nauki geografii i historii powszechnej
1912: albumy i obrazy: 74; mapy: 180; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 9 obrazów, 1 mapa;
1912/13: albumy i obrazy: 86; mapy: 130; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 11 obrazów, 1 album, 2 mapy;
1913/14: albumy i obrazy: 93; mapy: 132; atlasy 20; globusy: 4; zbiór produktów monarchii austro-węgierskiej 1; taśma miernicza 1; zakup: 7 obrazów, 2 mapy;
1914/15: jw.
1915/16: jw., mapy: 137; atlasy 22;
Gabinet historii naturalnej: dział zoologiczny, botaniczny, mineralogiczny
1868: 58 okazów zoologicznych; 88 okazów botanicznych
1869: 241 okazów minerałów
1883: 59 okazów ptaków wypchanych; dzik; szkitety ssaków 2 szt.; szkielety ptaków 3 szt.; szkielety płazów 3 szt.; 14 szt. Okazów w słojach; zbiór owadów miejscowych; atlasy; tablice kolorowe; okazy z masy papierowej (mózg ludzki, serce, czaszka) z masy gipsowej (2 czaszki z mięścmiami, naczyniami krwionośnymi i nerwami); okazy antropologiczne, zoologiczne; okazy botaniczne: 85 gat. Drzew, zielniki roślin tatrzańskich, szyszki, owoc kokosowy, cukier trzcinowy, Kotewka orzech wodny; atlasy, tablice kolorowe; okazy mineralogiczne: 148 szt.; 60 muszli i ślimaków skamieniałych; modele kryształów z drewna; mapy geologiczne i skale twardości, rośliny z masy papierowej; zakupiono 6 szt. Kryształów ze szkła okazy z masy papierowej;
1888:  dział zoologiczny: 75 szt. Okazów wypchanych; 4 szt. Rogów; 22 szt. Słojów z okazami; zbiór owadów; 3 szt. Koralowców; 50 szt. Skorup mięczaków; 7 szt. Okazów z masy papierowej; 4 szt. Okazów z masy gipsowej; atlasy, tablice; dział botaniczny: 6 szt. okazy z masy papierowej; 85 sz.t pni drzew; zielnik; 7 szt. Owoców różnych; tablice; przybory botaniczne w pudełku; dział mineralogii: 78 szt. Modeli kryształów; 152 szt. Okazów minerałów, skamielin, skał; tablice, atlasy, skale twardości, warstwy ziemi. Przybory; zakupy: model skóry, zębów, tablice; dary: okazy: bocian, bąk, śwink amorska, jezokrab, sokół, dębianki i żołędzie, torebka bawełny, torebka kawy, indygo w słoiku;
1891: 696 okazów minerałów; 116 okazów botanicznych; 182 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów
1893: 764 okazów minerałów; 118 okazów botanicznych; 196 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakupiono drogie kamienie naśladowane, szafkę z odczynnikami;
1894: jw.
1895: 881 okazów minerałów; 122 okazów botanicznych; 206 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakupiono: 14 szt. skał; 100 szt. Różnych skamielin; tablice; dar: ryby zasuszone
1897: 886 okazów minerałów; 131 okazów botanicznych; 208 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakup: 4 modele botaniczne; dar marmury z Czernej
1898: 886 okazów minerałów; 131 okazów botanicznych; 222 okazów zoologicznych; 14 szt. Przyborów; zakup:okazów: wyjca, lemura, wampira, żbika, gronostaja, cieplicę, chomika, leminga, mysz karłowata, pancernika, dydelfa, dziobaka, żołądek owczy, fokę; dar: łabędź
1899: 886 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 225 okazów zoologicznych; zakup: 8 modeli botanicznych; z masy papierowej; dar: tchórz, rogi jelenia, koliber 2 szt., perkoz, bocian czarny
1900: 886 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 234 okazów zoologicznych; zakup: zając, mrówczarz, skrzydlica, drętwiak, ropucha, żaba jadalna, grzbietówka, ptasznik; dar: bażant
1901: jw; zakup atlasu
1902: jw.
1904: 887 okazów minerałów; 139 okazów botanicznych; 291 okazów zoologicznych; zakup: 7 tablic geologicznych, 30 tablic zoologicznych, 8 tablic anatomicznych
1905: 888 okazów minerałów; 141 okazów botanicznych; 313 okazów zoologicznych; zakup: 20 tablic geologicznych, 10 tablic botanicznych, 4 tablice anatomiczne; modele i okazy
1908: 971 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 356 okazów zoologicznych; zakup: mózg ludzki w spirytusie, kot domowy
1909: 923 okazów minerałów; 140 okazów botanicznych; 328 okazów zoologicznych;
1910: jw.;  330 okazów zoologicznych; zakup: wiewiórka;okazy zwierząt
1911: 924 okazów minerałów; 140 okazów botanicznych; 340 okazów zoologicznych; zakup okazów; przyrządów i słojów
1912: jw.; 352 okazów zoologicznych; zakup okazów;
1912/13: 972 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 399 okazów zoologicznych; zakup okazów, dzieł fachowych
1913/14: 973 okazów minerałów; 142 okazów botanicznych; 407 okazów zoologicznych; zakup okazów, dzieł fachowych
1914/15: 975 okazów minerałów; jw.
1917/18: kolekcja owadów i minerałów po prof. Guńkiewiczu
Gabinet fizyczny (fizykalny):
1866: 600 zł w.a. Na zakupy do gabinetu
1868: 58 przyrządów
1873: 1000 zł w.a. Na zakupy do gabinetu
1874: podział zbiorów na 10 działów, 357 szt.:
Przyrządy do okazania ogólnych własności ciał 12 szt.
Przyrządy do mechaniki 23 szt,
Przyrządy do hydrostatyki i hydrodynamiki 18 szt.
Przyrządy do aerostatyki i aerodynamiki 26 szt.
Przyrządy do akustyki 26 szt.
Przyrządy do nauki o cieple 22 szt.
Przyrządy do optyki 64 szt.
Przyrządy do elektryczności 83 szt.
Przyrządy do chemii 42 szt.
Narzędzia 41 szt.
1886: 10 działów; 334 szt.
1888: 347 szt.; zakupy: lampa łukowa, rura Geislerowska, przyrząd HOffmana do rozkładu kwasu solnego, cyrkiel, ciepłomierz,
1887: 346 szt.
1891: 337 szt.
1893: 341 szt.; zakup:  model machiny parowej, waga
1894: 342 szt.
1895: 349 szt.; zakup: wagi z podziałką i sprężynowa; pryzmat z soli, widełki stroikowe, rezonatory Koeniga; maszyna influencyjna, elektromet;
1897: 359 szt.; zakup: pompa pow. Rtęciowa, opornica, wlec druciany do elektryczności, rurka Crookes’a, zasłona z sinku, metronom Melzla, śruba, pryzmat z kwarcu; naprawa przyrządów;
1898: 361 szt.; zakup: galwanometr, siatka druciana do rozszczepiania światła; naprawa przyrządów;
1899: 362 szt.; zakup: baterii chromowej; naprawa przyrządów
1900: 363 szt.; zakup: pryzmat, mikroskop; naprawa przyrządów
1901: 374 szt.; zakup: ciepłomierz, model pompy kołowej, jednostka Ohma, bateria galwaniczna, przyrząd do pochłaniania dymu, motor elektryczny, elektrofor, 3 kule do lektrycznisćó, balon do farb;
1902: 389 szt. Zakup: przyrząd Hartla, koło na walcu, zwierciadło paraboliczne, siatka fotograficzna, rurka Delachanala, przyrząd do zmiany prądu, radiometr elektryczny, rurka Crookesa, lampa rtęciowa, magnes z opiłkami, przyrząd do wytwarzania azotu, przyrząd do destylowania;
1904: 395 szt.; zakup: pompa do rozrzedzania gazów
1905: 398 szt.; zakup: woltomierz, palnik naftowy, przyrząd do okazania przewodnictwa ciepła; naprawa przyrządów;
1908: 430 szt.; zakup: prasa hydrauliczna, butelki lejdejskie, wanna pneumatyczna
1909: 420 szt.; zakup rury z bez przewodnikiem, chemikaliów; naprawa przyrządów
1910: 421 szt.; zakup: aparat Strouhalowa do nauki mechaniki
1911: 422 szt.; zakup aparat projekcyjny, opornica dwukorbowa
1912: jw.
1912/13: jw.; Zakup: elektrolityczny przerywacz Wehnelta
1913/14: 423 sz.; zakup: kalorymetr dla ciał stałych i płynnych
1914/15: jw.

