Muzeum parafialne

opis skrócony

Muzeum zostało utworzone w 1910 r. z inicjatywy ks. Stanisława Kostki Łukomskiego, mieściło się w budynku Domu katolickiego przy kościele parafialnym. W zbiorach znajdowąły się obiekty związane z dziejami parafii oraz regionu, m.in. okazy sztuki sakralnej, numizmaty, ceramiki ludowej, broni, archiwalia. Okazy pozyskiwane były przez ks. Łukomskiego ora przekazywane przez mieszkańców regionu. Po 1916 r. losy muzeum nie są znane.


Kalendarium:

1910: - utworzenie Muzeum Parafialnego

1916-04-01: - Objęcie parafii przez ks. Wincentego Mierzejewskiego.


zmiany w nazwach:

misja:

Zadaniem muzeum było dokumentowanie dziedzictwa lokalnego oraz “systematyczna praca w kolekcjonowaniu zbiorów, jak i w utworzeniu biblioteki” Rocznik PTK 1910, s. 124, ponadto celem było zabezpieczenie i przekowanie zabytków regionalnych, gromadzenie wiedzy na temat miasta i regionu.

zakres terytorialny:
Koźmin Wielkopolski i okoliczne parafie.

opis instytucji:

Muzeum diecezjalne w Koźminie Wielkopolskim zostało założone w 1910 r. z inicjatywy ks. kanonika Stanisława Kostki Łukomskiego. W 1907 r. został on proboszczem parafii i najprawdopodobniej wówczas rozpoczął gromadzenie okazów muzealnych, inspirowany zbiorami archeologicznymi w Przemęcie i kolekcją numizmatów w Ostrowie Wielkopolskim. Zbiory pozyskiwał początkowo w czasie wizytacji duszpasterskich, spotkań  i objazdów parafii i domów prywatnych. Po wzniesieniu budynku Domu katolickiego (1910), w którym oprócz muzeum mieściła się biblioteka z czytelnią, sala zebrań oraz kawiarnia, zgromadzona kolekcja została udostępniona zwiedzającym i cieszyła się dużym zainteresowaniem mieszkańców regionu. Dzięki temu do muzeum spływały kolejne dary i przekazy.  W 1916 r. ks. Łakomski opuścił parafię, a proboszczem mianowano ks. Wincentego Mierzejewskiego. Losy kolekcji muzealnej po 1916 r. nie są znane.
lokalizacja:

kraj: region: miejscowość: datowanie:
Niemcy | Prusy Wielkopolska Koźmin Wielkopolski od 1910 do 1916

uwagi:

Po 1916 r. ks. Łukomski opuścił parafię. Losy muzeum nie są znane.


Pracownicy:

Stanisław Kostka Łukomski
Okres pracy pracownika od 1910
Okres pracy pracownika do 1916
twórca muzeum


Zbiory:

zbiory muzealne

Zbiory pozyskiwane były przez ks. Łukomskiego od mieszkańców regionu i z okolicznych kościołów, z tego względu ni miały charakteru planowego. Największa grupę stanowiły okazy sztuki sakralnej: obrazy, rzeźby, paramenty, ale także zabytki związane z zakonem bernardyńskim w Koźminie. Ponadto istotną grupę stanowiły dokumenty i archiwalia, ceramika ludowa, niewielki zbiór monet i medali oraz broni.

Print Friendly, PDF & Email