Zbiory do nauki rysunków (zapoczątkowane w 1877 roku)
1883: 7 szt. modeli z drutu do nauki perspektywy, 9 szt. Modeli drewnianych figur geometrycznych, 6 szt. Gipsowych modeli, płaskrzeźbionych ornamentu; Biusta Najjaśniejszych Panstwa, sztuk 2; odlewy gipsowe: głowa w płaskorzeźbie modelowanej z natury, odlew dłoni chłopca, odlew stopy, Model gipsowy konia; modele gipsowe: Aryaelne, Lucius Verus, Cytya, maska Meduzy; wzory litografowane Taubillgera; studia drzew Hagera; wzory ornamentów i architektury; 35 szt. Celniejszych prac uczniów; wzory rysunkowe prof. Andela, przyrząd do rysunków perspektyw; lampy do oświetlania sali i korytarza, podstawka na modele;
1888: 1472 szt. Wzorów; 128 szt. Modeli, 23 szt. przyborów;
1891: 1260 szt. Modeli i wzorów
1893: 148 szt. Modeli; 38 dział z 1466 wzorami; zakup modeli gipsowych 5 szt.
1894: modele 65 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 18 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 38 dzieł z 1466 wzorami;
1895: modele 89 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 18 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: 24 szt. Modeli gipsowych
1897: modele 111 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 22 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: 22 szt. Modeli gipsowych, 4 szt. Drewnianych
1898: jw.; zakup:20 szt. Modeli gipsowych
1899: modele 131 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 27 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 40 dzieł z 1799 wzorami; zakup: typy naczyń klasycznych Hauptmana - modele drewniane
1900: jw. 42 dzieła z 1922 wzorami; zakup: wzory
1901: modele 176 szt. gipsowych; 48 sz. Z masy papierowej; 19 szt. z terakoty; 25 szt. Drewnianych; 14 szt. Z drutu; 528 szt. Wzorów rysunkowych tablic, 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 48 szt. Modeli gipsowych
1902: jw. 668 szt. Wzorów rysunkowych tablic, 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 11 szt. modeli drewnianych
1904: modele 182 szt. gipsowych; 47 szt. Drewnianych; 6 szt. Szklanych, 5 szt. Majolikowych; 35 szt. Naturalnych; 823 szt. Wzorów; 7 szt. Dzieł fachowych; zakup: 20 szt. Motyli preparowanych; 6 szt. Modeli gipsowych figuralnych; seria naczyń kołomyjskich polewanych
1905: modele 182 szt. gipsowych; 68 szt. Drewnianych; 6 szt. Szklanych, 10 szt. Majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 830 szt. Wzorów; 9 szt. Dzieł fachowych; zakup: 21 szt. Modeli gipsowych 4 serie liści i gałązek w oprawach; 10 szt. Motyli egzotycznych; 22 szt. Suszonych owoców; kartony barwne
1908: modele 108 szt. gipsowych; 53 szt. Drewnianych; 25 szt. Szklanych, 10 szt. Majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 309 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: naczynia, butelki, żelazko, draperie, skrzypce, trąbka, trzepaczka, taczki w małym formacie, narzędzia;
1909: modele 31 szt. gipsowych; 50 szt. drewnianych; 25 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: 9 szt. modeli gipsowych, 2 szt. Ptaków
1910: jw.
1911: modele: 38 szt. gipsowych; 50 szt. drewnianych; 25 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 72 szt. Naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: dzieł fachowych
1912: jw.
1912/13: modele: 43 szt. gipsowych; 60 szt. drewnianych; 44 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 140 szt. naturalnych; 163 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: modeli gipsowych 5, drewnianych 10, szklanych 19
1913/14:modele: 46 szt. gipsowych; 60 szt. drewnianych; 40 szt. szklanych, 10 szt. majolikowych; 100 szt. naturalnych; 150 szt. Dawnych wzorów rysunkowych; zakup: modeli gipsowych 3, motyli 16 szt.
1914/15: jw.

Przybory do stereometrii:
1878: 42 różne stereometryczne modele z drutu, blachy i drewna o wartości 77 zł 17 centów
1883: 42 szt.
“Okolica”: dzięki dogodnemu położeniu miasta okolica dostarcza “mnóstwa okazów dla uzmysłownienia rozmaitych pojęć z nauki geografii fizycznej”
Gabinet archeologiczny:
1900: do gabinetu tego wcielono przedmioty odnoszące się do starożytności rzymskich i greckich, wydzielone z innych zbiorów; zakup: model domu rzymskiego, model warsztatu tkackiego, volumen, diptychon i stilus, naczynia wg oryginałów Schliemanna, diapozytywy Lechnera;
1901: 26 szt.; zakupy dzieł fachowych
1902: 31 szt. Zakup: Model wieży oblężniczej; dzieła fachowe
1904: 47 szt.; zakup dzie fachowych, modeli machin oblężniczych (z Wadowic)
1905: 50 szt.; zakup dzie fachowych, modeli machin oblężniczych
1908: 49 szt.; zakup dzieł fachowych
1909: 53 szt.; zakup dzieł fachowych
1910: 54 szt. ; jw.
1911: jw.
1912: zbiór 56 monet w etui
1912/13: 101 szt. Zakup dzieł fachowych
1913/14: 104 szt. Zakup dzieł fachowych

 

Darczyńcy:

P. Gajda (świnka morska); p. Guńkiewicz (indygo, 8 minerałów, 1 ptak, tchórz, rogi jelenia,kolekcja owadów i minerałów); uczeń Dołkowski (sokół); uczeń Chrzanowski (1 ptak), uczeń Hoffman (5 ptaków), uczeń Iwański (ryby suszone); oo. Karmelici (marmury z Czernej); uczeń Seweryn Kurowski (łabędź);  ks. Dr Zygmunt Karaś (koliber 2 szt., perkoz), p. Miśka, nadleśniczy z Izdebnika (bocian czarny); uczeń Hosz (bażant)

Print Friendly, PDF & Email